Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011
Wpisał: Jolanta Swiryd   
25.08.2010.

1.
100_5095.jpg
2.
100_5096.jpg
3.
100_5097.jpg
4.
100_5099.jpg
5.
100_5100.jpg
6.
100_5101.jpg
7.
100_5102.jpg
8.
100_5103.jpg
9.
100_5104.jpg
10.
100_5105.jpg
11.
100_5106.jpg
12.
100_5107.jpg
13.
100_5108.jpg
14.
100_5109.jpg
15.
100_5110.jpg
16.
100_5111.jpg
17.
100_5112.jpg
18.
100_5113.jpg
19.
100_5114.jpg
20.
100_5115.jpg
21.
100_5116.jpg
22.
100_5117.jpg
23.
100_5118.jpg
24.
100_5119.jpg
25.
100_5120.jpg
26.
100_5121.jpg
27.
100_5122.jpg
28.
100_5123.jpg
29.
100_5124.jpg
30.
100_5125.jpg
31.
100_5126.jpg
32.
100_5127.jpg
33.
100_5128.jpg
34.
100_5129.jpg
35.
100_5130.jpg
36.
100_5131.jpg
37.
100_5132.jpg
38.
100_5133.jpg
39.
100_5134.jpg
40.
100_5135.jpg
41.
100_5136.jpg
  

 

 

Image

W imieniu własnym, XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, Banku Zachodniego WBK oraz Visa Europe pragnę zaprosić Państwa do udziału w uroczystym uruchomieniu instalacji służącej m.in. do rejestracji obecności uczniów i pracowników szkoły z wykorzystaniem kart bankowych w dniu 1 września 2010 roku.
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego będzie odbywać się w godzinach 9.30 – 10.30.  Uruchomienie instalacji przewidziane jest około godz. 10.10 .


Celem realizacji projektu jest:
- oswojenie ucznia z kartą i jej różnorodnymi zastosowaniami
- poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły poprzez stosowanie zasady, że uczeń może wejść tam, gdzie jest upoważniony, a człowiek z zewnątrz szkoły nie oraz poprzez ograniczenie do minimum posiadania przez uczniów gotówki.

Po udostępnieniu instalacji, pierwszymi, którzy zarejestrują się za pomocą karty Visa będą uczniowie maturalnych klas.

W przyszłości planujemy system rozbudować i wykorzystać do rejestracji wypożyczeń w bibliotece. W kolejnych latach chcielibyśmy, aby karta była wejściówką do różnych pomieszczeń szkoły, do dostępu których uczeń podobnie jak pracownik będzie indywidualnie upoważniony.

 Informacja prasowa

Uczniów klas drugich i trzecich zapraszamy do swoich sal 1 września 2010 r o godz. 9.00 (wejście do szkoły przez Żaczek), gdzie otrzymają od wychowawców karty.

Sprawdź plan lekcji

Uczniowie klas pierwszych spotykają się ze swoimi wychowawcami o godz. 9.00 w Żaczku (patrząc na wejście główne - budynek po prawej stronie).


 

 Zbliżeniowa karta Visa payWave i karta szkolna „w jednym”; pierwsza szkoła w Polsce wdroży takie rozwiązanie, przygotowane przez Bank Zachodni WBK. „Karta szkolna” będzie wykorzystywana do identyfikowania uczniów, kontroli wstępu na teren szkoły oraz do płacenia.


Poznań / Warszawa, 30 sierpnia 2010 r.

Zbliżeniowe karty Visa payWave to karty z mikroprocesorem, który podnosi poziom bezpieczeństwa samej karty i umożliwia łączenie na jednym „plastiku” zastosowań czysto płatniczych z innymi funkcjami, np. identyfikacją użytkownika karty. Z tej właśnie funkcji jako pierwsze w Polsce będzie korzystać XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi, w którym z początkiem zbliżającego się roku szkolnego zostanie uruchomiony system „karty szkolnej”.

 

Każdy z uczniów otrzyma od Banku Zachodniego WBK zbliżeniową kartę przedpłaconą Visa payWave. Jednocześnie bank wyposaży szkołę w oprogramowanie oraz urządzenia kontrolujące dostęp do pomieszczeń szkolnych (czytniki kart połączone z odpowiednimi bramkami). System identyfikacyjny, w ramach którego działają „karty szkolne” ma możliwość rejestrowania liczby „wejść” i „wyjść” każdego ucznia – przez co nauczyciele i rodzice zyskują możliwość monitorowania obecności uczniów w szkole. Takie rozwiązanie zwiększa również bezpieczeństwo szkoły, ograniczając wchodzenie na jej teren osób nieuprawnionych. Na kartach zostanie umieszczony przygotowany specjalnie dla szkoły wizerunek (logo szkoły), przez co będą one również szkolnym identyfikatorem. Poza kartami i specjalnymi barierkami BZ WBK wyposaży również liceum w czytniki do płatności zbliżeniowych, które zostaną zainstalowane w szkolnym sklepiku. Uczniowie będą mogli w nim płacić swoimi „kartami szkolnymi” bez posługiwania się gotówką.


„Dyrektorzy ośrodków dydaktycznych wielokrotnie wskazywali, że wyzwaniem w szkołach jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom – stąd decyzja banku, by wesprzeć szkoły w budowaniu nowoczesnych rozwiązań systemu dostępu. Jednocześnie to rozwiązanie pozwala na edukowanie młodzieży w zakresie korzystania z kart płatniczych” - mówi Łukasz Porażyński z Zespołu Rozwoju Produktów Banku Zachodniego WBK.


„Karty szkolne” to przedpłacone karty Visa payWave; za ich pomocą można płacić do wysokości środków wpłaconych wcześniej na rachunek karty. Dodatkowa funkcjonalność zbliżeniowa pozwala dokonywać drobnych płatności (jednorazowo do 50 zł) bez konieczności podawania jej sprzedawcy – wystarczy zbliżyć kartę do czytnika kart zbliżeniowych.


„Karty Visa payWave to najbardziej nowoczesne karty płatnicze: ich „sercem” jest mikroprocesor, który działa jak miniaturowy komputer. Z jednej strony, daje on wyższy poziom bezpieczeństwa samych płatności (w porównaniu do kart wyposażonych wyłącznie w pasek magnetyczny) i umożliwia dokonywanie błyskawicznych płatności zbliżeniowych, z drugiej zaś pozwala łączyć na karcie różne funkcje, czego przykładem jest właśnie „karta szkolna”. Cieszymy się, że to właśnie karty Visa payWave zostały, jako pierwsze w Polsce, wybrane do tego rozwiązania. Jesteśmy przekonani, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele i rodzice szybko docenią zalety połączenia na jednym „plastiku” funkcji płatniczej oraz identyfikacyjnej” powiedział Jakub Kiwior, dyrektor Visa Europe w Polsce.


Bank Zachodni WBK planuje uruchomienie, w najbliższym czasie, podobnych systemów dostępu w kolejnych szkołach: drugiej szkole w Łodzi, a także we Wrocławiu, Nowym Targu, Rzeszowie i Zielonej Górze.


Docelowo istnieje także możliwość połączenia „karty szkolnej” i systemu dostępu z istniejącymi już w większości szkół elektronicznymi dziennikami czy innymi systemami ewidencji uczniów, stosowanymi przez ośrodki edukacyjne.

 

# # #

 

Visa Europe


W Europie zostało wydanych ponad 399 mln kart Visa – debetowych, kredytowych i do użytku służbowego – które w okresie 12 miesięcy do końca marca 2010 r. użyto do płatności bezgotówkowych oraz wypłat gotówki o łącznej wartości ponad 1,4 biliona euro. Udział kart Visa w całości europejskich płatności za wydatki konsumpcyjne w punktach sprzedaży detalicznej wynosi obecnie 11,2%, z czego 70% płatności dokonywanych jest z użyciem kart debetowych.


Visa Europe to stowarzyszenie ponad 4 tys. banków europejskich – stanowi ich własność i jest przez nie zarządzana. W październiku 2007 r. Visa Europe uniezależniła się od nowo utworzonej, ogólnoświatowej spółki Visa Inc., zachowując jej wyłączną, nieodwołalną i nieograniczoną w czasie licencję.


Jako system płatniczy zorientowany na Europę, Visa Europe jest w stanie szybko reagować na potrzeby europejskich banków i ich klientów – użytkowników kart oraz detalistów – a także działać na rzecz prawdziwie jednolitego rynku płatności w Europie.


Sieć akceptacji Visa nie ma sobie równych na świecie. Visa/PLUS to również jedna z największych ogólnoświatowych sieci bankomatów, zapewniająca dostęp do miejscowej waluty w ponad 200 krajach.


Strona internetowa: www.visaeurope.com

 

 Bank Zachodni WBK


Bank Zachodni WBK jest bankiem uniwersalnym, świadczącym usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Jest jednym z pięciu największych banków w Polsce, a większościowy pakiet akcji, 70,5 procent, należy do Allied Irish Banks – irlandzkiego inwestora strategicznego.


Bank Zachodni WBK jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kapitał własny Grupy Banku Zachodniego WBK wynosi ponad 6 miliardów złotych, a aktywa wynoszą ponad 54 miliardy złotych.


Bank Zachodni WBK posiada rozległą i zróżnicowaną sieć placówek oraz kanałów zarządzania finansami firmowymi i osobistymi – oddaje do dyspozycji klientów 607 placówek i sieć ponad 1000 własnych bankomatów. Jest też niekwestionowanym liderem na rynku bankowości elektronicznej. Nowoczesna technologia i stale rozszerzany zakres usług powodują ciągły wzrost bazy użytkowników usług bankowości elektronicznej BZWBK24, które zapewniają dostęp do rachunków za pośrednictwem internetu, telefonu i telefonu komórkowego. Z tego rodzaju usług korzysta już ponad 1,6 mln użytkowników.

Zmieniony ( 01.09.2010. )