Rozdanie świadectw maturalnych
Wpisał: Jolanta Swiryd   
01.09.2008.

Rozdanie świadectw maturalnych tegorocznym absolwentom odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 r. o godz. 13:00 w naszej szkole. Wręczenia dokonają wychowawcy klas.

Absolwentów z lat ubiegłych, a także osoby upoważnione zapraszamy w tym dniu na godz. 14:00 do sekretariatu.

  • osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w uroczystości (np. z powodu wyjazdu) proszone są o wcześniejsze pozostawienie pisemnego upoważnienia (musi zawierać m.in. numer dowodu osobistego osoby odbierającej świadectwo) w sekretariacie szkoły
  • osoby, które będą miały prawo do ewentualnej poprawki z jednego przedmiotu zobowiązane są osobiście złożyć odpowiednie oświadczenie w terminie do 6 lipca 2008 r. 

AKTUALIZACJA: dla osób poprawiających egzamin w sierpniu 2008 r.:

Świadectwa maturalne będą dostępne do odbioru w sekretariacie szkoły od 15 września 2008 r. od godz. 13. Serdecznie zapraszamy.

 

Zmieniony ( 02.09.2008. )