Start arrow Aktualności arrow Polsko-Niemieckie Spotkanie Młodzieży w Krzyżowej
  bip

Konkurs Tischnerowski

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dokumenty szkolne

PRZETARGI
Wykaz podręczników

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Logowanie

Znaczna część serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
Polsko-Niemieckie Spotkanie Młodzieży w Krzyżowej: Dzień Piąty PDF Drukuj
Wpisał: Eugenia Kowalska   
07.02.2011.
Spis treści
Autorzy
Dzień Pierwszy
Dzień Drugi
Dzień Trzeci
Dzień Czwarty
Dzień Piąty

oprac.: Katarzyna Kapecka, Martyna Płussa, Paulina Lewandowska
 
 
 
 
 
Dzień ten rozpoczął się od gorączkowego pakowania walizek i sprzątania pokoi. Zaraz po śniadaniu i pobraniu lunch pakietów wyruszyliśmy w drogę powrotną. Było nam smutno, że nasz program edukacyjny dobiegał końca. Nastrój ten pogłębiał padający - po raz pierwszy w czasie naszego całego pobytu w Krzyżowej - deszcz.

Szybko dotarliśmy do Wrocławia, którego zwiedzanie rozpoczęliśmy od obejrzenia Panoramy Racławickiej. Została ona namalowana dla uczczenia setnej rocznicy powstania kościuszkowskiego. Malowanie obrazu rozpoczęto w roku 1893r., prace nad płótnem trwały 9 miesięcy. Dzieło tworzyło dziewięciu malarzy, m.in. Jan Styka, Wojciech Kossak i Ludwik Boller. Panorama Racławicka ma już ponad 100 lat, przez ok. 50 lat była atrakcją Lwowa. W czasie II wojny światowej płótno zostało uszkodzone. Przechowywano je w klasztorze oo. bernardynów we Lwowie, a następnie w 1946 r. przewieziono do Wrocławia i odrestaurowano. Od roku 1985 Panoramę Racławicką można oglądać w specjalnie zbudowanej na ten cel rotundzie. Ten trójwymiarowy obraz wywarł na nas ogromne wrażenie. Przeniósł nas w rok 1794 na pole bitwy racławickiej. To dzieło zostanie nam na długo w pamięci i z pewnością pomoże w nauce historii Polski.

Następnie kontynuowaliśmy zwiedzanie stolicy Dolnego Śląska. Atrakcyjną dla nas formą zwiedzania zabytków miasta były „Foto-podchody po Wrocławiu”. Tutaj mieliśmy do wykonania zadania kreatywne, za które zdobywaliśmy punkty i oceny. Dodatkowo punktowane były wykonane przez nas fotografie zabytków. Mile widziane były zdjęcia „z przymrużeniem oka”. Zaopatrzeni w karty pracy, plany miasta i szereg wskazówek oraz aparaty fotograficzne udaliśmy się na poszukiwania.

W czteroosobowych grupach znajdowaliśmy informacje na temat historii miasta i jego zabytków, takich jak: herb, św Jadwiga - patronka miasta, Uniwersytet Wrocławski, Plac Solny, kamieniczka „Jaś i Małgosia”, kościół pod wezwaniem św. Elżbiety.

Najbardziej jednak zafascynowała nas historia 173 wrocławskich krasnali, które znajdują się w różnych miejscach miasta i mają swoje nazwy, pochodzące od ich cech charakteru lub wykonywanych zajęć, np. Życzliwek, Pierożnik, Wroc-lovek, Obieżysmak, Słupnik, Grajek.

Wrocław jest miastem wielokulturowym o bardzo bogatej historii. W czasie swoich dziejów należał do różnych państw, takich jak Polska, Niemcy, Czechy, co spowodowało, że stał się spadkobiercą wielu kultur. Kojarzy się to nam z wielokulturowością naszego miasta – Łodzi.

Myliłby się ktoś, myśląc, że po powrocie do autokaru, będziemy jedynie odpoczywać. Nic bardziej mylnego. Teraz zaczęła się lekcja prawdy – a więc prezentacja przez mikrofon wyników „Foto-podchodów” i ocena prac poszczególnych grup.

Nasza podróż dobiegła końca ok. godziny 20:00. Wróciliśmy pełni wrażeń, bogatsi o nowe doświadczenia, gotowi do dalszej realizacji projektu językowo-historycznego, podczas którego poznajemy inne kultury europejskie.

Spotkanie w Krzyżowej wniosło do realizacji naszego projektu „Wielokulturowa Łódź - wczoraj i dziś” znajomość kultury niemieckiej i tureckiej. Uważamy, że program spotkania umożliwił nam pogłębienie wiedzy historycznej i był okazją do szlifowania umiejętności posługiwania się językami obcymi.

Serdecznie dziękujemy pani dyrektor Jolancie Swiryd, pani wicedyrektor - Agnieszce Śmietańskiej i paniom Bogumile Miodyńskiej Kowalczyk i Eugenii Kowalskiej – naszym wychowawczyniom oraz naszym rodzicom, którzy umożliwili nam uczestnictwo w tym wspaniałym wyjeździe edukacyjnym.

oprac. wersji francuskiej: Agata Pakowska, Patryk Kosiński

La cinquième journée

Au début de la journée nous avons fait nos valises et nous avons fait le ménage dans nos chambers. Après avoir mange nous nous sommes mis en route. Nous étions tristes parce que notre séjour à Krzyżowa a été fini. La pluie qui nous a accompagnés a renforcé notre mélancolie.

Nous sommes vite arrivés à Wrocław où nous avons d’abord visité Panorama de Racławice, peinte pour mémoriser le centième anniversaire de l’insurrection de Kościuszko. Sa creation a commence en 1893 et les travaux ont duré neuf mois et engage neuf artistes  entre autres Jan Styka, Wojciech Kossak I Ludwik Boller. Le panorama de Racławice a maintenant plus de 100 ans, et pendant presque 50 ans il était une attraction de Lvov. Pendant la deuxième guerre mondiale il a été endommagé. Après il a été sauvegardé dans un monastère des saints-bernards, et puis en 1946 il a été transporté et restauré à Wrocław. Depuis 1985 on peut admirer le Panorama de Racławice dans une rotonde construite exprès pour cette occasion.

Ensuite nous avons continué la visite de la capitale de la Basse Silésie. «Photo-marches de Wroclaw” ont été une forme de la visite de la ville intéressante pour nous.Nous y avons dû effectuer des tâches créatives pour lesquelles nous avons gagné des points etdes notes. En plus nous avons réçu des points pour les photos des monuments. Les photos plus appréciées ont été« en plaisantant ». Nous sommes allés à la recherche avec des cartes de travail, plans de ville et un certain nombre de suggestions et des appareils photos.

Dans les groupes de quatre personnes nous trouvions des informations sur l'histoire de la ville et ses monuments, tels que les herbes, St. Hedwig - patronne de la ville, l'Université, des enfants de sel, immeuble "Hansel et Gretel", l'église de Saint-Elisabeth

Mais la plupart d'entre nous ont été fascinés par l'histoire de cent soixante-treize nains de Wroclaw, qui sont situés dans différents endroits de la ville et qui  ont leurs propres noms, tirés de leur caractère ou des activités effectuées, par exemple Życzliwek et Pierożnik, Wroc-Lovek, Obieżysmyk, le Słupnik, Grajek.
 
Wroclaw est une ville multiculturelle avec une histoire très riche. Au cours de son histoire la ville appartenait aux différents pays comme la Pologne, l’Allemagne, la République Tchèque, ce qui signifie qu'il est devenu héritier de plusieurs cultures. Cela nous rappelle le multiculturalisme de notre ville - Lodz.

Après le retourau pullman, nous n’avons pas pu tout simplement nous détendre. On a commencé la leçon de la vérité - et donc la présentation des résultats de la "Photo-chasse», par le microphone, et evaluation du travail de différents groupes.

Notre voyage a  fini vers 20h00. Nous sommes revenus plein d'impressions, enrichis de nouvelles expériences, prêts à la mise en œuvre de la suite du projet linguistique et historique, au cours duquel nous connaîssons d'autres cultures en Europe.

Rendez-vous à Krzyżowo, avait apporté à notre projet », multiculturelle Lodz - hier et aujourd'hui " la connaissance de la culture allemande et turcque. Nous croyons que le programme de la réunion nous a permis d'approfondir nos connaissances historiques et de perfectionner les langues étrangères.

Nous remercions Mme directrice Jolanta Swiryd Directeur, Mme le vice-président - Agnieszka Śmietańskiej et dames Bogumiła Midyńska-Kowalczyk et Eugenia Kowalska- nos enseignants et nos parents, qui nous ont permis de participer à ce merveilleux mode d’apprentissage.

 

   
1.
1.jpg
2.
10.jpg
3.
11.jpg
4.
12.jpg
5.
13.jpg
6.
14.jpg
7.
15.jpg
8.
16.jpg
9.
17.jpg
10.
18.jpg
11.
19.jpg
12.
2.jpg
13.
20.jpg
14.
21.jpg
15.
22.jpg
16.
23.jpg
17.
24.jpg
18.
25.jpg
19.
26.jpg
20.
27.jpg
21.
28.jpg
22.
29.jpg
23.
3.jpg
24.
30.jpg
25.
31.jpg
26.
32.jpg
27.
33.jpg
28.
34.jpg
29.
35.jpg
30.
4.jpg
31.
5.jpg
32.
6.jpg
33.
7.jpg
34.
8.jpg
35.
9.jpg

 Zmieniony ( 30.04.2011. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2021 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi (©2005-2007 Marszal ©2005-2007 Macieqqq ©Arkadiusz Gawełek)
unikalnych wizyt na stronie:
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Template BlueBusiness by luka@kujawa.biz