Wychowanie do życia w rodzinie - harmonogram
Wpisał: Katarzyna Osuchowska   
24.01.2008.
Wszystkich uczniów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie serdecznie na nie zapraszam w poniższych terminach (w każdym przypadku od 9.00 do 13.00).
Grupa Terminy Klasa/Płeć 
 I 1 marca 2008
29 marca 2008
 dziewczęta, 1A+1C
 II   8 marca 2008
12 kwietnia 2008
 dziewczęta, 1B
 III  15 marca 2008
12 kwietnia 2008
 dziewczęta, 1D+1E
 IV  5 kwietnia 2008
10 maja 2008
 chłopcy, 1A+1E
 V19 kwietnia 2008
31 maja 2008
 chłopcy, 1B+1C+1D