Start
  bip

Konkurs Tischnerowski

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dokumenty szkolne

PRZETARGI
Wykaz podręczników

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Logowanie

Znaczna część serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
Tematy z języka polskiego 2010: Dziedziny sztuki PDF Drukuj
Wpisał: Anna Rakowska   
03.04.2009.
Spis treści
Literackie
Dziedziny sztuki
Z języka

Związek literatury z innymi dziedzinami sztuki

 1. Topos ogrodu w literaturze i sztuce. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 2. Deformacja świata i jej funkcje w różnych dziełach sztuki. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 3. Karykatura jako jeden ze sposobów ukazywania człowieka w różnych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.
 4. Dzieła literackie a ich ekranizacje filmowe. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 5. Ekspresjonizm jako wyraz buntu w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych dzieł.
 6. Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
 7. Awangardowe poszukiwania sztuki i literatury XX wieku. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 8. Wyjaśnij – na wybranych przykładach –  na czym polega oryginalne i twórcze widzenie świata w sztuce współczesnej.  
 9. Idee rewolucyjne w literaturze, malarstwie i muzyce romantyzmu. Omów, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 10. Przedstaw motywy maryjne w literaturze i sztuce średniowiecza ,odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 11. Wyjaśnij, na czym polega poetyckość tekstów współczesnych piosenek. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 12. Dramat człowieka uwikłanego w historię w literaturze i sztuce XX wieku. Omów zagadnie na wybranych przykładach.
 13. Przedstaw różne ujęcia motywu koni w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 14. Człowiek współczesny w świecie zagrożeń i unicestwionych wartości jako temat obecny w literaturze i sztuce.  Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 15. Fenomen teatru telewizji. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przedstawień.
 16. Miejsce magiczne, cywilizacyjna dżungla, przestrzeń destrukcji… Porównaj różne obrazy miasta przedstawione w literaturze i filmie.
 17. Kontrast jako zasada kompozycji w baroku i jego związek ze światopoglądem epoki. Rozważ temat, odwołując się  do przykładów z literatury i sztuk plastycznych.
 18. Literatura i sztuka wobec różnych ideałów piękna. Rozważ problem, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 19. Różne wizerunki lekarza w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 20. Realizm, symbolizm, groteska. Czemu służą tak różne sposoby przedstawiania  rzeczywistości w literaturze i sztuce?  Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 21. Mistrzowie pędzla i ludzie pióra wobec polskich narodowych stereotypów. Rozważ problem na podstawie wybranych dzieł malarskich i literackich.
 22. Motyw kwiatów w literaturze i sztuce. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 23. Świat prowincji w literaturze i malarstwie. Porównaj wybrane dzieła.
 24. Topos Edenu. Analizując wybrane przykłady, przedstaw jego funkcjonowanie w dziełach literackich i malarskich.
 25. Sienkiewiczowska i Hoffmanowska wizja historii. Porównaj adaptacje Trylogii z literackim pierwowzorem.
 26. Kultura masowa jako motyw literatury i sztuki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 27. Obraz świetności Polski w twórczości H. Sienkiewicza i w malarstwie J. Matejki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 28. Katedra gotycka jako tekst kultury – katedra gotycka jako temat tekstów kultury. Omów zagadnienie, odwołując się  do wybranych przykładów.
 29. Literatura niedramatyczna jako źródło inspiracji dla współczesnego teatru. Omów na przykładzie wybranej adaptacji utworu.
 30. Motywy biblijne w malarstwie i literaturze – od średniowiecza do współczesności. Rozwiń temat, posługując się wybranymi przykładami.
 31. Scharakteryzuj romantyczny pejzaż i omów jego funkcje na wybranych przykładach z literatury i malarstwa XIX wieku.
 32. Barwy – ich symbolika i znaczenie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich i malarskich.
 33. Pokolenie Kolumbów w literaturze pięknej, fotografii i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 34. Baśniowe światy w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 35. Wizerunek anioła w literaturze i sztuce. Porównaj sposób artystycznego ujęcia postaci anioła, zestawiając odpowiednie teksty kultury.
 36. Motyw syna marnotrawnego – omów jego funkcjonowanie, odwołując się do różnych tekstów kultury.
 37. Łódź w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.
 38. Holocaust w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.
 39. Dwie ekranizacje „Lalki” Bolesława Prus – dokonaj analizy porównawczej dzieła literackiego z jego adaptacjami filmowymi.
 40. Motywy orientalne i ich funkcje w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 41. Pisarze – malarze. Omów twórczość literacką i plastyczną wybranych artystów.
 42. Motyw tańca w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
 43. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).
 44. Malarstwo, rzeźba, architektura, jako inspiracje dla literatury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 45. Piękno niejedno ma imię. Omów różne jego koncepcje na podstawie wybranych dzieł literackich, malarskich i/lub architektonicznych.
 46. Porównaj obrazy Warszawy w wybranych utworach literackich i malarstwie.
 47. Powstanie warszawskie i różne sposoby jego ujęcia w literaturze, filmie, fotografii. Zaprezentuj temat na podstawie zebranego materiału.
 48. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do wybranych dzieł.
 49. Ruiny, groby, opustoszałe zamki. Na wybranych przykładach omów motyw przemijania w literaturze i sztuce XIX wieku.

 

 Zmieniony ( 04.04.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi (©2005-2007 Marszal ©2005-2007 Macieqqq ©Arkadiusz Gawełek)
unikalnych wizyt na stronie:
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Template BlueBusiness by luka@kujawa.biz