III Konferencja dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich
Wpisał: Ewa Kowalska   
28.01.2008.

III Konferencja dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich, która miała miejsce w dniach 11-13 stycznia 2008r. w Łopusznej była okazją do spotkania naszych nauczycieli z niezwykłymi ludźmi i wciąż żywą myślą ks. prof. Tischnera. Tematem przewodnim konferencji prowadzonej przez pracowników naukowych Instytutu Myśli ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie był dialog w pracy nauczyciela - wychowawcy. Wykładowcy podjęli bardzo istotne zagadnienia z punktu widzenia tych, którzy na co dzień pracują z młodymi ludźmi: czy szkoła może i czy powinna być miejscem dialogu i czy dialog sokratejski jest w szkole w ogóle możliwy? Mimo iż wykłady poświęcone dialogiczności nie dawały jednoznacznych odpowiedzi w jaki sposób zbudować ową sytuację dialogu między uczniem, a jego nauczycielem, (Mistrzem), to jednak porządkowały myślenie, zmuszały do refleksji nad tym, co najważniejsze w procesie edukacyjnym i wychowawczym, uświadamiały, czym tak naprawdę jest szkoła i jaką funkcję powinna  pełnić w życiu młodych ludzi oraz ich przewodników – nauczycieli.

Delgacja nauczycieli XXIII Liceum Ogólnokształcącego w towarzystwie gospodarzy.
Delgacja nauczycieli XXIII Liceum Ogólnokształcącego w towarzystwie gospodarzy.

 Konferencja była też okazją do żywego spotkania z Tischnerem, jego muzyką, z jego przyjaciółmi- góralskimi filozofami. Kolędowy wieczór podczas III Konferencji, prowadzony przez panią Stanisławę Trebunię-Staszek i jej męża Pawła, wypełniły nuty ukochanej przez księdza profesora łopuszańskiej muzyki Leszka Szewczyka, strofy wierszy Wandy Szado-Kudasikowej i Romana Dziobania. W strofach, w śpiewkach, w góralskim i „pańskim” kolędowaniu, było piękno, dobro i wdzięk, którymi- dodawszy swoją mądrość filozofa i kapłana- uwodził słuchaczy ks. Józef.

 

Image

To niezwykłe, że w tak dużej grupie- ponad stu osób- wytworzyła się bliska, serdeczna atmosfera, która emanowała na wszystkich uczestników zjazdu, jest to fantastyczne i najbardziej tischnerowskie.

Wierzę, że na długo w naszej pamięci pozostaną wrażenia z pobytu w Łopusznej, szkole do której uczęszczał prof. Tischner, gościnność z jaką nas przyjęto oraz wieczorne oglądanie gwiazdozbioru, pod wprawnym okiem Pani Dyrektor Jolanty Swiryd.

 

 

Galeria zdjęć.

 

Zmieniony ( 28.01.2008. )