Start
  bip

Konkurs Tischnerowski

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dokumenty szkolne

PRZETARGI
Wykaz podręczników

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Logowanie

Znaczna część serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
Tematy z języka polskiego 2010: Z języka PDF Drukuj
Wpisał: Anna Rakowska   
03.04.2009.
Spis treści
Literackie
Dziedziny sztuki
Z języka

Tematy z języka

 1. Stylizacja biblijna w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 2. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych.
 3. Na czym polega specyfika języka czasopism dla dzieci i młodzieży na tle ogólnej odmiany języka polskiego?
 4. Różne sposoby indywidualizacji języka bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok..
 5. Jaki obraz świata kreują nagłówki prasowe? Przedstaw, omawiając funkcję tytułów prasowych.
 6. Internetowy język czatu – dokonaj analizy i oceń.
 7. Język ezopowy w literaturze rozwijającej się w warunkach cenzury. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 8. Właściwości wywiadu jako formy wypowiedzi. Omów na wybranych przykładach.
 9. Zaprezentuj język i styl Twojego ulubionego publicysty. Przedstaw wnioski.
 10. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów poetyckich.
 11. Stylizacja językowa we współczesnej literaturze polskiej. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów
 12. Językowe środki kształtowania wypowiedzi we współczesnym reportażu. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów Ryszarda Kapuścińskiego.
 13. Źródła komizmu językowego i sposoby jego osiągnięcia. Omów, wykorzystując wybrane utwory literackie.
 14. Elementy gwarowe we współczesnej kulturze. Omów zagadnienie na wybranych tekstach literackich, tekstach piosenek  lub dialogach filmowych.
 15. Zmagania literatury z cenzurą, ich wpływ na kształt językowy utworów. Omów na przykładach od pozytywizmu  do współczesności.
 16. Środki retoryczne w wybranych kazaniach i przemówieniach. Omów na wybranych przykładach.
 17. Błędy językowe we współczesnej polszczyźnie. Omów temat na podstawie języka potocznego i publicystycznego.
 18. Sztuka epistolarna jako forma porozumiewania się. Rozważ temat, odwołując się do wybranych tekstów z dwóch epok literackich.
 19. Przykłady i funkcje parodii tekstów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 20. Zabawy słowem w twórczości Tuwima, Gałczyńskiego i Białoszewskiego. Zanalizuj na wybranych przykładach.
 21. Negatywne skutki tendencji rozwojowych we współczesnej polszczyźnie. Omów na zebranym materiale językowym.
 22. Puryzm czy liberalizm językowy? Zaprezentuj swoje stanowisko wobec zapożyczeń odwołując się do wybranych epok. Wskaż uwarunkowania historyczne, socjologiczne, kulturowe.
 23. Omów cechy językowe i stylistyczne tekstów literackich wybranej epoki.
 24. Wyszukaj przykłady nazwisk znaczących bohaterów literackich różnych epok. Dokonaj ich analizy słowotwórczej,  omów funkcje stylistyczne i związek z kreacją bohatera lub ideą utworu..
 25. Nowomowa, czyli język władzy i propagandy w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 26. Gdy rozum śpi, budzą się upiory … agresji, wulgarności i chamstwa w języku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 27. Gwara łódzka. Omów jej osobliwości, wykorzystując zebrany materiał językowy.
 28. Mowa murów. Dokonaj semantycznej i składniowej analizy napisów na murach.
 29. Nasze miasto w nazwach własnych. Na podstawie wybranych nazw (sklepów, kawiarni, instytucji) przedstaw tendencje rozwojowe w dziedzinie nazewnictwa.
 30. Porównaj i oceń żargon współczesnej młodzieży i żargon uczniowski z czasów młodości Twoich rodziców.
 31. Komizm językowy w żargonie uczniowskim. Omów, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 32. Język jako narzędzie propagandy i demagogii. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów z literatury lub publicystyki.
 33. Jak mówią bohaterowie powieści historycznych? Zanalizuj archaizmy w wybranych dziełach.
 34. Wypowiedzi polityków. Na podstawie  zebranego materiału dokonaj klasyfikacji najczęściej pojawiających się błędów językowych.
 35. Na podstawie zebranego materiału omów pochodzenie i budowę słowotwórczą imion zwierząt domowych.
 36. Przekład literacki – sztuka czy rzemiosło? Omów zagadnienie, porównując różne przekłady tych samych tekstów.
 37. Style warunkowane przez osobowość rozmówcy i okoliczności wypowiedzi. Omów w oparciu o dowolne teksty literackie.
 38. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny.
 39. Rola i znaczenie archaizmów w literaturze fantasy. Omów na wybranych przykładach.
 40. Kicz językowy. Przedstaw zjawisko, analizując cechy języka przykładowych piosenek nurtu disco polo i hip hopu.
 41. Neologizmy i ich funkcje. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 42. Retoryczne środki wyrazu. Zanalizuj je i porównaj na przykładach z publicystyki dawnej i współczesnej.
 43. Zanalizuj język wybranych programów telewizyjnych.

 

 Zmieniony ( 04.04.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi (©2005-2007 Marszal ©2005-2007 Macieqqq ©Arkadiusz Gawełek)
unikalnych wizyt na stronie:
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Template BlueBusiness by luka@kujawa.biz