Start arrow Tematy z polskiego
  bip

Konkurs Tischnerowski

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dokumenty szkolne

PRZETARGI
Wykaz podręczników

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Logowanie

Znaczna część serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
Tematy z języka polskiego 2011: Dziedziny sztuki PDF Drukuj
Wpisał: Ewa Sztombka   
03.05.2010.
Spis treści
Literackie
Dziedziny sztuki
Z języka

Związek literatury z innymi dziedzinami sztuki

1.Powstanie warszawskie w literaturze, fotografii i filmie. Rozwiń temat na podstawie analizy wybranych    dzieł.
2.Na czym polega – Twoim zdaniem – siła oddziaływania teatru. Rozważ temat, odwołując się do wybranych dramatów oraz ich inscenizacji.
3.Motyw śmierci w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów.
4.Oddziaływanie muzyki na literaturę i literatury na muzykę. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.
5.Różne ujęcia motywu szatana w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
6.Gotyckie wampiry oraz romantyczne zjawy i upiory we współczesnej kulturze. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
7.Scharakteryzuj portrety Niemców prezentowane przez polską literaturę i film, dotyczące wojny i okupacji.
8.Scharakteryzuj zjawisko socrealizmu na przykładach z różnych dziedzin sztuki.
9.Omów istotę realizmu magicznego w literaturze i filmie XX wieku.
10.Ewangelia a film. Dokonaj analizy porównawczej wizerunku Jezusa w oparciu o wybrane źródła.
11.Powieści polskich pozytywistów i ich adaptacje oraz ekranizacje filmowe. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.
12.Zaprezentuj różne sposoby ukazywania szkoły w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, odwołując się do konkretnych przykładów.
13.Wiliam Szekspir jako twórca portretów psychiki ludzkiej. Omów temat odwołując się do wybranych dramatów i ich ekranizacji.
14.Naukowcy powołujący do życia nowe istnienia ludzkie: Frankenstein, doktor Jekyll i pan Hyde w literackich pierwowzorach i filmowych adaptacjach. Omów temat odwołując się do wybranych dzieł.
15.Ut pictura poesis... – o związkach malarstwa z literaturą. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.
16.Zaprezentuj motyw miłości w poezji baroku i tekstach współczesnych utworów muzycznych.
17.Motyw Madonny w literaturze i sztuce. Omów różne jego wersje na wybranych przykładach.
18.Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
19.Ważne wydarzenia historyczne i sposób ich prezentacji w literaturze i sztuce. W uzasadnieniu odwołaj się do różnych przykładów dzieł.
20.Przedstaw los narodu żydowskiego, problem antysemityzmu i obraz Holocaustu na podstawie wybranych utworów literackich i filmowych.
21.Przywołując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i filmie.
22.Impresja w malarstwie i poezji końca XIX wieku. Wskaż podobieństwa w technice obrazowania, uwzględniając specyfikę tworzywa obu dziedzin.
23.Obraz Łodzi w literaturze i filmie. Zaprezentuj na podstawie wybranych dzieł.
24.Przedstaw funkcje deformacji w sposobie przedstawiania bohaterów dramatów Witkacego i wybranych portretach tworzonych przez artystę (np. demoniczne kobiety).
25.Góry i ich mieszkańcy w literaturze, malarstwie, muzyce XIX i XX wieku. Omów różne ujęcia tego motywu w wybranych dziełach.
26.Wieś w wybranych utworach literackich i malarskich. Ukaż różne sposoby artystycznej prezentacji.
27.Sposób widzenia świata porażonego wojną w różnych tekstach kultury (literatura, malarstwo, grafika). Rozważ na wybranych przykładach.
28.A. Camus nazwał Syzyfa „proletariuszem bogów”. Zaprezentuj stanowisko pisarza i porównaj z innymi interpretacjami mitu o Syzyfie w literaturze i sztuce.
29.Realizm w literaturze pozytywizmu i malarstwie epoki. Wykaż podobieństwo tematów i sposobów ujęć.
30.Funkcje piękna i brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przeanalizuj wybrane dzieła.
31.Od tańca śmierci po tango w ujęciu S. Mrożka. Obraz tańca w kulturze. Omów na wybranych przykładach.
32.Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach (np. malarstwie, filmie). Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
33.„Sztuka dla sztuki” czy „sztuka dla ludu”? Rozwiń myśl, ustosunkowując się do problemu, wskazując konkretne przykłady w dziedzinie literatury, architektury i malarstwa.
34.Bohaterowie dwóch „powieści w odcinkach” – „Lalki” i „Potopu” – a bohaterowie dwóch popularnych seriali TV. Dokonaj analizy porównawczej.
35.Metafora drogi i jej rola w kulturze. Omów wybrany topos / motyw (np. topos wędrówki, wygnanie z raju, powrót syna marnotrawnego i in.), dokonując analizy porównawczej ujęć literackich i plastycznych tego samego wybranego toposu / motywu.
36.Sport w literaturze i sztuce. Zilustruj na wybranych przykładach.
37.Różne sposoby przedstawiania matki w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
38.Motywy biblijne w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł.
39.Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
40.Malarstwo, rzeźba, architektura, jako inspiracje dla literatury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
41.Piękno niejedno ma imię. Omów różne jego koncepcje na podstawie wybranych dzieł literackich, malarskich i/lub architektonicznych.
42.Porównaj obrazy Warszawy w wybranych utworach literackich i malarstwie.
43.Powstanie warszawskie i  różne sposoby jego ujęcia w literaturze, filmie, fotografii. Zaprezentuj temat na podstawie zebranego materiału.
44.Ruiny, groby, opustoszałe zamki. Omów motyw przemijania w literaturze i sztuce.
45.Wyjaśnij – na wybranych przykładach - na czym polega oryginalne i twórcze widzenie świata w sztuce współczesnej. 
46.Idee rewolucyjne w literaturze, malarstwie i muzyce romantyzmu. Omów, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
47.Przedstaw motywy maryjne w literaturze i sztuce średniowiecza odwołując się do wybranych tekstów kultury.
48.Wyjaśnij, na czym polega poetyckość tekstów współczesnych piosenek. Odwołaj się do wybranych przykładów.
49.Dramat człowieka uwikłanego w historię w literaturze i sztuce XX wieku. Omów zagadnie na wybranych przykładach.
50.Przedstaw różne  ujęcia motywu koni w literaturze i  sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

 Zmieniony ( 13.05.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi (©2005-2007 Marszal ©2005-2007 Macieqqq ©Arkadiusz Gawełek)
unikalnych wizyt na stronie:
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Template BlueBusiness by luka@kujawa.biz