Spotkania z kulturą
Wpisał: Ewa Sztombka   
29.01.2008.

28 stycznia 2008r. uczniowie klasy 1A uczestniczyli wraz z opiekunami (Anna Rakowska i Ewa Sztombka) w trzeciej edycji Spotkań z Kulturą Współczesną organizowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno - Ekonomiczną w Łodzi. Temat zajęć był bardzo interesujący: Internet. Nowe media – nowe możliwości.

Image 

 

Spotkanie składało się z dwóch części – wykładów (w formie prezentacji multimedialnych) i warsztatów. Najpierw wysłuchaliśmy krótkich wystąpień trzech pracowników naukowych WSHE. Dr Agnieszka Kamrowska (medioznawcza) opowiadała  o historii Internetu i początkach cyberprzestrzeni. Mgr Sylwia Krakowiak (specjalista ds. informacji naukowej) mówiła o znaczeniu bibliotek cyfrowych. Dr Konrad Chmielecki (filmoznawca, teoretyk nowych mediów) prezentował w dość oryginalny sposób społeczny wymiar Internetu.

Po krótkiej przerwie na kawę i słodki poczęstunek przystąpiliśmy do prac warsztatowych związanych z tematami zaproponowanymi na wykładach. Nasza grupa pracowała pod kierunkiem dr Agnieszki Kamrowskiej, która przedstawiła nam ciekawe audiowizualne materiały dotyczące cyberprzestrzeni. Warto było uczestniczyć w tych zajęciach. Teraz o historii Internetu wiemy wszystko. Skorzystamy też z zasobów najciekawszych bibliotek cyfrowych. Czekamy na następne IV Spotkania z Kulturą Współczesną.

 

Galeria zdjęć.