Tydzień Edukacji Globalnej 2009 (TEG) w naszym liceum
Wpisał: Eugenia Kowalska   
30.11.2009.

ImageW dniach 16-22 listopada 2009 r. obchodziliśmy Tydzień Edukacji Globalnej (TEG) pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Polskiej Akcji Humanitarnej. Jest to międzynarodowa inicjatywa edukacyjna w państwach członkowskich Rady Europy, której tegoroczny temat przewodni to: "Żywność dla wszystkich!". Klub Europejski "Szkoła Globalna i Humanitarna" włączył się w obchody tego tygodnia.

Udział w TEG uczniów XXIII LO jest efektem długofalowych działań w Projekcie Afrykańskim, który był realizowany w naszej szkole od roku 2007. Ta bardzo bogata działalność szkoły została przedstawiona w artykule autorstwa Bogumiły Miodyńskiej Kowalczyk i Eugenii Kowalskiej pt. „Jak poznać i pokochać Afrykę? - czyli afrykańska przygoda uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi” zamieszczonym w Przeglądzie Edukacyjnym nr 3/4 z 2009r. (Wydawnictwo WODN w Łodzi).


ImageW ramach TEG nasi uczniowie podjęli działania mające na celu zaprezentowanie problemów globalnych, które dotykają krajów Południa. Wiedza o nierównościach i konieczności przeciwdziałania im powinna być coraz bardziej powszechna i pobudzać nas do rozwiązywania problemów współczesnego świata, takich jak głód, ubóstwo i choroby. Inicjatywy na rzecz ludzi z krajów Południa wymagają solidnej wiedzy i przygotowania oraz poczucia odpowiedzialności za swoje działania. Każdy z nas powinien angażować się w aktywności społeczne w wymiarze globalnym i zrozumieć, w jaki sposób nasze indywidualne zachowania wpływają na życie innych ludzi.
Uczniowie XXIII LO mają wiedzę nie tylko teoretyczną o takich problemach jak m.in. głód, brak dostępu do żywości i wody pitnej dla wielu milionów ludzi w krajach globalnego Południa, ale również wiedzę praktyczną, którą przekazali społeczności szkolnej.
Problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego poznali bliżej, będąc uczestnikami III Europejskich Dni Rozwoju w Strasburgu 2008 oraz biorąc udział w wyjeździe edukacyjnym grupy młodzieży i nauczycieli z państw Unii Europejskiej do Zambii, któremu przewodniczył Louis Michel - komisarz ds. pomocy rozwojowej i humanitarnej UE.


Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość przekonania się, jak w praktyce funkcjonuje pomoc rozwojowa i humanitarna udzielana Zambii przez Unię Europejską, zwłaszcza w dziedzinie edukacji oraz przekonanie się, jak faktycznie wygląda problem przestrzegania praw człowieka i praw dziecka na Czarnym Lądzie.
Wizyty w szkołach umożliwiły im zaznajomienie się z europejskimi projektami edukacyjnymi realizowanymi w Zambii. Tu mieli możliwość obserwować, w jaki sposób wykorzystywane są fundusze na różnych szczeblach kształcenia w takich placówkach jak np.: David Kaunda High School, Lubuto Library Project, Kafue Vocational Training Project. Wizyta w misji prowadzonej przez polskie siostry „Kasisi Children’s Home” uzmysłowiła im, jak wielkie są potrzeby i oczekiwania Afrykańczyków na pomoc ludzi dobrej woli.


Udział w III Europejskich Dniach Rozwoju w Strasburgu 2008 oraz w wyjeździe edukacyjnym do Zambii pozwolił naszym uczniom pogłębić wiedzę o problemach nurtujących kraje afrykańskie. Postanowili oni podzielić się swoimi doświadczeniami ze społecznością szkolną organizując wystawę fotograficzną obrazującą te zagadnienia.
Organizatorzy wystawy, uczniowie klasy europejskiej IIC, mają nadzieję, że pobudzi ona do refleksji oraz przyjęcia aktywnej postawy wobec globalnych problemów świata.
Na wystawie można obejrzeć zdjęcia wykonane przez naszych uczniów. Są to fotografie z:
- III Europejskich Dni Rozwoju w Strasburgu,
- Europejskiego Konkursu „Afryka w Centrum Uwagi”,
- wojewódzkich konferencji, młodzieżowych warsztatów integracyjnych i międzyszkolnych
  konkursów wiedzy:  „Afryka - Rozwój Zrównoważony” oraz „Europa - Afryka. Forum Praw
  Człowieka i Praw Dziecka”,
- wyjazdu edukacyjnego do Zambii.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

 

1.
image01.jpg
2.
image02.jpg
3.
image03.jpg
4.
image04.jpg
5.
image05.jpg
6.
image06.jpg
7.
image07.jpg
8.
image08.jpg
9.
image09.jpg
10.
image10.jpg
11.
image11.jpg
12.
image12.jpg
13.
image13.jpg
14.
image14.jpg
15.
image15.jpg
16.
image16.jpg
17.
image17.jpg
18.
image18.jpg
19.
image19.jpg
20.
image20.jpg
21.
image21.jpg
22.
image22.jpg
23.
image23.jpg
24.
image24.jpg
25.
image25.jpg
26.
image26.jpg
27.
image27.jpg
28.
image28.jpg
29.
image29.jpg
30.
image30.jpg
31.
image31.jpg
32.
image32.jpg
33.
image33.jpg
34.
image34.jpg
35.
image35.jpg
36.
image36.jpg
37.
image37.jpg
38.
image38.jpg
39.
image39.jpg
40.
image40.jpg

 

 

Zmieniony ( 10.05.2011. )