Start
  bip

Konkurs Tischnerowski

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dokumenty szkolne

PRZETARGI
Wykaz podręczników

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Logowanie

Znaczna część serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
Tematy z języka polskiego 2008: Z języka PDF Drukuj
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
22.10.2007.
Spis treści
Literackie
Dziedziny sztuki
Z języka

Tematy z języka

 1. Stylizacja biblijna w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 2. Obecność języka Biblii we współczesnej polszczyźnie. Omów na wybranych przykładach.
 3. Język ezopowy w literaturze rozwijającej się w warunkach cezury. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 4. Właściwości wywiadu jako formy wypowiedzi. Omów na wybranych przykładach.
 5. Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie Omów problem i przedstaw zasadność stosowania języka angielskiego.
 6. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów poetyckich.
 7. Stylizacja językowa we współczesnej literaturze polskiej. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów
 8. Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 9. Źródła komizmu językowego i sposoby jego osiągnięcia. Omów, wykorzystując wybrane utwory literackie.
 10. Funkcje stałych związków frazeologicznych w języku współczesnym. Omów zagadnienie na podstawie wpływów biblijnych i antycznych.
 11. Elementy gwarowe we współczesnej kulturze. Omów zagadnienie na wybranych tekstach literackich, tekstach piosenek lub dialogach filmowych.
 12. Środki retoryczne w wybranych kazaniach i przemówieniach. Omów na wybranych przykładach.
 13. Błędy językowe we współczesnej polszczyźnie. Omów temat na podstawie języka potocznego i publicystycznego.
 14. Sztuka epistolarna jako forma porozumiewania się. Rozważ temat, odwołując się do wybranych tekstów z dwóch epok literackich.
 15. Przykłady parodii tekstów literackich. Omów na wybranych przykładach
 16. Zabawy słowem w literaturze współczesnej. Rozważ problem, odwołując się do wybranych tekstów.
 17. Negatywne skutki tendencji rozwojowych we współczesnej polszczyźnie. Omów na zebranym materiale językowym.
 18. Puryzm czy liberalizm językowy? Zaprezentuj swoje stanowisko wobec zapożyczeń odwołując się do wybranych epok. Wskaż uwarunkowania historyczne, socjologiczne, kulturowe.
 19. Omów cechy językowe i stylistyczne tekstów literackich wybranej epoki.
 20. Język postaci kreowanych przez polskie kino i jego wpływ na język młodego pokolenia. Omów na wybranych przykładach.
 21. Na wybranych przykładach omów problem zachowań niewerbalnych towarzyszących komunikacji międzyludzkiej.
 22. Gdy rozum śpi, tam budzą się upiory ... agresji, wulgarności i chamstwa w języku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 23. Gwara łódzka. Omów jej osobliwości, wykorzystując zebrany materiał językowy.
 24. Mowa murów. Dokonaj semantycznej i składniowej analizy napisów na murach.
 25. Nasze miasto w nazwach własnych. Na podstawie wybranych nazw (sklepów, kawiarni, instytucji) przedstaw tendencje rozwojowe w dziedzinie nazewnictwa.
 26. Wpływy anglojęzyczne w języku polskim. Przedstaw na wybranych przykładach i dokonaj oceny ich przydatności.
 27. Komizm językowy w żargonie uczniowskim. Omów, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 28. Język jako narzędzie propagandy i demagogii. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów z literatury lub publicystyki.
 29. Jak mówią bohaterowie powieści historycznych? Zanalizuj archaizmy w wybranych dziełach.
 30. Wypowiedzi polityków. Na podstawie zebranego materiału dokonaj klasyfikacji najczęściej pojawiających się błędów językowych.
 31. Na podstawie zebranego materiału omów pochodzenie i budowę słowotwórczą imion zwierząt domowych.
 32. Przekład literacki – sztuka czy rzemiosło? Omów zagadnienie, porównując różne przekłady tych samych tekstów.
 33. Style warunkowane przez osobowość rozmówcy i okoliczności wypowiedzi. Omów w oparciu o dowolne teksty literackie.
 34. Tendencje ujawniające się w gwarze szkolnej w świetle obserwacji języka młodzieży naszej szkoły.
 35. Na wybranych przykładach omów cechy poezji lingwistycznej.
 36. Na wybranych przykładach scharakteryzuj język komentatorów sportowych.
 37. Scharakteryzuj i skomentuj nowomowę na wybranych przykładach polskiej powieści produkcyjnej z lat 50 XX wieku.
 38. Kicz językowy. Przedstaw zjawisko analizując cechy języka przykładowych piosenek nurtu disco polo i hip hopu.
 39. Zaprezentuj najpopularniejsze imiona ostatnich lat, omów ich znaczenie i wskaż źródła popularności.
 40. Neologizmy i ich funkcje. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 41. Retoryczne środki wyrazu. Zanalizuj je i porównaj na przykładach z publicystyki dawnej i współczesnej.
 42. Językowe środki perswazji w reklamie. Zaprezentuj wybrane przykłady z radia, telewizji lub prasy.

 Zmieniony ( 04.04.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi (©2005-2007 Marszal ©2005-2007 Macieqqq ©Arkadiusz Gawełek)
unikalnych wizyt na stronie:
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Template BlueBusiness by luka@kujawa.biz