Warsztaty Ikar
Wpisał: Ewa Sztombka   
27.04.2008.

22 kwietnia 2008 r. w ramach 8 Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki odbyły się w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. J. Tischnera w Łodzi warsztaty poświęcone odwiecznemu pragnieniu latania oraz motywowi ikaryjskiego lotu w literaturze i sztuce, przygotowane i prowadzone przez nauczyciela języka polskiego (doradcę ŁCDNiKP) – mgr Ewę Sztombkę. Wzięło w nim udział pięćdziesięciu uczniów z klas pierwszych i drugich naszego liceum oraz  dwudziestu nauczycieli z łódzkich szkół.

Image

Temat okazał się interesujący, bo któż nie marzył o wzbiciu się w powietrze? Pokonanie sił grawitacyjnych nurtowało człowieka od zawsze. Znajduje to odzwierciedlenie w wizjach religijnych (ulotne duchy), sztuce (skrzydlate anioły i demony), magii (lewitacja), mitologii (lot Ikara), technice (szkice maszyn latających Leonarda da Vinci).

Pierwsza część warsztatów – przeznaczona dla uczniów – poświęcona była określeniu źródeł naszych marzeń o lataniu. W wyniku wspólnej pracy ustalono 10 najważniejszych powodów, dla których warto latać. Najczęściej podkreślano, że podróżowanie samolotem jest szybsze, wygodniejsze, dostarcza nowych, niezwykłych wrażeń, pozwala zobaczyć świat
z zupełnie innej perspektywy.

Następnie obejrzeliśmy fragmenty filmów ukazujących niezwykłe „rydwany przestworzy” – latający dywan z Opowieści Szecherezady (reż. Steve Barron), mecz quidditcha – w którym znaczącą rolę odegrała miotła Nimbus 2000 – oraz łatający samochód z filmowych opowieści o przygodach Harrego Pottera (reż. Chris Columbus), balon przyszłości z filmu Wodny świat (rez. Kevin Reynolds), latające BMX-y z filmu E.T. (reż. Steven Spielberg) oraz pojazd z kosmosu z filmu Bliskie spotkania trzeciego stopnia (reż. Steven Spielberg). Zastanawialiśmy się, czy z naukowego punktu widzenia takie podróże byłyby możliwe.

Kto nie wierzył do tej pory, że nauka i technika wiążą się ze sztuką, musiał zmienić zdanie po obejrzeniu prezentacji przygotowanej przez uczennice kl. II c – Aleksandrę Drożdż  i Karolinę Suską (pracujące pod opieką nauczyciela historii mgr Jarosława Cielebona), które opowiadały o wynalazkach Leonarda da Vinci – jego latających maszynach.
Tę część warsztatów  zakończył film szkoleniowy prezentujący coraz bardziej popularny sport – paralotniarstwo. Niektórzy nabrali ochoty, by polecieć, choćby z instruktorem. To dobry sposób na wykorzystanie wolnego czasu i szansa na przeżycie czegoś niezwykłego. 

Image

Druga część warsztatów – przeznaczona dla nauczycieli łódzkich szkół – poświęcona była motywowi Ikara w literaturze i sztuce. Pod kierunkiem dr Ireny Hübner (Katedra Teorii Literatury UŁ) analizowano wiersze  Stanisława Grochowiaka, Ernesta Brylla, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta oraz słynne dzieło Breughla Upadek Ikara. Analiza ta potwierdziła popularność motywu lotu Ikara w poezji i malarstwie niemal wszystkich epok oraz dowiodła, że najsilniejszy wpływ na ujęcie tego motywu miał słynny obraz Breughla. Za jego pośrednictwem autorzy dzieł wypowiadali się o obojętności świata wobec idei czy cierpienia jednostki, o wyborze wartości i postaw życiowych, o samotności umierania, o estetyce i aksjologii. Mit podlegał licznym reinterpretacjom. Najbardziej zaskakujący okazał się wiersz Zbigniewa Herberta.

Pracy uczestników warsztatów towarzyszyły plakaty przygotowane przez uczniów kl. I c  pod kierunkiem nauczyciela fizyki – mgr Barbary Makowskiej.

Galeria zdjęć

Zmieniony ( 27.04.2008. )