Dotacja
Wpisał: Jolanta Swiryd   
27.02.2008.

PZU SA Szkoła otrzymała dotację z funduszu prewencyjnego PZU SA na dofinansowanie wykonania kratek przeciwpoślizgowych przy wejściach do szkoły w wysokości 1600 zł.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie działań podnoszących BHP. 

Zmieniony ( 27.02.2008. )