Start arrow Tematy z polskiego arrow 2010
  bip

Konkurs Tischnerowski

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dokumenty szkolne

PRZETARGI
Wykaz podręczników

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Logowanie

Znaczna część serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
Tematy z języka polskiego 2009: Dziedziny sztuki PDF Drukuj
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
22.05.2008.
Spis treści
Literackie
Dziedziny sztuki
Z języka

Związek literatury z innymi dziedzinami sztuki

 

 1. Sztuka jako źródło wiedzy o grze ludzkich namiętności. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 2. Deformacja świata i jej funkcje w różnych tekstach kultury. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 3. Karykatura jako jeden ze sposobów ukazywania człowieka w różnych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.
 4. Dzieło literackie i jego ekranizacja filmowa. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 5. Ekspresjonizm jako wyraz buntu w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych dzieł.
 6. Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
 7. Awangardowe poszukiwania sztuki i literatury XX wieku. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 8. Wyjaśnij, na czym polega oryginalne i twórcze widzenie świata w sztuce współczesnej. Wykorzystaj zebrany materiał literacki i malarski.
 9. Idee rewolucyjne w literaturze, malarstwie i muzyce romantyzmu. Omów, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 10. Motyw gór w liryce i malarstwie polskiego modernizmu. Odwołaj się do istniejących wówczas konwencji artystycznych.
 11. Wyjaśnij na czym polega poetyckość tekstów współczesnych piosenek. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 12. Dramat człowieka uwikłanego w historię w literaturze i sztuce XX wieku. Omów zagadnie na wybranych przykładach.
 13. Dojrzewanie jako ważny temat i problem literatury i filmu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 14. Człowiek współczesny w świecie zagrożeń i unicestwionych wartości jako temat obecny nie tylko w literaturze. Omów, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 15. Fenomen teatru telewizji. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przedstawień.
 16. Miejsce magiczne, cywilizacyjna dżungla, przestrzeń destrukcji. Porównaj różne obrazy miasta przedstawione w literaturze i filmie.
 17. Kontrast jako zasada kompozycji w baroku i jego związek ze światopoglądem epoki. Rozważ temat, odwołując się do przykładów z literatury i sztuk plastycznych.
 18. Kupiec - skąpiec w literaturze i malarstwie. Porównaj literackie i malarskie środki wyrazu, na wybranym materiale.
 19. Impresjonistyczne pejzaże w malarstwie, muzyce i poezji. Porównaj wybrane teksty kultury.
 20. Realizm, symbolizm, groteska. Czemu służą tak różne sposoby przedstawiania  rzeczywistości w literaturze i sztuce? Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 21. Mistrzowie pędzla i ludzie pióra wobec polskich narodowych stereotypów. Rozważ problem na podstawie wybranych dzieł malarskich i literackich.
 22. Kultura prowincjonalna – zaprezentuj najciekawsze zjawiska, grupy, postacie życia kulturalnego naszego miasta.
 23. Przedstaw muzea jako źródło wiedzy o twórcach znaczących dla rozwoju kultury Twoich rodzinnych stron.
 24. Na podstawie wybranych utworów omów funkcjonowanie motywu grozy w literaturze i sztuce.
 25. Sienkiewiczowska i Hoffmanowska wizja historii. Porównaj adaptacje Trylogii z literackim pierwowzorem.
 26. Przyroda jako główny temat i tło w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury.
 27. Obraz świetności Polski w twórczości H. Sienkiewicza i w malarstwie J. Matejki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 28. Abrakadabra. Magia językowa – jej funkcje dawniej i dziś. Omów na wybranych przykładach.
 29. Literatura niedramatyczna jako źródło inspiracji dla współczesnego teatru. Omów na przykładzie wybranej adaptacji utworu.
 30. Motywy biblijne w malarstwie i literaturze – od średniowiecza do współczesności. Rozwiń temat posługując się wybranymi przykładami.
 31. Analizując język piosenek jednego z dowolnie wybranych zespołów muzycznych, wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.
 32. Barwy – ich symbolika i znaczenie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich i malarskich.
 33. Literackie i filmowe wcielenia karierowiczów. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 34. Baśniowe światy w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 35. Wizerunek anioła w literaturze i sztuce. Porównaj sposób artystycznego ujęcia postaci anioła, zestawiając odpowiednie teksty kultury.
 36. Rozdwojenie osobowości jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 37. Rola wychowawcy w życiu młodego człowieka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich i filmowych.
 38. Holocaust w literaturze i filmie. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 39. Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 40. Motywy orientalne i ich funkcje w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 41. Wizerunki młodzieży w literaturze i filmie XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 42. Pisarze – malarze. Omów twórczość literacką i plastyczną wybranych artystów.
 43. Motyw tańca w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
 44. Motyw wesela w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 45. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).
 46. Katastroficzna wizja świata w literaturze i sztuce przełomu wieków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 47. Katastroficzna wizja świata w sztuce i literaturze przełomów wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 48. My i nasze miasto w świetle relacji dziennikarskich. Zaprezentuj życie kulturalne Łodzi na podstawie rocznika wybranej gazety
 49. Malarstwo, rzeźba, architektura, jako inspiracje dla literatury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 50. Piękno niejedno ma imię. Omów różne jego koncepcje na podstawie wybranych dzieł literackich, malarskich i/lub architektonicznych.
 51. Porównaj różne ujęcia motywu apokalipsy w literaturze i sztuce.
 52. Porównaj obrazy Warszawy w wybranych utworach literackich i malarstwie.
 53. Wielkie tematy narodowe w malarstwie i literaturze polskiej. Omów na przykładzie wybranej epoki/epok.
 54. Powstanie warszawskie i sposób jego ujęcia w literaturze, filmie, fotografii. Zaprezentuj temat na podstawie zebranego materiału.
 55. Rożne sposoby przedstawienia matki w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 56. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do wybranych dzieł.
 57. Ruiny, groby, opustoszałe zamki. Omów motyw przemijania w literaturze i sztuce XIX wieku.

 Zmieniony ( 24.05.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi (©2005-2007 Marszal ©2005-2007 Macieqqq ©Arkadiusz Gawełek)
unikalnych wizyt na stronie:
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Template BlueBusiness by luka@kujawa.biz