Start
  bip

Konkurs Tischnerowski

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dokumenty szkolne

PRZETARGI
Wykaz podręczników

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Logowanie

Znaczna część serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
Instrukcja wypełniania deklaracji on-line PDF Drukuj
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
14.10.2007.
Spis treści
Po raz pierwszy
Po raz kolejny

Zamiast wypełniać formularz papierowy, znacznie lepiej i łatwiej wypełnić formularz elektroniczny. W jaki sposób? Zapoznaj się z poniższą instrukcją.

 Uczniowie przystępujący do nowej matury po raz pierwszy
(niezależnie od roku ukończenia szkoły)

 

Jeśli wolisz pobrać plik w formacie *.doc możesz to zrobić tu .

1)    Czynności wstępne

a)      Przygotuj dowód osobisty lub skrócony odpis aktu urodzenia

b)      Zapisz na kartce jakie przedmioty będziesz zdawać i na jakim poziomie

c)      Wybierz temat z języka polskiego (http://www.lo23lodz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=237)

d)      Przeczytaj całą instrukcję i dopiero potem przystąp do następnego punktu. Deklarację wypełniaj w dokładnie tej kolejności w jakiej została napisana. W przeciwnym wypadku będzie źle. W czasie pracy nie używaj przycisków Wstecz, Ponów ani Odśwież przeglądarki.

2)    Rozpoczęcie pracy

a)      W przeglądarce internetowej wpisz adres http://maturzysta.vulcan.pl (nie wpisuj www!: www.maturzysta.vulcan.pl)

b)      Sprawdź czy zaznaczona jest opcja: Deklaracja dla osób przystępujących do matury bezpośrednio po ukończeniu szkoły (jeśli nie – zaznacz ją)

c)      Jeśli wypełniałeś już deklarację i chcesz ją poprawić zaznacz pole wyboru Źródło danych, a następnie kliknij Przeglądaj i wskaż swój plik *.deklaracja na dysku

d)      Kliknij Deklaracja

3)    Dane osobowe

a)      W polu Identyfikator szkoły wpisz: 106106-0310E (nie: 106106-0310e)

b)      W polu symbol oddziału / nr w dzienniku wpisz odpowiednio: A, B, C, D lub E oraz koniecznie dwucyfrowy numer z dziennika np. 05 (nie: 5), 21

c)      W polu Rok ukończenia szkoły pozostaw 2009

d)      W polu Deklarację składam… pozostaw szkoły macierzystej

e)      Pole Nazwa i adres placówki… pozostaw puste

f)       Nazwisko – pisownia musi być zgodna z dowodem osobistym, format Jak W Nazwie Własnej, pamiętaj o znakach diakrytycznych, np. Gawełek, nie: gawełek, GAWEŁEK, GaWeŁek, Gawelek!

g)      Imię - pisownia musi być zgodna z dowodem osobistym, format Jak W Nazwie Własnej, pamiętaj o znakach diakrytycznych, nie stosuj zdrobnień! np. Aleksandra, Maciej, Rafał, nie: Ola, Maciek, Rafal

h)      Drugie imię – upewnij się czy je posiadasz czy nie, pisownia musi być zgodna z dowodem osobistym (skróconym aktem urodzenia), to nie jest imię z bierzmowania! Uwaga – jeśli nie masz drugiego imienia – pole pozostaw puste, nic tam nie wpisuj!

i)        W polu Data urodzenia wpisz datę w formacie: RRRR-MM-DD, np. 1990-05-12, nie: 12 maja 1990, 90-05-12, 1990-5-12

j)        W polu Miejsce urodzenia wpisz pełną nazwę miejscowości, np. Łódź, Tomaszów Mazowiecki, nie: Lodz, Tomaszów Maz.

k)      W polu PESEL wpisz 11-cyfrowy numer. Nie pomyl się! PESELem będziesz podpisywać każdą pracę egzaminacyjną!

l)        W polu Płeć wskaż odpowiednio: męska, żeńska.

m)    Pole Nazwisko rodowepomiń, nic tu nie wpisuj!

n)      W polu Ulica wpisz nazwę ulicy

o)      W polu Nr domu wpisz numer ulicy (nie podawaj numeru bloku!)

p)      W polu Nr lokalu wpisz numer lokalu, w przypadku domu pole to może pozostać puste.

q)      W polu Miejscowość wpisz nazwę miejscowości.

r)       W polu kod wpisz 5 cyfr kodu pocztowego rozdzielone kreską

s)       W polu Poczta pozostaw nazwę miejscowości lub zmień ją jeśli jest inna.

t)        W polu telefon podaj 9-cyfrowy numer bez zera, nawiasów, spacji, kresek, np. 505123456, 426745872

4)    Część ustna matury

a)      W części A (obowiązkowej) dla języka polskiego w polu deklarują wybór …  tematu przekopiuj (przepisz bardzo dokładnie) wybrany temat, bez liczby porządkowej z przodu, zakończony znakiem przestankowym. Temat nie może różnić się od tego z listy nawet jednym znakiem! Np. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze.

b)      Listę język mniejszości narodowej oraz odpowiadające mu pole tematu pozostaw niezmienione.

c)      Z listy język obcy nowożytny wybierz jeden z języków: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, francuski, a następnie z listy poziom wybierz jedną wartość z: podstawowy, rozszerzony.

d)      Część B (przedmioty dodatkowe) – pomiń (jeśli koniecznie chcesz zdawać drugi język obcy zgłoś się do pracowni komputerowej).

5)    Część pisemna matury

a)      Z listy poziom dla wiersza z zaznaczonym językiem polskim wybierz jedną wartość z: podstawowy, rozszerzony.

b)      Cały wiersz język mniejszości narodowej pozostaw niezmieniony

c)      Język obcy nowożytny został już wpisany z automatu, nie zmieniaj tego! Wskaż tylko poziom (podstawowy, rozszerzony).

d)      Z listy przedmiot wybrany wybierz jeden z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński, matematyka, wos, wiedza o tańcu, a następnie z listy poziom wybierz: podstawowy lub rozszerzony oraz zdawany w języku  wskaż polski (pole język egzaminu pozostaw niezmienione).

e)      Część B – możesz pozostawić pustą – jeśli jednak chcesz coś zdawać wtedy wybierz z kolejnych list przedmiot dodatkowy jeden lub dwa lub trzy przedmioty (listy język egz. pozostaw niezmienione).

f)       Jeśli nie zdajesz informatyki sekcję Do egzaminu z informatyki… pomiń.

g)      Pole wyboru Dostosowanie kryteriów oceniania ze względu na dysleksję rozwojową pozostaw niezaznaczone (dyslektycy zostaną dopisani później na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły)

h)      Na liście Rodzaj arkuszy egzaminacyjnych pozostaw: standardowy

i)        W polu wyboru Rodzaj deklaracji pozostaw zaznaczone wstępna składana do 30 września 2008r.

j)        Pole wyboru Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych … pozostaw zaznaczone!

k)      Naciśnij Akceptuj.

6)    Plik *.deklaracja

a)      Sprawdź poprawność danych – w przypadku błędów naciśnij Wróć do poprzedniej strony (wróć do punktu 3 instrukcji)

b)      Naciśnij pobierz plik *.deklaracja.

c)      Zapisz plik na dysku – zauważ, że nazwa pliku zawiera nazwisko i imię – nie zmieniaj tego! Nie usuwaj pliku – być może przyda się jeszcze w przyszłości, gdy będziesz wprowadzał zmiany w deklaracji.

d)      Naciśnij pobierz *.pdf

e)      Zapisz plik na dysku – zauważ, że nazwa pliku zawiera nazwisko i imię – nie zmieniaj tego!

f)       Otwórz w przeglądarce internetowej adres: http://wyslij.lo23lodz.pl

g)      Koniecznie najpierw wybierz klasę, do której chodzisz.

h)      Naciśnij przeglądaj i wskaż plik *.deklaracja na dysku.

i)        Jeżeli wysyłasz plik po raz pierwszy - pole Zmień nazwę na pozostaw niezmienione! Jeśli to kolejna poprawiona wersja -  dopisz na końcu nazwy pliku, ale przed kropką kolejną cyfrę np.
Gawełek_Arkadiusz2.deklaracja, Gawełek_Arkadiusz3.deklaracja

j)        Naciśnij prześlij i bądź cierpliwy – serwer może być przeciążony.

k)      Jeżeli samodzielnie drukujesz plik *.pdf przejdź do punktu 7 instrukcji. W przeciwnym wypadku

i)        Wróć do przeglądarki (http://wyslij.lo23lodz.pl)

ii)      Wybierz Przeglądaj i wskaż plik *.pdf z dysku

l)        Jeżeli wysyłasz plik po raz pierwszy - pole Zmień nazwę na pozostaw niezmienione! Jeśli to kolejna poprawiona wersja -  dopisz na końcu nazwy pliku, ale przed kropką kolejną cyfrę np.
Gawełek_Arkadiusz2.pdf, Gawełek_Arkadiusz3.pdf

i)        Naciśnij prześlij i bądź cierpliwy – serwer może być przeciążony.

ii)      Przyjdź do pracowni komputerowej (nr 24), odbierz wydruk (koszt 50 groszy), podpisz deklarację we wskazanym miejscu.

7)    Drukowanie (plik *.pdf)

a)      Jeśli nie wysłałeś pliku *.pdf na serwer – wydrukuj go samodzielnie teraz (dwustronnie!).

b)      Przynieś wydruk do pracowni komputerowej (nr 24) i podpisz we wskazanym miejscu.

 

 

 Zmieniony ( 01.10.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi (©2005-2007 Marszal ©2005-2007 Macieqqq ©Arkadiusz Gawełek)
unikalnych wizyt na stronie:
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Template BlueBusiness by luka@kujawa.biz