Start arrow Aktualności arrow Tematy z języka polskiego 2014
  bip

Konkurs Tischnerowski

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dokumenty szkolne

PRZETARGI
Wykaz podręczników

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Logowanie

Znaczna część serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
Tematy z języka polskiego 2014 PDF Drukuj
Wpisał: Ewa Sztombka   
12.06.2013.
Spis treści
Literackie
Dziedziny sztuki
Z języka

Poniżej lista tematów, spośród których uczeń wybiera jeden na usty egzamin maturalny z języka polskiego w maju 2014 r.

 

Tematy literackie

 

  1.    Bunt antycznego Prometeusza jako źródło literackiej inspiracji. Przedstaw funkcjonowanie motywu w wybranych utworach z różnych epok.
  2.    Bohater dotknięty szaleństwem. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok..
  3.    Człowiek – aktor czy marionetka w teatrze świata? Ustal i omów, analizując wybrane utwory literackie.
  4.    Dialog twórców z filozofami. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literatury dawnej i współczesnej.
  5.    Dialogi z tradycją w twórczości poetów współczesnych. Omów na wybranych przykładach.
  6.    Drzewo – świadek i uczestnik życia postaci literackich. Omów, analizując wybrane utwory literackie.
  7.    Edukacja jako cel literatury. Omów temat, wykorzystując znajomość polskich utworów różnych epok.
  8.    Eksperymenty językowe w poezji współczesnej. Omów ich funkcję na przykładzie wybranych utworów.
  9.    Funkcje groteski w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
  10.    Kaskaderzy literatury. Uzasadnij trafność określenia, odwołując się do twórczości
  i biografii M. Hłaski, A. Bursy, R. Wojaczka, E. Stachury (wybierz dwóch twórców).
  11.    Katastroficzna koncepcja dziejów jako temat literacki. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
  12.    Komizm w sposobie przedstawiania rzeczywistości i jego rola w wybranych utworach literackich. Zaprezentuj na podstawie dowolnych przykładów.
  13.    Literackie zainteresowania ludowością (od sentymentalizmu do czasów współczesnych). Przedstawiając zagadnienie, wskaż różne funkcje nawiązań do folkloru.
  14.    Literatura faktu  jako formuła pokazywania świata. Omów temat, odwołując się
  do wybranych przykładów.
  15.    Mit ikaryjski w literaturze polskiej. Na wybranych przykładach przedstaw jego różnorodność interpretacyjną.
  16.    Na podstawie wybranych utworów przedstaw postawy bohaterów literatury XX wieku – wiernych głoszonym ideałom.
  17.    Narodziny i rozkwit felietonu. Rozważ historię i aktualność tego gatunku publicystycznego na wybranych przez siebie przykładach.
  18.    Natura jako przedmiot opisu i jako bohater w wybranych utworach różnych epok.
  19.    Różne oblicza arkadii. Przedstaw funkcjonowanie motywu w wybranych utworach literackich.
  20.    Od Safony do Poświatowskiej. Omów różne sposoby mówienia o miłości
  na wybranych przykładach utworów poetyckich pisanych przez kobiety.
  21.    Omów cechy poezji lingwistycznej, odwołując się do wybranych przykładów.
  22.    Na wybranych przykładach omów różne sposoby prowadzenia narracji w powieściach XIX i XX wieku.
  23.    Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne sposoby ujęcia tematu, odwołując się
  do wybranych utworów.
  24.    Pastisz i parodia jako sposoby nawiązywania do stylów literackich. Omów temat na podstawie wybranych przykładów z różnych epok.
  25.    Poezja moralnego niepokoju. Omów problematykę na podstawie wybranych wierszy polskich poetów XX wieku.
  26.    Porównaj literackie portrety mieszczan obecne w literaturze różnych epok.
  27.    Postawa franciszkańska w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
  28.    Przedstaw i omów związki między myślą filozoficzną a twórczością literacką wybranej epoki.
  29.    Romantyczna koncepcja miłości. Wyjaśnij pojęcie na podstawie wybranych utworów przynajmniej  dwóch epok
  30.    Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
  31.    Różne kreacje narratora i różne sposoby prowadzenia narracji w epice. Omów na podstawie analizy wybranych utworów.
  32.    Świat według Tolkiena – niezwykła, wartościowa i atrakcyjna oferta nie tylko dla miłośników fantastyki. Udowodnij słuszność tezy.
  33.    Zanalizuj literackie opisy przyrody, biorąc pod uwagę zastosowane środki językowe
  i stylistyczne oraz ich funkcję.
  34.    Miłość, nienawiść, zazdrość, gniew… zaprezentuj bohaterów literackich różnych epok, którzy znaleźli się we władzy namiętności.
  35.    Codzienność – fascynująca czy przytłaczająca? Przedstaw swój sąd na ten temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
  36.    Żartem i serio o wadach Polaków w wybranych utworach literackich. Zanalizuj różne sposoby widzenia bohaterów i rzeczywistości.
  37.    Nasi „bracia mniejsi” w literaturze. Na wybranych przykładach przedstaw różne sposoby ukazywania zwierząt w literaturze.
  38.    Ukaż paraboliczny charakter wybranych dzieł literackich z różnych epok.
  39.    Wygnaniec, ciekawy świata podróżny, poszukiwacz sensu życia… Przedstaw różnorodne ujęcia motywu wędrowca w wybranych utworach literackich.
  40.    Biografia twórcy jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach.
  41.    Rola tytułu i motta w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.
  42.    Odwołując się do wybranych utworów literackich, zaprezentuj i oceń różne postawy bohaterów wobec zła.
  43.    Różne modele patriotyzmu w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
  44.    Postacie wielkie, święte i charyzmatyczne. Omów ich literackie wizerunki na przykładzie wybranych dzieł.
  45.    Reportaż- gatunek użytkowy czy dzieło literatury pięknej? Uzasadnij swą odpowiedź odwołując się do wybranych utworów.
  46.    Symbol w liryce, epice i dramacie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
  47.    Małżeństwa literackie… Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok.
  48.    Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości? – różne rodzaje narracji i narratora w prozie przedstawiającej wojnę i okupację. Omów na wybranych przykładach.
  49.    Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw różne sposoby widzenia miasta w literaturze.
  50.    Przedstaw i poddaj analizie tendencje do heroizacji i deheroizacji bohaterów w polskiej literaturze związanej z wojną i okupacją.

 

 Zmieniony ( 12.06.2013. )
 
następny artykuł »
© 2021 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi (©2005-2007 Marszal ©2005-2007 Macieqqq ©Arkadiusz Gawełek)
unikalnych wizyt na stronie:
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Template BlueBusiness by luka@kujawa.biz