Najlepszy plakat
Wpisał: Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk   
28.12.2010.

Patrycja Gorczyńska, Dominika Kłys, Maja Strojna, Ilona Wieczorek - uczennice klasy 2C zdobyły I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie na najlepszą prezentację dorobku Szkolnego Klubu Europejskiego (plakat).

Image 

Konkurs został zorganizowany przez Instytut Europejski, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pod honorowym patronatem Biura Poselskiego dr Jacka Saryusz Wolskiego.

Nagrody zostały wręczone w dniu 17 grudnia 2010 r. na V Generalnym Zjeździe Klubów i Kół Europejskich dla Łodzi i Województwa Łódzkiego.

Serdecznie gratulujemy!