Zmiana terminu rady i zebrań z rodzicami
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
26.10.2009.

Planowane na 2 listopada 2009 r. zebranie Rady pedagogicznej oraz spotkania śródsemestralne z rodzicami zostały przełożone na 9 listopada 2009 r. Członków Rady Rodziców zapraszamy na 17.15 (informacja nt. wprowadzenia kart elektronicznych dla uczniów), pozostałych rodziców zapraszamy na godzinę 17.30.