IV Ogólnopolski Konkurs Tischnerowski - relacja
Wpisał: Ewa Kowalska   
20.11.2010.

 

W roku  jubileuszowych  obchodów 10 – tej rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera, 19 listopada 2010 roku w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi, odbył się już po raz czwarty Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno-Oratorski. Celem spotkania uczestników zmagań konkursowych było nie tylko odkrywanie wciąż żywej myśli prof. Tischnera, ale także refleksja nad Jego nieobecnością  a  zarazem obecnością  wśród nas.
 
 

W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół Tischnerowskich z Oświęcimia, Woli, Wadowic, Ligoty oraz przedstawiciele łódzkich liceów : II, XXV,  XXVI. Organizatora Konkursu reprezentowała uczennica klasy II b – Natalia Bogdan.

Gościem honorowym, pod którego patronatem odbył się Konkurs, był brat księdza profesora - Kazimierz Tischner -prezes Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”, Ojciec Rodziny Szkół Tischnerowskich.

 Ponieważ Konkurs został oficjalnie wpisany w rocznicowe obchody 10- tej śmierci Profesora,  patronat honorowy objął nad nim, tak jak nad innym uroczystościami, Prezes Rady Ministrów - Donald Tusk. Wśród  patronatów, listopadowego spotkania z myślą filozoficzną naszego Patrona, nie zabrakło i  Łódzkiego Kuratora Oświaty - dr Jana Kamińskiego, oraz pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Łodzi Tomasza Sadzyńskiego.
 

 
Do jury zaproszenie przyjęli: dr Witold Glinkowski - pracownik naukowy Wydziału Filozoficznego UŁ,  autor książek interpretujących poglądy prof. Tischnera, dr Joanna Błażejewska - pracownik naukowy Wydziału Filologicznego UŁ, dr Anna Kapuścińska - wykładowca literatury na  Uniwersytecie Szczecińskim oraz dr Maciej  Woźniczka - wykładowca filozofii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie.

Nim jednak rozpoczęły się zmagania konkursowe w gmachu naszego liceum, uczestnicy z zaprzyjaźnionych miast oraz goście honorowi spotkali się na wspólnym obiedzie w słynnym Klubie Piotrkowska 97. Wnętrze prezentował-  specjalnie dla nich przybyły - przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Łodzi Ryszard Bonisławski, który w sobie tylko wiadomy sposób, bawił opowieściami o Łodzi i jej mieszkańcach z połowy wieku.
Dzięki temu, że Tischnerowscy Przyjaciele przyjechali do Łodzi dzień wcześniej, mogliśmy im znów pokazać nasze miasto. Otworzyły się przed nimi, w tym roku, drzwi Białej Fabryki,  skansenu i Katedry, uczestniczyli w jedynym w swoim rodzaju   pokazie czerpania papieru, oraz przenieśli się na chwilę, dzięki najwspanialszemu znawcy tematu – Ryszardowi Bonisławskiemu -  w czasy Reymontowskiej „ziemi obiecanej”. I znów urzekła ich atmosferą i klimatem „kochana, szara Łódź”.  

 

Około godziny 15.00 rozpoczęły się oratorskie zmagania. Poprzedziło je jeszcze - jak zwykle piękne - wystąpienie Marii Tuchowskiej, poświęcone idei Rodziny Szkół Tischnerowskich oraz miejscu w niej naszego liceum. Słowa, które padły z ust zastępcy prezesa stowarzyszenia „Drogami Tischnera”, utwierdzały, że to, co robimy i jak istniejemy w Rodzinie jest cenione i niezwykle ważne. Maria Tuchowska wskazała na naszą obecność, jako prawdziwe świadectwo przywiązanie do Patrona i głoszonych przez niego wartości. Zwróciła uwagę, że wszelkie przedsięwzięcia, także i ten Konkurs są przede wszystkim nastawione na drugiego człowieka. Może właśnie  dlatego, jej zdaniem, nie tylko jesteśmy cząstką Rodziny ale  ją stanowimy, zaś entuzjazm i radości przeżywania tego, co piękne, dobre i mądre określa nas samych. Ostatnie słowa, kończące wystąpienie Przyjaciela naszego liceum, jak sądzę,  na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników minionego wieczoru „W hymnie rodziny śpiewamy: Każdy dzień to nowe niebo schodzące na ziemię… Kiedy jestem z Wami, to doświadczam tego nieba właśnie”.
I takie  niebo zeszło do nas, tego wieczoru, w wystąpieniach finalistów Konkurs. Ich prezentacje wzruszały,  skłaniały do refleksji nad sobą i światem, budziły sumienie i uczyły myślenia według wartości. Dzięki tym młodym ludziom nam wszystkim udało się na chwilę zatrzymać, spojrzeć w głąb siebie i zapytać o sens codziennej gonitwy, codziennego zmagania się z życiem.
W przerwie obrad jury zebranych urzekał wspomnieniem o naszym Patronie  Kazimierz Tischner. Było ono jak zwykle bardzo poruszające,  gdyż odwołujące się do osobistych wspomnień o Bracie. Nie zabrakło w nich jednak, tak typowego dla naszego Gościa, góralskiego humoru i  gwary. Opowieści te wzbogaciła jeszcze wykładem o kulturze Podhala Maria Tuchowska.

 


O 17. 30 nadszedł upragniony moment - ogłoszenie wyników!
I miejsce jury przyznało uczniowi z Zespołu Szkół Salezjańskich im. św. Jana Bosko w Oświęcimiu - Pawłowi Kak, goszczącemu u nas już po raz czwarty, miejsce II zostało w Łodzi i  trafiło w ręce – ucznia Mateusza Piaseckiego z XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, III miejscem musiał natomiast zadowolić się Mateusz Wojtas z Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach.
Zmagania konkursowe podobnie jak rok temu zakończyła uroczysta kolacja w gmachu XXIII LO, podczas której uczestnicy mieli okazję porozmawiać z członkami jury i współzawodnikami. Wszyscy orzekli zgodnie, że po raz kolejny było to niezwykłe, intelektualne spotkanie młodych ludzi z myślą prof. Tischnera.
A gdy pogasły już światła w gmachu liceum, gdy zmęczeni wrażeniami uczestnicy rozjechali się do pokoi hotelowych, w klubie „Orfeusz” nasz honorowy  gość i  jurorzy wraz z Dyrekcją szkoły, nauczycielami oraz przedstawicielem Rady Rodziców dzielili się emocjami i wzruszeniami, które stały się ich udziałem tego wieczoru. Dobiegająca z oddali muzyka, teatralny wystrój sal, zapach świec  nadały temu spotkaniu magiczną oprawę. Wytworzyły atmosferę przepełnioną wzajemną życzliwością, serdecznością i przyjaźnią.
I jak się tu było rozstać?

Składając serdeczne podziękowania  wszystkim uczestnikom, mówię z nadzieją: DO ZOBACZENIA ZA ROK!

 

 

 

Zdjęcia z Konkursu.

1.
100_5470.jpg
2.
100_5471.jpg
3.
100_5472.jpg
4.
100_5473.jpg
5.
100_5474.jpg
6.
100_5475.jpg
7.
100_5476.jpg
8.
100_5477.jpg
9.
100_5478.jpg
10.
100_5479.jpg
11.
100_5480.jpg
12.
100_5481.jpg
13.
100_5483.jpg
14.
100_5484.jpg
15.
100_5485.jpg
16.
100_5486.jpg
17.
100_5487.jpg
18.
100_5488.jpg
19.
100_5489.jpg
20.
100_5490.jpg
21.
100_5491.jpg
22.
100_5492.jpg
23.
100_5493.jpg
24.
100_5494.jpg
25.
100_5495.jpg
26.
100_5496.jpg
27.
100_5497.jpg
28.
100_5498.jpg
29.
100_5499.jpg
30.
100_5500.jpg
31.
100_5501.jpg
32.
100_5502.jpg
33.
100_5503.jpg
34.
100_5504.jpg
35.
100_5505.jpg
36.
100_5506.jpg
37.
100_5507.jpg
38.
100_5508.jpg
39.
100_5509.jpg
40.
100_5510.jpg
41.
100_5511.jpg
42.
100_5512.jpg
43.
100_5513.jpg
44.
100_5514.jpg
45.
100_5516.jpg
46.
100_5517.jpg
47.
100_5518.jpg
48.
100_5519.jpg
49.
100_5520.jpg
50.
100_5521.jpg
51.
100_5522.jpg
52.
100_5523.jpg
53.
100_5524.jpg
54.
100_5525.jpg
55.
100_5526.jpg
56.
100_5527.jpg
57.
100_5528.jpg
58.
100_5529.jpg
59.
100_5530.jpg
60.
100_5531.jpg
61.
100_5532.jpg
62.
100_5533.jpg
63.
100_5534.jpg
64.
100_5536.jpg
65.
100_5537.jpg
66.
100_5539.jpg
67.
100_5544.jpg
68.
100_5545.jpg
69.
100_5546.jpg
70.
100_5547.jpg
71.
100_5548.jpg
72.
100_5549.jpg
73.
100_5550.jpg
74.
100_5551.jpg
75.
100_5552.jpg
76.
100_5553.jpg
77.
100_5554.jpg
78.
100_5555.jpg
79.
100_5556.jpg
80.
100_5557.jpg
81.
100_5558.jpg
82.
100_5559.jpg
83.
100_5560.jpg
84.
100_5561.jpg
85.
100_5562.jpg
86.
100_5563.jpg
87.
100_5564.jpg
88.
100_5566.jpg
89.
100_5567.jpg
90.
100_5568.jpg
91.
100_5569.jpg
92.
100_5570.jpg
93.
100_5571.jpg
94.
100_5572.jpg
95.
100_5573.jpg
96.
100_5575.jpg
97.
100_5576.jpg
98.
100_5577.jpg
99.
100_5578.jpg
100.
100_5579.jpg
101.
100_5580.jpg
102.
100_5581.jpg
103.
100_5583.jpg
104.
100_5585.jpg
105.
100_5586.jpg
106.
100_5587.jpg 

Zobacz też:

 

Zmieniony ( 11.12.2010. )