Klub Europejski "Szkoła Globalna i Humanitarna"
Wpisał: Eugenia Kowalska   
23.11.2009.

W roku szkolnym 2009/2010 wznowił działalność Klub Europejski. Ideą, która przyświeca działalności Klubu to zadania wynikające z programu „Szkoła Globalna i Humanitarna”. Globalna i humanitarna edukacja to odkrywanie tego, co łączy nas ze światem, również z jego najodleglejszymi regionami krajów Południa. Jest to również nauka o tym, jak we współczesnym świecie żyć mądrze, odpowiedzialnie i w harmonii w innymi.

Celem programu jest także zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami i przepisami międzynarodowego prawa humanitarnego.Opiekunki Klubu: Bogumiła Miodyńska Kowalczyk, Eugenia Kowalska
Członkowie Klubu: koordynatorzy pracy w klasach pierwszych i drugich

Zadaniem członków Klubu jest koordynowanie działań w swoich klasach, aktywne uczestniczenie w pracach Klubu i propagowanie idei „Szkoły Globalnej i Humanitarnej” wśród uczniów naszej szkoły oraz społeczności lokalnej.

 

17 listopada 2009 r. odbyło się spotkanie członków Klubu. Ustalono, iż pierwszym zadaniem jest przeprowadzenie do końca I semestru lekcji wychowawczych  na temat Konwencji o prawach dziecka ONZ oraz podanie terminów, w których te lekcje zostaną zrealizowane. Mile widziane jest zaproszenie na swoje lekcje koordynatorów z innych klas oraz opiekunek Klubu.

 

Lista uczniów uczestniczących w pracach Klubu Europejskiego „Szkoła Globalna i Humanitarna” w roku szkolnym 2009/2010

 1. Przemysław Chuściński (1A)
 2. Patrycja Gołembowska (1A)
 3. Rafael Gulczyński (1B)
 4. Michał Olczyk (1B)
 5. Julian Lasota (1C)
 6. Anna Dzwonek (1C)
 7. Katarzyna Danielewicz (1D)
 8. Michał Zalewski (1D)
 9. Paulina Samiec (1E)
 10. Grzegorz Bielawski (1E)
 11. Edyta Adamczyk (1F)
 12. Mateusz Łuczak (1F)
 13. Marcin Nowak (2B)
 14. Jakub Kowalczyk (2B)
 15. Albert Bałuszewski (2C)
 16. Ewelina Janczak (2C)
 17. Ilona Kisiel (2D)
 18. Violetta Klepacz (2D)
 19. Karolina Goc (2E)
 20. Inga Jurszewicz (2E)
Zmieniony ( 08.01.2011. )