Równaj do najlepszych
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
09.10.2008.
Image Projekt zajęć pozalekcyjnych „Równaj do najlepszych” realizowany w XXIII Liceum Ogólnokształcącym finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólnym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, zaś do celów szczegółowych należą: stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój ucznia, popularyzacja zagadnień z biologii, chemii, fizyki i matematyki oraz rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych uczniów.Na podstawie złożonych przez uczniów deklaracji utworzono 7 grup. Zajęcia rozpoczęły się 6 września 2008 i będą się odbywały zgodnie z planem:
 • chemia  - piątek godz. 15.00 – 17.15
 • matematyka - środa godz. 14.45 – 17.00
 • biologia - czwartek  godz. 15.35 – 17.50
 • fizyka - piątek godz. 14.45 – 17.00 i 17.00 - 19.15.
Zajęcia z biologii realizowane są:
 • w postaci zajęć laboratoryjnych w szkole,
 • na uczelni wyższej,
 • jako zorganizowane wyjścia do Muzeum Anatomii Prawidłowej,
 • podczas zajęć terenowych związanych ze zbieraniem i rozpoznawaniem roślin, z których przygotowana zostanie wystawa.
Na zajęciach z chemii uczniowie:
 • samodzielnie i indywidualnie wykonują eksperymenty w pracowni chemicznej,
 • w laboratorium na uczelni wyższej,
 • wykorzystują komputerową symulację procesów.
Zajęcia z fizyki będą prowadzone w postaci:
 • ćwiczeń uczniowskich w szkole,
 • zajęć terenowych związanych z obserwacją ciał niebieskich,
 • zajęć w planetarium,
 • w laboratorium Politechniki Łódzkiej,
 • w Muzeum Techniki w Warszawie,
 • z wykorzystaniem komputerowego modelowania zjawisk i opracowania wyników pomiarów.
Zajęcia z matematyki obejmują:
 • wykorzystanie programu Cabri do tworzenia modeli matematycznych,
 • historię matematyki,
 • projekty przygotowywane przez uczniów,
 • doświadczenia i opracowanie wyników,
 • badania statystyczne,
 • zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim.
 
Ponadto program Cabri zostanie wykorzystany we wszystkich grupach do sporządzania wykresów i analizowania zjawisk. Wszyscy uczniowie zwiedzają wystawę i uczestniczą w zajęciach w Łódzkim Eksperymentarium, a także w ramach projektu biorą udział w wycieczce i zajęciach warsztatowych i laboratoryjnych w Muzeum Techniki w Warszawie. W czasie realizacji projektu wykorzystywane będą prezentacje multimedialne, zdjęcia i filmy przygotowywane przez uczniów. Wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach na wyższych uczelniach. Już wkrótce zespół złożony z przedstawicieli poszczególnych grup zajmie się upowszechnieniem działań związanych z projektem na stronie liceum. Zapraszamy!

Zmieniony ( 28.05.2009. )