Start arrow Aktualności arrow Certyfikat
  bip

Konkurs Tischnerowski

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dokumenty szkolne

PRZETARGI
Wykaz podręczników

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Logowanie

Znaczna część serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
Certyfikat PDF Drukuj
Wpisał: Bogumiła Miodyńska Kowalczyk   
10.01.2013.
XXIII Liceum Ogólnokształcącemu im. ks prof. Józefa Tischnera w Łodzi został nadany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Certyfikat „Szkoła Globalna 2012”.
 
 
 
 
 

Oznacza to, że:
1. Szkoła promuje wartość edukacji globalnej, prezentuje i upowszechnia informacje o działaniach i osiągnięciach w zakresie edukacji globalnej; aktywizuje środowisko szkolne i lokalne w podejmowaniu, realizowaniu działań, w tym projektów z zakresu edukacji globalnej.

2. Szkoła wychowuje młodzież w duchu humanitaryzmu i odpowiedzialności za wspólny świat, stwarza okazję do kształtowania empatii wobec innych.

3. Szkoła inspiruje młodzież do osobistego zaangażowania na rzecz bardziej sprawiedliwego zrównoważonego świata, jak również do przemyśleń o roli istniejących zjawisk oraz współzależności łączących wszystkich mieszkańców globu.

4. Szkoła promuje w środowisku potrzebę uczenia się, poszukuje potencjalnych rozwiązań problemów wspólnych dla całej ludzkości, kształtuje umiejętności ponadprzedmiotowe.

5. Szkoła funkcjonuje w środowisku lokalnym. Aktywna współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów, w tym w zakresie edukacji globalnej.
 
  
 
    
 
 
W dniu 12 grudnia 2012 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu na tytuł „SZKOŁA GLOBALNA 2012”.
Konkurs ten jest komponentem projektu „Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych - kontynuacja”, realizowanym i współfinansowanym w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.  Uznanie jury zdobyła innowacyjna, niezwykle atrakcyjna działalność Klubu Europejskiego „Szkoła Globalna i Humanitarna”.
Certyfikaty oraz nagrody (dla naszego liceum - laptop) wręczono na Ogólnopolskiej Konferencji „Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych”. W konferencji  udział wzięli przedstawiciele ORE, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, koordynatorzy regionalni EG (wśród nich: prof. Sebastian Zaborowski, odpowiedzialny za region łódzki) oraz nauczyciele nagrodzonych w konkursie szkół. Naszą szkołę reprezentowały prof.  Bogumiła Miodyńska Kowalczyk i prof. Eugenia Kowalska.

Delegacja naszego liceum była jedyną, do której zaproszono uczniów. Do Warszawy pojechali: Gajewska Dominika, Gierańczyk Dorota, Kapecka Katarzyna, Klimkiewicz Karolina, Kolasińska Wiktoria, Kosiński Patryk, Lebioda Dagmara, Lewandowska Paulina, Pakowska Agata, Szewczyk Paulina, Kowara Sebastian, Julia Dzięcielska.


Konferencja była okazją do podsumowania działań projektu, refleksji, dzielenia się przykładami dobrych praktyk. Nasze liceum jest jedną z trzech szkół w Polsce (jedynym liceum), które zostało uhonorowane zaszczytnym tytułem „Szkoła Globalna 2012”.

Jesteśmy szkołą, która poprzez swoje działania i postawę promuje oraz realizuje założenia edukacji globalnej, jak również aktywizuje środowisko lokalne w podejmowaniu działań w obszarze edukacji globalnej.

Na konferencji przedstawiliśmy działania  w tym zakresie. Miło było widzieć naszą delegację młodzieży na podium ORE podczas prezentacji multimedialnej  wykonanej przed  gronem nauczycieli i ekspertów w dziedzinie edukacji globalnej.  Na telelebimach ożyły wspomnienia z przeprowadzanego od roku 2008 w naszym liceum Projektu Afrykańskiego.
Ważnym elementem w działalności globalnej i humanitarnej było także włączenie się szkoły, jako społeczności Szkół Tischnerowskich, w charytatywną zbiórkę pieniędzy na wybudowanie studni im. Janiny Tischnerowej w  Republice Czadu.

Do Łodzi wróciliśmy pełni wrażeń, dumni ze swych dokonań, ze świadomością, że Tytuł Szkoła Globalna 2012 zobowiązuje nas do dalszej pracy.  

Współczesny świat stoi przed wielkimi wyzwaniami, takimi jak np. przepaść między globalnym Południem a Północą, dlatego ważne jest w edukacji młodzieży wychowanie w duchu wartości i humanitaryzmu. Tą właśnie ideą kierujemy się podczas realizacji naszych projektów. Nasze liceum promuje dialog międzykulturowy oraz takie postawy obywatelskie, które uczą cenić różnorodność, otwartość i tolerancję dla innych kultur i religii oraz odmiennych postaw i systemów wartości.

Uważamy, że XXIII Liceum Ogólnokształcące  im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi w pełni zasłużyło na tytuł „Szkoła Globalna” 2012r.
 
Informacje dodatkowe
 
PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji obejmował m.in. :
- Uroczyste otwarcie konferencji, Marlena Fałkowska, Wicedyrektor ORE
- Wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw
   Zagranicznych
- Wykład " Północ na południu i południe na północy", Robert Łuczak,  Globar Development
  Group
- Prezentacja efektów projektu - raport z odbytych działań w regionach, Grażyna Kurowska,
   ORE, koordynator ogólnopolski projektu EG,  Koordynatorzy Regionalni EG
- Prezentacja platformy edukacyjnej EG, o webinarach i szkoleniach online:
   Waldemar Krawiec, specjalisa e-learning, ORE Marta Eichstaedt, trener, ekspert e-learning,
   WEBCOMM
- Finał konkursów na najlepszy Projekt Edukacyjny EG oraz tytuł „Szkoła Globalna 2012”–
   prezentacja osiągnięć szkół, dobrych praktyk, wręczenie nagród

PROJEKT AFRYKAŃSKI

* I i II miejsce w Europejskim Konkursie „Fokus on Africa - Afryka w Centrum Uwagi!”,
* udział w III Europejskich Dniach Rozwoju w Strasburgu – na zaproszenie Komisji
   Europejskiej,
* wyprawa do Zambii – z Louisem Michlem, komisarzem ds. pomocy rozwojowej UE,
* trzykrotny udział w projekcie edukacyjnym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu,
   prezentacja osiągnięć Klubu Europejskiego „Szkoła Globalna i Humanitarna” przez
   uczniów z mównicy Sali Plenarnej PE.
* cztery wojewódzkie konferencje, młodzieżowe warsztaty integracyjne, międzyszkolne
   konkursy wiedzy: „Europa - Afryka. Rozwój Zrównoważony”, „Europa - Afryka. Forum
   Praw   Człowieka i Praw Dziecka”, Europa - Afryka. Milenijne Cele Rozwoju”, „Wiedzieć,
   pamiętać - dla lepszego Świata. W służbie człowieka”;
* I w Łodzi Międzynarodowe Dni Ludów Tubylczych w Aquaparku Fala,
*  współpraca z Instytutem Afrykańskim, Centrum Kultury Afryki Zachodniej Chiwara,
   słuchaczami Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców,
*  współpraca z Janem Kułakowskim, Jackiem Saryusz-Wolskim, Joanną Skrzydlewską -
    Posłami do Parlamentu Europejskiego oraz Johnem Godsonem - Posłem na Sejm RP.
* współpraca z ambasadorami państw afrykańskich - Nigerii i Angoli
* współpraca z przedstawicielami Kościoła, Caritas, misjonarzy, Centrum Dialogu im.Marka
   Edelmana w Łodzi
* udział w konferencjach z udziałem polskich ambasadorów w Afryce,
* uczestnictwo w wernisażach i festiwalach kultury afrykańskiej,
* organizowanie licznych szkolnych konkursów wiedzy o problematyce wielokulturowości
* czterokrotne zorganizowanie Tygodnia Edukacji Globalnej: Żywność dla wszystkich!"
    „Pokój i nie stosowanie przemocy wobec dzieci” „Działaj dla świata” “Na rzecz wspólnego
    świata”,
* czaty FuturEnergia z wybitnymi światowymi naukowcami,
*  współpraca z UNICEF, przekazanie pieniędzy na szczepienia dla dzieci i matek w Sierra
    Leone, zdobycie tytułu „Społecznie Zaangażowanej Placówki 2012”.

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

INFO: Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Celem Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności przez wspieranie szkół i placówek w realizacji ich zadań, wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 
Zmieniony ( 10.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2022 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi (©2005-2007 Marszal ©2005-2007 Macieqqq ©Arkadiusz Gawełek)
unikalnych wizyt na stronie:
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Template BlueBusiness by luka@kujawa.biz