Ferie zimowe 2011 z Afryką
Wpisał: Bogumiła Miodyńska Kowalczyk   
31.01.2011.

Członkowie Klubu Europejskiego  „Szkoła Globalna i Humanitarna” znaleźli się w kręgu gorącego afrykańskiego słońca, które choć na chwilę ociepliło atmosferę mroźnych, zimowych ferii w Łodzi. Zostali  bowiem zaproszeni do uczestniczenia w spotkaniach z Afryką, które  sprzyjały rozwijaniu ich zainteresowań Czarnym Lądem i wzbogacaniu wiedzy o tym kontynencie.


 

Wystawa „W poszukiwaniu Afryki"

Dnia 15 stycznia 2011r. w Bałuckim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej "W poszukiwaniu Afryki". Na wystawie swoje prace zaprezentowało dwóch artystów. Pan Andrzej Zając, który jest współtwórcą Centrum Sztuki Afryki Zachodniej Chi-Wara w Łodzi. Zaprezentował prace z zakresu rzeźby i malarstwa – jego twórczość uczniowie poznali już na III Wojewódzkiej Konferencji „Europa – Afryka. Milenijne Cele Rozwoju”. Pan Piotr Tymochowicz - artysta plastyk – przedstawił natomiast prace z zakresu malarstwa i fotografiki.
W klimaty afrykańskiej kultury wprowadził uczestników wernisażu występ studentów afrykańskich grających na bębnach oraz prezentujących swoje egzotyczne stroje, tradycyjną muzykę i taniec. Zaprezentowano również
slajdy z Ghany - kraju pięknej przyrody i  bogatych tradycji kulturowych.
 

1.
1.jpg
2.
11.jpg
3.
12.jpg
4.
13.jpg
5.
14.jpg
6.
15.jpg
7.
16.jpg
8.
18.jpg
9.
19.jpg
10.
2.jpg
11.
20.jpg
12.
21.jpg
13.
22.jpg
14.
23.jpg
15.
24.jpg
16.
25.jpg
17.
5.jpg
18.
6.jpg
19.
7.jpg
20.
8.jpg
 

 

 

Konferencja „Porozmawiajmy o Afryce. Dynamiczne perspektywy rozwoju dla Polski i Polaków”


Dnia 25 stycznia 2011r. odbyła się  na Uniwersytecie Łódzkim konferencja na temat „Porozmawiajmy o Afryce. Dynamiczne perspektywy rozwoju dla Polski i Polaków” (Let's talk about Africa. Dynamic prospective for Poland and Polish people").
Organizatorami byli: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, Instytut Afrykański oraz Biuro Poselskie Johna Abrahama Godsona.
 
Prelegentami byli: John Abraham Godson – Poseł na Sejm RP, Prezes IA;
Andrzej Łupina – Ambasador Tytularny przy ONZ, Ambasador RP w Zairze, Algierii i Senegalu oraz  Wojciech Jasiński – Ambasador RP w Nairobi, akredytowany także w Rwandzie, Ugandzie, Burundii oraz na Madagaskarze, Mauritiusie i Seszelach.

Gościem specjalnym był pan Cyprian Kosiński – inicjator kontaktów gospodarczych i kulturalnych Polski z krajami Afryki. Jest on autorem książki „Afrykański Polonez”. Autor spędził 30 lat wśród Afrykańczyków na Czarnym Lądzie. Gościł w domach wybitnych władców, polityków i artystów, jak również w chatach zwykłych mieszkańców Afryki, gdzie został dopuszczony do rytualnych tajemnic plemiennych. Przyjaźnił się m.in. z królem plemienia Bakuba, wszechwładnym generałem Bumbą, „prawą ręką prezydenta Mobutu”.
Pan Cyprian Kosiński, inżynier chemik, absolwent Poltechniki Łódzkiej, obecnie mieszka w Szwajcarii. Był dyrektorem fabryki przetwórstwa tworzyw sztucznych w Kinszasie, a następnie prezesem firmy deweloperskiej, która wybudowała w stolicy Zairu dwie dzielnice miasta. Jest również współtwórcą Manufaktury, centrum handlowo-usługowego, które stało się wizytówką Łodzi.  Przez kilka lat był członkiem siatkarskiej reprezentacji Polski (grał w drużynie z późniejszym znanym trenerem Hubertem Wagnerem), a następnie  był kapitanem pierwszoligowej drużyny siatkarskiej Paryża.
Za zasługi dla gospodarki i kultury polskiej i afrykańskiej został uhonorowany Odznaką za Zasługi dla Kultury Polskiej oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada też najwyższe odznaczenia zairskie.

Podczas Konferencji „Porozmawiajmy o Afryce” uczniowie naszego liceum zapoznali się ze stosunkami gospodarczo-kulturalnymi Polski i krajów Afryki. Obejrzeli film o plemieniu Bakuba w języku angielskim. Mieli również możliwość uczestniczenia w dyskusji na temat perspektyw rozwoju biznesu dla Polski i Polaków w krajach afrykańskich. Udział w tej konferencji powinien być dla naszej młodzieży motywacją do zdobycia gruntownego i odpowiedniego wykształcenia oraz nauki języków obcych. Ponadto zawrotna kariera pana Cypriana Kosińskiego, umiejętność łączenia  hobby z pracą zawodową, może być z pewnością wzorem do naśladowania dla młodych ludzi.

Zachęcamy do przeczytania książki „Afrykański Polonez”, która znajduje się w Klubie Europejskim „Szkoła Globalna i Humanitarna” (sala nr 22) oraz  zwiedzenia wystawy „W poszukiwaniu Afryki”, która jest czynna do  końca lutego 2011 r.

 

   

1.
1.jpg
2.
10.jpg
3.
11.jpg
4.
12.jpg
5.
2.jpg
6.
3.jpg
7.
4.jpg
8.
5.jpg
9.
6.jpg
10.
7.jpg
11.
8.jpg
12.
9.jpg

Zmieniony ( 24.02.2011. )