Start arrow Aktualności arrow Żeby świat był lepszy ... By nigdy nie powtórzył się Holokaust ...
  bip

Konkurs Tischnerowski

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dokumenty szkolne

PRZETARGI
Wykaz podręczników

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Logowanie

Znaczna część serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
Żeby świat był lepszy ... By nigdy nie powtórzył się Holokaust ... PDF Drukuj
Wpisał: Bogumiła Miodyńska Kowalczyk   
15.05.2012.
Żeby świat był lepszy konieczna jest miłość do każdego człowieka. I tolerancja, bez względu na rasę, religię i narodowość.
Irena Sendlerowa1. Wychowanie w duchu wartości


Jednym z głównych celów działalności Klubu Europejskiego „Szkoła Globalna i Humanitarna” przy XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz takich postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność, otwartość i tolerancję dla innych kultur i religii oraz odmiennych postaw i systemów wartości.

2. Projekt „Moje serce dla  Świata”

W procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły ważne jest wychowanie w duchu wartości, kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności i różnorodności oraz uznanie wartości pluralizmu w życiu społecznym, religijnym oraz kulturze.

Jednym z wielu przedsięwzięć realizujących te cele był przeprowadzony przez Klub Europejski „Szkoła Globalna i Humanitarna” projekt „Moje serce dla  Świata”, który wpisuje się w nowoczesny sposób postrzegania procesu edukacji. Jego priorytetem było inicjowanie wydarzeń, kreowanie i realizowanie wszelkich form działalności szkolnej i pozalekcyjnej związanej z upowszechnieniem idei poszanowania wartości ogólnoludzkich.
Realizując ten projekt stosowałyśmy metody aktywne, warsztatowe, angażujące inwencję własną ucznia, która sprzyja rozwojowi kreatywności, wyobraźni i samodzielności myślenia.
Działania projektowe, uczenie poprzez doświadczenie podczas międzynarodowych spotkań młodzieży i wyjazdów edukacyjnych w Polsce i za granicą uatrakcyjniły ofertę edukacyjną naszego liceum.

Projekt „Moje serce dla Świata” przybliżył uczniom różne kultury świata – w tym kulturę żydowską, która stanowi integralną część historii naszego miasta. Tragiczne losy Żydów podczas II wojny światowej – w czasie Holokaustu - odcisnęły piętno na historii Łodzi. Pozostałe ślady martyrologii tego narodu w naszym mieście np. teren byłego getta, stacja kolejowa Radegast, Mauzoleum Radogoszcz oraz Pomnik Martyrologii Dzieci „Pęknięte Serce” stale przypominają o konieczności wychowania młodzieży w duchu wartości, z których najważniejsze są godność i życie ludzkie.
Część projektu „Moje serce dla  Świata” poświęconej historii i kulturze żydowskiej realizowaliśmy w dwóch etapach - historycznym i kulturowym.

2.1 Etap historyczny

W tym etapie młodzież poznawała historię narodu żydowskiego, w szczególności historię Żydów łódzkich, ich tragiczne losy podczas II wojny światowej oraz związaną z tą problematyką historię NSDAP, działalność opozycji antyhitlerowskiej a także ludzi, którzy ratowali życie Żydów skazanych na zagładę.

Uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności podczas lekcji i warsztatów historyczno-językowych, przygotowywali wystawy tematyczne np.: „Historia Żydów łódzkich”, „Cegiełki pamięci kultury żydowskiej”, „Historia Holokaustu”, „Życie i działalność Ireny Sendlerowej”,  „Medal  Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, organizowali także konkursy wiedzy, również dla środowiska lokalnego, np. dla uczniów Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi. Niezwykle ważne dla procesu dydaktyczno-wychowawczego było zaplanowanie i zorganizowanie zwiedzania byłych niemieckich obozów koncentracyjnych Gross-Rosen i Auschwitz-Birkenau.

Obóz KL Gross-Rosen zwiedzaliśmy wspólnie z uczniami niemieckimi, podczas Polsko-Niemieckiego Spotkania Młodzieży w Krzyżowej, które zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją „Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego” oraz  niemiecką szkołą Willy-Brandt-Gesamtschule z Marl. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zapoznania się z makietą obozu, następnie obejrzeliśmy film, w którym byli więźniowie obozu opowiadali o pracy w kamieniołomach oraz wstrząsających warunkach życia obozowego. Następnie udaliśmy się na teren obozu. Przerażający widok kamiennego piekła: ściana śmierci, piec krematoryjny, baraki więźniów, łaźnie i kuchnia obozowa oraz natłok wstrząsających informacji wywarł na uczniach ogromne wrażenie. Ta lekcja historii z pewnością pozostanie na długo w pamięci naszych uczniów.

Podsumowaniem była „cicha” polsko-niemiecka dyskusja o KL Gross-Rosen. Zadaniem młodzieży było wyrażenie swoich emocji i refleksji w językach obcych na temat Holokaustu. Uczniowie nie mogli się porozumiewać, ale każdy mógł zapoznać się z tym, co napisali inni. Następnie młodzież uczestniczyła w zajęciach warsztatowych o gettach - warszawskim i łódzkim. Ważne było, że o tym drażliwym temacie nasi uczniowie dyskutowali z młodymi Niemcami i mogli wypracować wspólne stanowisko. Doszli oni do wniosku, że aby budować zjednoczoną Europę, należy szukać kompromisów i zapobiegać powtórzeniu się tragicznej historii.

Polsko-niemieckie warsztaty na temat tolerancji uzmysłowiły młodzieży, jak ważne jest przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń, natomiast obejrzenie filmu historycznego w języku niemieckim uzupełniło wiedzę uczniów o II wojnie światowej.
Temu celowi służył również wyjazd edukacyjny do Norymbergii, gdzie w Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände czyli Centrum Dokumentacji Terenu Zjazdów Partyjnych NSDAP młodzież mogła szczegółowo prześledzić historię NSDAP i poznać drugą stronę dramatu wojennego - czyli historię nazistów, sprawców tragedii ludzkości, m.in. narodu żydowskiego.

Ucząc młodzież o II wojnie światowej należało zapoznać ją z działalnością opozycji  antyhitlerowskiej w Niemczech. Zrealizowaliśmy ten plan na przykładzie grupy oporu „Krąg z Krzyżowej” zwiedzając posiadłość hrabiego Helmuta Jamesa von Moltke, który był przywódcą tej opozycji. Pozostawił on  po sobie przesłanie do Europejczyków, pełne wiary w zwycięstwo dobra i harmonijnego współżycia ludzi różnych nacji w Europie.

Szczególną uwagę poświęciliśmy ludziom, którzy w czasie wojny, z narażeniem własnego życia, ratowali Żydów. Tych „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” było wprawdzie wielu, my jednak realizując cele i założenia naszego projektu skupiliśmy swą uwagą na osobie Ireny Sendlerowej. W swoim życiu, działaniach i poglądach kierowała się ona fundamentalnymi wartościami i ideałami takimi jak: miłość do ludzi, niezgoda na krzywdę innych, odwaga cywilna, pokora i skromność oraz umiejętność sprzeciwiania się złu.

2.2 Etap kulturowy  


Ten etap obejmował szerokie spektrum różnorodnych działań, które miały na celu ukazanie bogactwa kultury żydowskiej w takich dziedzinach jak: religia, literatura, muzyka, teatr, film, taniec i sztuki plastyczne.

Uczniowie zebrali informacje dotyczące historii i kultury żydowskiej, które wykorzystali do wykonania albumu „Śladami Żydów w Łodzi”. Zorganizowali także dwie wystawy „Zabytki kultury żydowskiej w Łodzi”, na które złożyły się prace plastyczne i zdjęcia wykonane przez uczniów w czasie wędrówki szlakiem zabytków kultury żydowskiej w naszym mieście.

W akademii filmowej obejrzeli amerykańsko-brytyjski film „Chłopiec w pasiastej piżamie”, którego akcja umieszczona jest w czasach II wojny światowej. Następnie został ogłoszony i przeprowadzony konkurs na najlepszą recenzję z tego filmu w języku niemieckim.

Dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej cieszyła się wykonana przez uczniów prezentacja przysłów, mądrości i dowcipów żydowskich oraz konkurs na ich ilustrację. Na konkurs napłynęło wiele ciekawych prac przedstawiających w trafny i dowcipny sposób specyficzne i filozoficzne podejście do życia oraz humor żydowski.

Uczniowie sporządzili także słowniczki języka hebrajskiego oraz jidisch, z których korzystali m.in. podczas wielokulturowego konkursu językowego składając sobie życzenia świąteczne i walentynkowe - także w tych językach.

Istotnym elementem w poznawaniu  literatury żydowskiej był udział uczniów w „Tygodniu kultury żydowskiej” w sieci handlowej Empik.  Młodzież miała tu możliwość zapoznania się z wydawnictwami poświęconymi zarówno tematyce żydowskiej, jak i z książkami autorów żydowskich piszących na tematy współczesne.

2.3 Współpraca z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi


Realizację projektu „Moje serce dla  Świata” wzbogaciśmy korzystając z programów oferowanych przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Niezwykle ważny dla realizacji naszego projektu był udział w „Dniach Kultury Żydowskiej” Młodzież uczestniczyła w spotkaniach, warsztatach, wykładach, projekcjach filmów i koncertach, podczas których poznała ogromne bogactwo kultury żydowskiej oraz twórczość jej wybitnych przedstawicieli związanych z Łodzią.

O tradycji żydowskiej i świętach, m.in. święcie Szawuot dowiedziała się na spotkaniu z Symchem Kellerem - Przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi oraz miała jednocześnie okazję zwiedzić jedyną czynną synagogę przy ul. Rewolucji 1905r. nr 28 w Łodzi.
Podczas wykładów i warsztatów w synagodze uczniowie poznali tajniki żydowskich tradycji i symboli, dowiedzieli się, do czego służą tałes, kipa czy mezuza, o których opowiedziała Izabela Grynsztajn z Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense.

Uczniowie uczestniczyli w wieczorze poświęconym twórczości Juliana Tuwima, który odbył się w Klubie Szafa. O książce poświęconej Wierze Gran, zmarłej przed kilku laty przedwojennej artystce i piosenkarce żydowskiego pochodzenia, dowiedzieli się od jej autorki Agaty Tuszyńskiej, pisarki, poetki i reportażystki.

Niezwykłych wrażeń dostarczył młodzieży film dokumentalny „8 historii, które nie zmieniły świata”, którego bohaterką jest, miedzy innymi, Halina Elczewska, ocalała z łódzkiego getta. Jest ona pomysłodawczynią Łodzkiego Parku Ocalałych będącego symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią.

Na długo w pamięci słuchaczy pozostanie wspaniały koncert muzyki jidisch w wykonaniu Raphaela Rogińskiego, który odbył się w Pałacu Izraela Poznańskiego w Łodzi. Uczestniczący w koncercie uczniowie mogli także obejrzeć kolekcję sztuki – w tym Galerii Mistrzów Polskich.

Niezwykłym artystycznym doznaniem było uczestnictwo młodzieży w „Dniach Pamięci” zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W Teatrze im. Jaracza  uczniowie obejrzeli spektakl pod tytułem „Przed odejściem w stan spoczynku” w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego zrealizowany na podstawie sztuki Thomasa Bernharda.
Wykład na temat „Księga Psalmów - dialog chrześcijaństwa i judaizmu. Co nas łączy, co nas dzieli?” wygłoszony przez rabina Sachę Pecaric z Nowego Jorku, z wykształcenia filologa i teologa,  współautora przekładu i redaktora pierwszego po wojnie żydowskiego przekładu Tory zorganizowany został przez przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana i Muzeum Miasta Łodzi. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się m.in. z problemami lingwistycznymi  związanym z przekładem Tory na język polski.


3. Podsumowanie


Ze względu na szczególną rolę, jaką przykładamy do wychowania młodzieży w duchu tolerancji i dialogu projekt „Moje serce dla Świata” zawierał zagadnienia z zakresu wielokulturowości i międzykulturowości oraz wiedzy o mniejszościach narodowych, ich kulturze, historii i religii.
Szczególną uwagę poświęciliśmy mniejszości żydowskiej.  Stanowi ona część polskiej historii i współczesności, dlatego poprzez działania edukacyjno-wychowawcze podjęte w tym projekcie, starałyśmy się wpajać młodzieży szacunek dla dziedzictwa kulturowego tego narodu oraz przekonanie o konieczności jego ochrony. Niestety, często jeszcze jesteśmy świadkami zachowań o charakterze ksenofobicznym lub rasistowskim, co świadczy o niezrozumieniu podstawowych zasad dotyczących optymalnego współistnienia narodów.
Dlatego działania w projekcie „Moje serce dla Świata” zaplanowaliśmy tak, by bliska była naszej młodzieży idea Polski tolerancyjnej, otwartej dla wszystkich, którzy czują się związani z naszym krajem i chcą działać dla jego dobra.
 
 
 
1.
01.jpg
2.
02.jpg
3.
03.jpg
4.
04.jpg
5.
05.jpg
6.
06.jpg
7.
07.jpg
8.
08.jpg
9.
09.jpg
10.
10.jpg
11.
11.jpg
12.
12.jpg
13.
13.jpg
14.
14.jpg
15.
15.jpg
16.
16.jpg
17.
17.jpg
18.
18.jpg
19.
19.jpg
20.
20.jpg
21.
21.jpg
22.
22.jpg
23.
23.jpg
24.
24.jpg
25.
25.jpg
26.
26.jpg
27.
27.jpg
28.
28.jpg
29.
29.jpg
30.
30.jpg
 
Zmieniony ( 21.05.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi (©2005-2007 Marszal ©2005-2007 Macieqqq ©Arkadiusz Gawełek)
unikalnych wizyt na stronie:
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Template BlueBusiness by luka@kujawa.biz