Start arrow Tematy z polskiego
  bip

Konkurs Tischnerowski

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dokumenty szkolne

PRZETARGI
Wykaz podręczników

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Logowanie

Znaczna część serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
Tematy z języka polskiego 2011 PDF Drukuj
Wpisał: Ewa Sztombka   
03.05.2010.
Spis treści
Literackie
Dziedziny sztuki
Z języka

Poniżej lista tematów, spośród których uczeń wybiera jeden na usty egzamin maturalny z języka polskiego w maju 2011 r.

 

Tematy literackie

     

1.„Powieść jest to zwierciadło przechadzające się po gościńcu” (Stendhal). Skomentuj słowa pisarza, pamiętając o rozwoju tego gatunku od końca XIX.

2.Małżeństwa literackie… Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok.

3.Żołnierz, powstaniec, konspirator – bohaterowie literatury polskiej. Rzecz o indywidualnym i zbiorowym losie Polaków. Omów temat odwołując się do wybranych utworów.

4.Don Kichot na polskich drogach, czyli literackie portrety idealistów i marzycieli. Omów temat odwołując się do wybranych utworów.

5.Bunt i ofiara – konieczność, przejaw szaleństwa, świadectwo wrażliwości… Przedstaw swój sąd o wybranych bohaterach romantycznych i ich spadkobiercach.

6.Wolna i zniewolona, w marzeniach i rzeczywistości, ale zawsze Polska. Przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w wybranych utworach literackich.

7.Wygnaniec, ciekawy świata podróżny, poszukiwacz sensu życia… Przedstaw różnorodne ujęcia motywu wędrowca w wybranych utworach literackich.

8.Ikar, Konrad, Siłaczka, Kolumbowie, Artur – literackie wizje młodości, jej doświadczeń i dążeń. Omów temat na wybranych przykładach.

9.Ornament, fascynacja, sposób widzenia świata… Przedstaw różne ujęcia ludowości w literaturze polskiej.

10.W kręgu tradycji… Rozważania o wpływie antyku i Biblii na literaturę różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

11.Psychologia jako kontekst interpretacyjny dla literatury. Omów na przykładach wybranych utworów.

12.Obóz jako autonomiczny system społeczny-jego reguły i obyczaje. Rozwiń temat w oparciu o utwory przedstawiające lagry i łagry.

13.Portret dziecka w literaturze i jego funkcje. Omów temat analizując dowolnie wybrane teksty literackie różnych epok.

14.„Plemiona skazane na sto lat samotności nie mają już drugiej szansy na ziemi”. Omów motyw fatum na podstawie twórczości G.G. Marqueza.

15.Scharakteryzuj sylwetkę twórczą Haliny Poświatowskiej w świetle biografii i wybranych utworów poetki.

16.Od „kury domowej" do kobiety demonicznej - literackie portrety kobiet. Przedstaw na wybranych przykładach.

17.Powinowactwa literatury i filozofii. Na wybranych przykładach przedstaw związki twórczości pisarskiej i filozofii.

18.Różnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich. Omów różne jego wersje w wybranych utworach.

19.Maski – ich rola i znaczenie w życiu człowieka. Rozważ problem, nawiązując do wybranych utworów.

20.Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach.

21.Obraz dworku szlacheckiego i jego funkcja na przestrzeni wieków. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.

22.Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego.

23.Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.

24. Rola tytułu i motta w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.

25.Realizm magiczny oraz jego znaczenie w powieściach Jonatana Carrolla.

26.Rola tytułu i motta w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.

27.Portret artysty w wybranych utworach literackich i biografiach ich twórców (np. J. Kochanowski, J. Słowacki, C. K. Norwid, S. Wyspiański, W. Gombrowicz, S. Przybyszewski). Omów na wybranych przykładach.

28.Literackie świadectwa wadzenia się człowieka z Bogiem. Przedstaw problem na podstawie utworów różnych epok literackich.

29.Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości? – różne rodzaje narracji i narratora w prozie przedstawiającej wojnę i okupację. Omów na wybranych przykładach.

30.Sztuka umierania. Omów sposoby kreowania scen bohaterskiego umierania oraz ich funkcje w wybranych przez siebie tekstach literatury polskiej i obcej.

31.Postać władcy w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów, zwracając uwagę na kontekst historyczny.

32.Jak rodzą się zbrodniarze? Udowodnij, że literatura jest źródłem informacji o wpływie różnych czynników na degenerację jednostki.

33.Zaprezentuj portrety Żydów na podstawie wybranych tekstów literackich.

34.Dramat jednostki wpisanej w historię. W oparciu o dowolne teksty literackie omów wpływ wydarzeń historycznych na biografie bohaterów literackich.

35.Zaprezentuj i oceń propozycje postaw moralnych w twórczości J. Conrada i A. Camusa z perspektywy człowieka XXI wieku.

36.Łódź w literaturze. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby kreowania miasta i ich funkcje.

37.Literatura w służbie ideologii. Co sądzisz o tym zjawisku? Zilustruj je na przykładzie twórczości wybranych autorów.

38.Dramat S. I. Witkiewicza, T. Różewicza i S. Mrożka jako wyzwanie wobec tradycji. Omów na wybranych przykładach.

39.„Zdaje mi się, że widzę… gdzie? Przed oczyma duszy mojej” (W. Szekspir) Omów rolę wizji, snu i proroctwa w literaturze polskiej i obcej, odwołując się do wybranych przykładów.

40. „Krzepienie serc” i „rozdrapywanie ran”. Przedstaw te tendencje w literaturze polskiej i wyraź o nich sąd.

41.Przedstaw i poddaj analizie tendencje do heroizacji i deheroizacji bohaterów w polskiej literaturze związanej z wojną i okupacją.

42.Miasto – miejsce magiczne, cywilizacyjny chaos, przestrzeń destrukcji... Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw różne sposoby widzenia miasta w literaturze.

43.Obrazy małych ojczyzn w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

44.Literatura fantasy wobec tradycji literackiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

45.Samobójstwo jako wyraz cierpienia, buntu, niezgody na świat. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów literackich.

46.Przemiana bohatera w literaturze. Zanalizuj problem, wykorzystując przykłady z różnych epok.

47.Literackie portrety żon. Omów zagadnienie na przykładzie utworów literackich z różnych epok.

48.Dzieła literackie a ich ekranizacje filmowe. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

49.Zjawy, duchy, wiedźmy….Przedstaw ich funkcję w literaturze różnych epok.

50.Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje odwołując się do wybranych tekstów literackich.

51.Motyw kota i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

52.Obraz Litwy w literaturze romantycznej i współczesnej. Porównaj na przykładzie wybranych utworów.

53.Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze wybranych epok literackich.

54.Konflikt pokoleń – mit czy rzeczywistość?. Rozważ problem, odwołując się do wybranych lektur.

55.Różne odmiany satyry. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich.

56.Jakim jesteśmy narodem? Sąd o Polakach w literaturze różnych epok – porównaj wybrane utwory.

57.Groteska jako sposób wyrażania w literaturze antynomii świata. Omów na przykładach wybranych utworów.

58.Różne kreacje narratora i ukształtowanie narracji w epice – analiza wybranych utworów na przykładzie wybranych utworów różnych epok.4

59.Analizując wybrane utwory polskie i obce, scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku.

60.Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

61.Rzeczy w świecie człowieka. Zaprezentuj literackie obrazy przedmiotów w wybranych tekstach.

62.Postacie wielkie, święte i charyzmatyczne. Omów ich literackie wizerunki na przykładzie wybranych dzieł.

63.„Cóż jest świat?” -  toposy, metafory i obrazy świata w literaturze różnych epok. Zaprezentuj temat, wykorzystując dowolne teksty literackie.

64.Lęki cywilizacyjne we współczesnej poezji. Odwołując się do dowolnie wybranych utworów, omów ich podłoże, obraz i próby przezwyciężenia

65.Sielankowy i satyryczny obraz wsi. Porównaj różne sposoby prezentacji tematu w literaturze wybranych epok.

66.Na przykładzie literatury różnych epok przedstaw, jak funkcjonuje motyw świata-teatru.

67.Dlaczego klasycy?” – udowodnij obecność i rozważ przyczyny popularności motywów antycznych w literaturze XX wieku.

68.Wykorzystując wybrane teksty literackie, przedstaw poetycką fascynację codziennością  w twórczości wybranych poetów XX wieku.

69.Gaduły i gawędziarze. Przedstaw cechy gawędy, określ różne jej funkcje i odmiany w wybranych utworach literackich.

70.Klasycyzm jako konwencja literacka i sposób mówienia o rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach.

71.Nurt tyrtejski w poezji polskiej. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.

72.Władza i moralna sytuacja człowieka uwikłanego w jej mechanizmy jako temat stale obecny w literaturze. Omów, odwołując się do wybranych lektur.

73.Siedem polskich grzechów głównych Przedstaw refleksje na temat polskich wad narodowych, odwołując się do wybranych utworów literackich.

74.Uczony – władcą świata. Optymistyczna wizja nauki a doświadczenia współczesnego człowieka. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów.

75.Utopia i antyutopia w literaturze różnych epok. Zwróć uwagę na ich funkcję, formę i znaczenie.
 

 Zmieniony ( 13.05.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2021 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi (©2005-2007 Marszal ©2005-2007 Macieqqq ©Arkadiusz Gawełek)
unikalnych wizyt na stronie:
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Template BlueBusiness by luka@kujawa.biz