Autorytet
Wpisał: Ewa Kowalska   
24.01.2010.

Ta myśl przyświecała V Konferencji Nauczycieli Szkół Tischnerowskich, która odbyła się 15-17 stycznia 2010 w Łopusznej. Naszą szkołę reprezentowali w tym roku Jolanta Swiryd (dyrektor, fizyka), Agnieszka Śmietańska (dyrektor, matematyka), Ewa Sikora (matematyka), Izabela Kostka-Skwarczyńska (matematyka) oraz Ewa Kowalska (polski).

Podobnie jak rok temu spotkanie piątkowe rozpoczął zespół góralski z Łopusznej im. L. Łojasa, któremu towarzyszyli poeci – przyjaciele Księdza Profesora. Wspólne śpiewanie kolęd oraz wspomnienia o naszym Patronie wzbogacało piękno poezji góralskiej. Było śpiewnie, refleksyjnie i wesoło, tym bardziej, że wieczór ten prowadziła dr Stanisława Trebunia–Staszel z Instytutu Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukochana góralka Profesora.


Sobota upłynęła uczestnikom Konferencji na wykładach poświęconych autorytetowi nauczyciela we współczesnej szkole. Prof. hab. Jan Andrzej Kłoczkowski zaprezentował wykład: Autorytet a paideia czyli powrót do Greków, prof. dr hab. Karol Tarnowski rozważał relacje miedzy wolnością a autorytetem, natomiast dr Michał Bardel pokusił się o przedstawienie zależności między autorytetem i zaufaniem, a wszystko to w duchu Tischnerowskiej myśli dialogu.

Refleksje prelegentów wzbogacił natomiast swoimi rysunkami dyr. Szkoły Podstawowej nr 47 w szczecinie Sławomir Osiński, który w ten sposób skomentował współczesny szkolny autorytet. Wieczór wypełniła ponownie góralska muzyka i długie nocne Polaków rozmowy – o czym? Oczywiście o autorytecie! Smile

Jakże trudno się było rozstać! Jestem głęboko przekonana, że rozważania o tym, jak budować autorytet i jak go nie utracić, zaowocują w relacjach uczeń- nauczyciel w naszej szkole i pozwolą na prawdziwy, autentyczny dialog.

 

Zmieniony ( 24.01.2010. )