VI Konferencja Filozoficzna w Łopusznej
Wpisał: Ewa Kowalska   
30.01.2011.

Góralska Teoria Poznania

Święto Prowda, Tys Prowda i Gówno Prowda

na VI Konferencji Filozoficznej

w Łopusznej

z udziałem nauczycieli XXIII Liceum Ogólnokształcącego

im. ks .prof. Józefa Tischnera w Łodzi

 
W tym roku tematem przewodnim konferencji prowadzonej przez pracowników naukowych Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie był problem prawdy w pracy nauczyciela-wychowawcy. Ze Święto Prowdą rozprawił się jak przystało na temat prof. o. Jan Andrzej Kłoczkowski, niosąc nadzieję i wiarę, że warto jej szukać, z Tys Prowdą zmierzył się dr Michał Bardel, czarując pięknem filozofii od lat i dowodząc, że jeżeli chce się być „miłośnikiem mądrości” a zatem i prawdy, to można. Wszyscy jednak z niecierpliwością czekali na wykład o Gówno Prowdzie dr Adam Workowskiego, którego słowa pozwoliły mierzyć się nie tylko z własnymi słabościami ale i wzrastać w prawdzie, nie koniecznie zawsze tej świętej. Mimo iż wykłady o 3 Prawdach Profesora nie dawały odpowiedzi, jak stawiać czoło dzisiejszemu światu, to jednak porządkowały myślenie, wprowadzały ład do sfery intelektualnej i duchowej, tak bardzo potrzebny w naszym zawodzie.
 
 

Urzekające w tym wspólnym dorastaniu do mądrości było to, że każdy potrafił wznieść się ponad własne, indywidualistyczne poglądy i szukać w sobie potrzeby dialogiczności, i nawet, jeśli spieraliśmy się podczas dyskusji- było to budujące. Ten drugi, bowiem stawał się bliski, bo był od „Tischnera” To fascynujące, że w tak dużej grupie- ponad stu osób-często zmęczonych, zestresowanych, przytłoczonych bagażem codziennych trosk, było nas stać na spontaniczną reakcję i niekłamany entuzjazm.
 Nim jednak nasi mili filozofowie zaczęli głosić swoje mądrości uczestnicy konferencji, jak co roku czarowani byli pięknem góralskich kolęd. Wieczór  poprowadzony przez dr Stanisławę Trebunię-Staszel i jej męża Pawła, wypełniły nuty ukochanej przez księdza profesora łopuszańskiej muzyki, strofy wierszy Wandy Szado-Kudasikowej i Romana Dziobania. W strofach, w śpiewkach, w góralskim i „ceprowskim” kolędowaniu, było ciepło, dobro i wdzięk, którymi- dodawszy swoją mądrość filozofa i kapłana- uwodził słuchaczy z oddali ks. Profesor.
 Konferencję zakończył wykład Ewy Sitko z Chrzanowa poświecony ocenianiu kształtującemu. Dzięki niej mogliśmy z dawną świeżością i zachwytem odkrywać to, co w naszym zawodzie najważniejsze i budować pancerz chroniący przed zawodowym „wypaleniem się”
Choć zabrakło na konferencji naszych Przyjaciół prof. Krystyny Ablewicz i prof. Zbyszka Stawrowskiego to ich duchową obecność czuliśmy w każdym z wykładów o Góralskiej Teorii Poznania ks. Tischnera. Dla Sławka Osińskiego życie także napisało inny scenariusz, jednak jak co roku podziwialiśmy jego rysunkowe komentarze tematu konferencji przesłane drogą internetową.

I jak tu się było rozstać?

1.
p1020035.jpg
2.
p1020038.jpg
3.
p1020040.jpg
4.
p1020044.jpg
5.
p1020056.jpg
6.
p1020090.jpg

Zmieniony ( 17.02.2011. )