Start arrow Tematy z polskiego arrow 2010
  bip

Konkurs Tischnerowski

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dokumenty szkolne

PRZETARGI
Wykaz podręczników

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Logowanie

Znaczna część serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
Tematy z języka polskiego 2012 PDF Drukuj
Wpisał: Ewa Sztombka   
03.06.2011.
Spis treści
Literackie
Dziedziny sztuki
Z języka

Poniżej lista tematów, spośród których uczeń wybiera jeden na usty egzamin maturalny z języka polskiego w maju 2012 r.

 

Tematy literackie

     

1.Walka o formę – awangardowe poszukiwania literatury XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach.

2. Ukaż paraboliczny charakter wybranych dzieł literackich z różnych epok.

3.Zadżumiony? Kamienny? … Jakiego świata obawiają się pisarze XX wieku? Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.

4.Literackie portrety idealistów i marzycieli. Omów temat odwołując się do wybranych utworów.

5.Przedstaw literackie obrazy miasta w wybranych utworach XIX i XX wieku. Uzasadnij swój wybór.

6.Wolna i zniewolona, w marzeniach i rzeczywistości, ale zawsze Polska. Przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w wybranych utworach literackich.

7.Wygnaniec, ciekawy świata podróżny, poszukiwacz sensu życia… Przedstaw różnorodne ujęcia motywu wędrowca w wybranych utworach literackich.

8.Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładach utworów z różnych epok.

9.Na przykładach z literatury różnych epok przedstaw obecność oraz funkcje wybranego motywu biblijnego.

10.W kręgu tradycji… Rozważania o wpływie antyku i Biblii na literaturę różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

11.Przedstaw i porównaj różne sposoby wyrażania uczuć do kobiety w twórczości wybranych poetów.

12.Obóz jako autonomiczny system społeczny-jego reguły i obyczaje. Rozwiń temat w oparciu o utwory przedstawiające lagry i łagry.

13.Różne sposoby przedstawiania postaci dziecka w literaturze. Omów temat analizując dowolnie wybrane teksty literackie różnych epok.

14.Motyw utopii w literaturze. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych tekstów.

15.Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów.

16.Góry i górale w literaturze różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.

17.Powinowactwa literatury i filozofii. Na wybranych przykładach ukaż związki twórczości pisarskiej i filozofii.

18.Jak, gdzie i co jadali bohaterowie literaccy? Przedstaw motyw sztuki kulinarnej w tekstach literackich różnych epok.

19.Maski – ich rola i znaczenie w życiu człowieka. Rozważ problem, nawiązując do wybranych utworów.

20.Biografia twórcy jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach.

21.Artysta jako bohater literacki. Omów temat odwołując się do wybranych utworów.

22.Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego.

23.Literatura faktu. Na wybranych przykładach dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku

24. Rola tytułu i motta w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.

25.Drzewo – świadek, uczestnik życia postaci literackich. Omów na wybranych przykładach..

26.Rola tytułu i motta w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.

27.Porównaj obrazy Łodzi i jej okolic ukazane w literaturze wybranych epok.

28.Literackie świadectwa wadzenia się człowieka z Bogiem. Przedstaw problem na podstawie utworów różnych epok literackich.

29.Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów.

30.Sztuka umierania. Omów sposoby kreowania scen bohaterskiego umierania oraz ich funkcje w wybranych przez siebie tekstach literatury polskiej i obcej.

31. Od Heroda do Stalina: literackie portrety tyranów. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych lektur.

32.Jak rodzą się zbrodniarze? Udowodnij, że literatura jest źródłem informacji o wpływie różnych czynników na degenerację jednostki.

33.Zaprezentuj i porównaj różne portrety Żydów w wybranych tekstach literackich.

34.Dramat jednostki wpisanej w historię. W oparciu o dowolne teksty literackie omów wpływ wydarzeń historycznych na biografie bohaterów literackich.

35. Z perspektywy człowieka XXI wieku zaprezentuj i oceń różne postawy ludzi wobec zła w twórczości J. Conrada i A. Camusa.

36.Na czym polega indywidualizm twórczy Mirona Białoszewskiego? Omów zagadnienie na przykładach wybranych utworów poety.

37.Poezja polskich laureatów literackiej Nagrody Nobla – podobieństwa i różnice. Omów zagadnienie na przykładach wybranych utworów.

38.Dramat S. I. Witkiewicza, T. Różewicza i S. Mrożka jako wyzwanie wobec tradycji. Omów na wybranych przykładach.

39.„Zdaje mi się, że widzę… gdzie? Przed oczyma duszy mojej” (W. Szekspir) Omów rolę wizji, snu i proroctwa w literaturze polskiej i obcej, odwołując się do wybranych przykładów.

40. „Krzepienie serc” i „rozdrapywanie ran”. Na wybranych przykładach przedstaw

te tendencje w literaturze polskiej i wyraź o nich sąd.

41.Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów to zjawisko wykorzystując wybrane teksty.

42.Literatura fantasy wobec tradycji literackiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

43.Różne modele patriotyzmu w literaturze wybranych epok. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.

44.Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

45.Zwierzęta  i sposoby ich przedstawiania w literaturze różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.

46.Wpływ biografii autora na jego twórczość. Omów temat na wybranych przykładach.

47.Jakim jesteśmy narodem? Sąd o Polakach w literaturze różnych epok – porównaj wybrane utwory.

48.Groteska jako sposób ukazywania świata. Omów na przykładach wybranych utworów.

49.Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

50.Rzeczy w świecie człowieka. Zaprezentuj literackie obrazy przedmiotów w wybranych tekstach.

51.Postacie wielkie, święte i charyzmatyczne. Omów ich literackie wizerunki na przykładzie wybranych dzieł.

52.„Cóż jest świat?” -  toposy i  metafory świata w literaturze różnych epok. Zaprezentuj temat, wykorzystując dowolne teksty literackie.

53.Sielankowy i satyryczny obraz wsi. Porównaj różne sposoby prezentacji tematu w literaturze wybranych epok.

54.Wykorzystując wybrane teksty literackie, przedstaw poetycką fascynację codziennością w twórczości wybranych poetów XX wieku.

55.Władza i moralna sytuacja człowieka uwikłanego w jej mechanizmy jako temat stale obecny w literaturze. Omów, odwołując się do wybranych lektur.

56. Reportaż- gatunek użytkowy czy dzieło literatury pięknej? Uzasadnij swą odpowiedź odwołując się do wybranych utworów.

57.Symbol w liryce, epice i dramacie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 

 Zmieniony ( 25.08.2011. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2022 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi (©2005-2007 Marszal ©2005-2007 Macieqqq ©Arkadiusz Gawełek)
unikalnych wizyt na stronie:
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Template BlueBusiness by luka@kujawa.biz