Tydzień Edukacji Globalnej 2010 (TEG) w naszym liceum
Wpisał: Eugenia Kowalska   
22.11.2010.

ImageW dniach 15-21 listopada 2010r. obchodziliśmy Tydzień Edukacji Globalnej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Polskiej Akcji Humanitarnej. TEG to coroczna międzynarodowa akcja, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństw Europy na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane do dzieci i młodzieży. Głównym celem TEG jest zapoznanie uczniów z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu. Ważnym zadaniem TEG jest także kształtowanie postaw szacunku dla różnorodności kulturowej oraz umiejętności porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur i mówiącymi różnymi językami.

 


Tegorocznym tematem TEG był „Peace and non-violence for the children of the world” („Pokój i nie stosowanie przemocy wobec dzieci”).
Członkowie Klubu Europejskiego „Szkoła Globalna i Humanitarna” już po raz drugi (w 2009r. i 2010r.) włączyli się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej.Image
Tym razem celem poznania był odległy kraj azjatycki Armenia i przestrzeganie w tym kraju praw człowieka i praw dziecka. Nasz wybór nie był przypadkowy. W Łodzi przebywa liczna grupa Ormian, która opuściła swój kraj z powodów polityczno-ekonomicznych. Postanowiliśmy więc poznać historię, język i kulturę Ormian, których często spotykamy w naszym mieście. Będzie to przedmiotem kolejnych działań, które poszerzą spektrum tematyczne projektu językowo-historycznego „Wielokulturowość Łodzi - wczoraj i dziś”, realizowanego w roku szkolnym 2010/2011.Image
W ramach TEG 2010 odbyły się lekcje językowo-historyczne w klasach europejskich Ie i IIc. Młodzież zapoznała się z ciekawymi i burzliwymi dziejami Armenii oraz jej środowiskiem geograficznym. Uczniowie opracowali również w pięciu językach obcych terminologię historyczno-geograficzną, konsultując wyniki swojej pracy z nauczycielami języków obcych.

 

Zmieniony ( 08.01.2011. )