Start
  bip

Konkurs Tischnerowski

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dokumenty szkolne

PRZETARGI
Wykaz podręczników

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Logowanie

Znaczna część serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
Słownik angielsko-fracusko-polski PDF Drukuj
Wpisał: Aneta Unisławska   
17.05.2008.
Spis treści
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
X
Y
Z

A

 

abbrevation = abréviation (f) - skrót

absence =  absence (f) – nieobecność

absolute = absolu, -e – całkowity, -a

to absorb = absorber  – wchłaniać

abstract = abstrait, - e – abstrakcyjny, -a

to abuse = abuser – nadużywać; wykorzystywać

absurde = absurde – absurdalny, a

academy = académie (f) – akademia

to accept = accepter  – zgodzić się

accident = accident (m) - wypadek

acceptable = acceptable – do przyjęcia

to accompany = accompagner  – towarzyszyć

accusation =  accusation (f) – oskarżenie

to accuse = accuser  - oskarżyć

acid = acide (m) - kwas

acre = acre (m) – akr (jednostka powierzchi)

act = acte (m)  - czyn

active = actif, -ive – czynny, -a

action = action (f) – działanie

actor = acteur (m) - aktor

to adapt = adapter - przystosować

addition = addition (f) - dodawanie

adequate = adéquat, -e – odpowiedni, -a

adjective = adjectif  (m) - przymiotnik

to admire = admirer - podziwiać

adoption = adoption (f) - przyjęcie

adress = adresse (f) - adres

adult = adulte (m) – dorosły

adverb = adverbe (m) - przysłówek

affaire = affaire (f) - sprawa

affection = affection (f)  - uczucie, przywiązanie

aerosol = aérosol (m) - aerozol

affair = affaire (f) – sprawa

age = âge (m) - wiek

agency = agence (f) – agencja

agent = agent (m) – agent

agresif = agressif, -ive – agresywny, -a

aid = aide (m) – pomoc

airport = aéroport (m) - lotnisko

air = air (m)  – powietrze

alarm = alarme (f) - alarm

album = album (m) – album

alcohol = alcool (m) - alkohol

altitude =  altitude (f) - wysokość

ambiguous = ambigu , -ë – dwuznaczny, -a

ambitious = ambitieux, -euse – ambitny, - a

ambition = ambition (f) - ambicja

amber =  ambre (m)  - bursztyn

ambulance = ambulance (f) – karetka

ample = ample – obszerny, - a

to amplify = amplifier– wzmacniać

anagram = anagramme (m)  – anagram

analogy = analogie (f)  - analogia

analysis =  analyse (f) – analisa

anarchy = anarchie (f)  - anarchia

anatomy = anatomie (f) - anatomia

ancient = ancien, - enne – dawny, -a

angel =  ange (m) - anioł

animation =  animation (f) -  ożywienie

agriculture = agriculture (f)  – rolnictwo

animal = animal (m) - zwierzę

to announce = annoncer – ogłaszaszać

anniversary  = anniversiare (m)  – rocznica (po fr. także urodziny)

anorak = anorak (m) - skafander

antipathy = antipathie (f)  - antypatia

antique = antique – antyczny, -a

antiquity = antiquité  (f) - starożytność

anxiety  = anxiété (f)  – niepokój

aperitif = apéritif (m) - aperitif

appearance = apparence (f) - wygląd

to approve = approuver – aprobować, pochwalać

approach = approche (f)  – podejście

approximately = approximativement – w przybliżeniu

aquarium = aquarium (m) - akwarium

archaic = archaïque  - archaiczny, -a

archeology = archéologie (f)  - archeologia

architecture =  architecture (f) - architektura

arena  = arène (f) – arena

aristocrat = aristocrate (m) - arystokrata

arithmetic = arithmetique (f)  - arytmetyka

to arm = armer – zbroić

arrival = arrivée (f) – przybycie

to arrive = arriver  – przybywać

arrogant = arrogant, -e  - arogancki, -a

art = art (m) – sztuka

arificial = artificiel, -elle – sztuczny, -a

artist = artiste (m) - artysta

aspect = aspect (m) - strona

assembly = assemblée (f) – zgromadzenie

assistant =  assistant (m) - asystent

association = association (f) – stowarzyszenie

to assure = assurer  – zapewniać

asthma = asthme (m) – astma

asterisk = astérisque (m) – gwiazdka (znak graficzny)

astrology = astrologie (f)  – astrologia

astronomy  = astronomie (f)  – astronomia

atomic = atomique – atomowy, jądrowy

athlete = athlète (m) - lekkoatleta

attentive = attentif, -ive  - uważny, -a

attention =  attention (f) – uwaga

aubergine = aubergine (f) - bakłażan

authetic = authentique – autentyczny, -a

autograph =  autographe (m) – autograf

automatic = automatique – automatyczny, -a

automobile =  automobile (m) - auto

autumn = automne (m) – jesień

author = auteur (m) – autor

auxiliary = auxiliaire – pomocniczy, -a

avalanche= avalanche (f) - lawina

advantage = avantage (m) - korzyść

adventure = aventure (f) - przygoda

avenue= avenue (f) - alejaZmieniony ( 17.05.2008. )
 
© 2020 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi (©2005-2007 Marszal ©2005-2007 Macieqqq ©Arkadiusz Gawełek)
unikalnych wizyt na stronie:
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Template BlueBusiness by luka@kujawa.biz