Start arrow Tematy z polskiego arrow 2010
  bip

Konkurs Tischnerowski

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dokumenty szkolne

PRZETARGI
Wykaz podręczników

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Logowanie

Znaczna część serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
Tematy z języka polskiego 2010 PDF Drukuj
Wpisał: Anna Rakowska   
03.04.2009.
Spis treści
Literackie
Dziedziny sztuki
Z języka

Poniżej lista tematów, spośród których uczeń wybiera jeden na usty egzamin maturalny z języka polskiego w maju 2010 r.

 

Tematy literackie

 1. Polemiki, spory, prowokacje- starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów.
 2. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze.
 3. Wędrówką życie jest człowieka - omów funkcję toposu homo viator w wybranych utworach literackich.
 4. Postać biblijna jako maska. Omów zagadnienie na przykładzie tekstów Zbigniewa Herberta i Jacka Kaczmarskiego.
 5. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne sposoby wykorzystania tematu powrotu do lat dziecinnych  w literaturze.
 6. Konflikt pokoleń – mit czy rzeczywistość? Rozważ problem, odwołując się do wybranych lektur.
 7. Metamorfoza bohatera. Porównaj sposób ujęcia motywu, analizując wybrane utwory literackie z różnych epok.
 8. Grzechy romantycznego indywidualizmu i próby ich przezwyciężenia w wybranych utworach literackich.  Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
 9. Zakończenie dzieła literackiego. Rozważ funkcje różnego rodzaju finałów, odwołując się do wybranych utworów.
 10. Pytania o sens ludzkiego buntu stawiane w literaturze polskiej i obcej XX wieku. Rozwiń temat, odwołując się  do wybranych lektur.
 11. Literatura w służbie ideologii. Omów na przykładzie wybranych autorów.
 12. Arkadie i utopie – literackie krainy szczęścia w utworach różnych epok. Zaprezentuj sposoby ich kreowania, funkcje  i znaczenie.
 13. Ballada romantyczna jako źródło inspiracji dla poetów polskich XX wieku. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.
 14. Motyw szkoły i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 15. Literackie portrety sługi i pana. Omów zagadnienie na przykładzie utworów z różnych epok.
 16. Scharakteryzuj i oceń na wybranych przykładach, jaką rolę w społeczeństwie wyznaczyli inteligencji twórcy utworów literackich różnych epok.
 17. Symbolika wieży. Przedstaw jej różnorodność, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 18. Bal jako motyw literacki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
 19. Uczeń i mistrz. Na przykładzie wybranych lektur przedstaw różne ujęcia tego motywu.
 20. Literackie portrety rodzin. Omów zagadnienie na przykładzie utworów z różnych epok.
 21. Różne odmiany satyry. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich.
 22. Dialog pokoleń zapisany w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 23. Motyw ucieczki i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach..
 24. Groteska jako kategoria estetyczna i sposób postrzegania świata w wybranych utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.
 25. Jesteśmy dziećmi epoki epoka jest polityczna. Słowa W. Szymborskiej uczyń mottem rozważań o uwikłaniu literatury  i kultury w politykę. Odwołaj się do wybranych tekstów.
 26. Motywy horacjańskie w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
 27. Poezja religijna dzisiaj. Rozwiń temat na wybranych przykładach literackich.
 28. Ironia i jej różne funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 29. Świadectwo czasu, szkoła pisarstwa, ucieczka od rzeczywistości…. Rozważ, na wybranych przykładach, jaką funkcję pełnią w literaturze dzienniki.
 30. Literackie portrety żon. Omów zagadnienie na przykładzie utworów z różnych epok.
 31. Powinowactwa literatury i filozofii. Na wybranych przykładach przedstaw związki twórczości pisarskiej z filozofią.
 32. Rozważania o życiu godnym w literaturze. Omów na przykładzie znanych Ci utworów literackich.
 33. Małe ojczyzny, krajobrazy polskie jako wartości ocalające. Rozważ, odwołując się do wybranych tekstów.
 34. Motyw śmiechu i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 35. Everyman, czyli każdy. Na wybranych przykładach literackich przedstaw różne ujęcie tego motywu.
 36. Zaprezentuj i porównaj różnorodne wizerunki błazna w wybranych utworach literackich.
 37. Antyczna odyseja a romantyczna wędrówka. Porównaj motyw podróży w wybranych utworach literackich.
 38. Symbolika drzewa. Przedstaw bogactwo jego znaczeń, analizując wybrane utwory literackie z różnych epok.
 39. Motyw drogi i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 40. Motywy szekspirowskie w literaturze i ich funkcje. Przedstaw na wybranych przykładach.
 41. Literackie portrety uwodziciela. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych lektur.
 42. Archetyp psa w literaturze. Zaprezentuj różne jego ujęcia, odwołując się do wybranych tekstów.
 43. Obraz Litwy w literaturze romantycznej i współczesnej – porównaj na przykładzie wybranych utworów.
 44. Ornament, fascynacja, sposób widzenia świata. Różne ujęcia ludowości w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych lektur.
 45. Władza i moralna sytuacja człowieka uwikłanego w jej mechanizmy jako temat stale obecny w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych lektur.
 46. Siedem polskich grzechów głównych Przedstaw refleksje na temat polskich wad narodowych, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 47. Uczony – władcą świata. Optymistyczna wizja nauki a doświadczenia współczesnego człowieka. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów.
 48. Utopia i antyutopia w literaturze różnych epok. Zwróć uwagę na ich funkcję, formę i znaczenie.
 49. Świat ludowych wierzeń i wartości oraz jego funkcje w literaturze. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich.
 50. Motyw kota i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 51. Od Heroda do Stalina: literackie portrety tyranów. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych lektur.
 52. Stosunek obywatela do państwa w literaturze. Zwróć uwagę na różne ujęcia gatunkowe i stylistyczne tego tematu.
 53. „Dlaczego klasycy?” – udowodnij obecność motywów antycznych w literaturze XX wieku i rozważ przyczyny  ich popularności.
 54. Wykorzystując wybrane teksty literackie, przedstaw poetycką fascynację codziennością  w twórczości wybranych poetów XX wieku.
 55. Gaduły i gawędziarze. Przedstaw cechy gawędy, określ różne jej funkcje i odmiany w wybranych utworach literackich.
 56. Klasycyzm jako konwencja literacka i sposób mówienia o rzeczywistości.. Omów na wybranych przykładach.
 57. Nurt tyrtejski w poezji polskiej. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
 58. Folklor jako inspiracja pisarzy różnych epok. Omów na wybranych przykładach
 59. Sposób kreowania obrazu ojca w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów.
 60. Literatura faktu, analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.
 61. Rola muzyki i sposoby jej ukazywania w literaturze. Rozważ na wybranym materiale literackim.
 62. Analizując wybrane teksty, porównaj cele publicystyki oświeceniowej i współczesnej, zwracając szczególną uwagę  na wykorzystane w nich środki wyrazu.
 63. Groteska jako sposób wyrażania w literaturze antynomii świata. Omów na przykładach wybranych utworów.
 64. Różne kreacje narratora i ukształtowanie narracji w epice – analiza wybranych utworów.
 65. Analizując wybrane utwory polskie i obce, scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku.
 66. Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków. Omów zagadnienie  na wybranych przykładach.
 67. Jakim jesteśmy narodem? Sąd o Polakach w literaturze różnych epok –  przedstaw na wybranych przykładach.
 68. Sport jako temat utworów literackich. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach.
 69. Sprawy osobiste i sprawy publiczne w listach twórców wybranej epoki. Omów zagadnienie, wykorzystując twórczość epistolograficzną dowolnych artystów.
 70. Rzeczy w świecie człowieka. Zaprezentuj literackie obrazy przedmiotów w wybranych tekstach.
 71. Postacie wielkie, święte i charyzmatyczne. Omów ich literackie wizerunki na przykładzie wybranych dzieł.
 72. „Cóż jest świat?” –   toposy, metafory i obrazy świata w literaturze różnych epok. Zaprezentuj temat, wykorzystując dowolne teksty literackie.
 73. Lęki cywilizacyjne we współczesnej poezji. Odwołując się do dowolnie wybranych utworów, omów ich podłoże,  obraz i próby przezwyciężenia.
 74. Ewolucja powieści. Na przykładzie wybranych tekstów przedstaw jej drogi rozwojowe.
 75. Miasto – synonim cywilizacji i postępu, czy obszar zepsucia i degeneracji? Rozważ na przykładzie wybranych utworów literackich.
 76. Porównaj różne spojrzenia na obyczajowość szlachecką w wybranych utworach literackich.
 77. Zaprezentuj twórczość Wisławy Szymborskiej na tle liryki kobiecej.
 78. Dehumanizacja człowieka i jego uprzedmiotowienie jako problem w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 79. Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich.
 80. Sielankowy i satyryczny obraz wsi. Porównaj różne sposoby prezentacji tematu w literaturze wybranych epok.
 81. Na przykładzie literatury różnych epok przedstaw, jak funkcjonuje motyw świata-teatru.
 82. Przedstaw różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
 83. Rola tytułu i motta w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.


 

 Zmieniony ( 04.04.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2021 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi (©2005-2007 Marszal ©2005-2007 Macieqqq ©Arkadiusz Gawełek)
unikalnych wizyt na stronie:
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Template BlueBusiness by luka@kujawa.biz