Spotkanie z kulturą grecką
Wpisał: Eugenia Kowalska   
03.04.2011.
W dniu 31 marca 2011 r. gościliśmy  w szkole - pana Markosa Jeropulosa, z pochodzenia Greka, obecnie mieszkającego w Łodzi. Rodzina Jeropulos jest zaprzyjaźniona z naszym liceum od lat. Pan Stathis Jeropulos, senior rodu, artysta plastyk, był zawsze życzliwym gościem honorowym Klubu Europejskiego w naszym liceum. Jego synowie, Mikis i Markos, są absolwentami XXIII Licem Ogólnokształcącego. Z wykształcenia są ekonomistami, pracują na wyższych łódzkich uczelniach.
Spotkanie z panem Markosem było kolejnym z cyklu, które odbyły się w ramach Projektu Językowo-Historycznego „Wielokulturowa Łódź – wczoraj i dziś”.
 
 
 

Tym razem nasz gość przybliżył młodzieży kulturę grecką. W interesujący sposób opowiedział historię zagmatwanych dziejów Półwyspu Bałkańskiego oraz związane z tym burzliwe dzieje jego rodziny. Uczniowie dowiedzieli się o historii, obyczajach i tradycjach kultywowanych przez Greków zamieszkujących obecnie na terenie Polski (ok. 1 tysiąca osób) oraz aktualnie mieszkających w Łodzi (30 osób).

Wysłuchaliśmy też nagrań tradycyjnej muzyki greckiej, podziwialiśmy piękny, pełen ekspresji taniec grecki oraz poznaliśmy tajniki greckiej kuchni. Wprowadziło nas to w prawdziwie greckie klimaty.

 

 

 

Nawiązując do historii Grecji, młodzież przedstawiła panu Markosowi wykonaną przez siebie wystawę „Starożytne i Nowożytne Igrzyska Olimpijskie dla Poligotów”. Jedna z plansz, na której zamieszczone zostały informacje, ilustracje, zapis nutowy i tekst hymnu nowożytnej olimpiady w językach obcych (greckim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, rosyjskim) wzbudziła szczególne zainteresowanie naszego gościa.

 

Wersja hymnu olimpijskiego w języku greckim, który skomponował Spirosa Samara a słowa napisał Kostis Palamas, posłużyła do analizy językowej i nauki uczniów alfabetu języka greckiego. Mimo trudnej wymowy słów w języku greckim, z pomocą pana Markosa, udało się młodzieży przeczytać pierwszą zwrotkę hymnu olimpijskiego.
Oczywiście nie zapomnieliśmy o sesji zdjęciowej z  naszym gościem.

Mamy nadzieję, że spotkanie to stanie się zachętą do pogłębiania wiedzy na temat kultury greckiej, inspiracją do nauki większej ilości języków obcych i być może, w przyszłości, podjęcia studiów językoznawczych.

Może bliższy kontakt z językiem greckim pomoże w ujawnieniu się ukrytych talentów i zainteresowań naszej młodzieży np. kulturą antyczną, filologią klasyczną bądź lingwistyką stosowaną - bo, jak twierdził wielki niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe, „Tylekroć jesteś człowiekiem, ile znasz języków obcych”.

 

Informacja z Wikipedii:  „Pierwowzór hymnu olimpijskiego występował już w starożytności. Tradycja grecka przypisała go poecie Archilochosowi, który stworzył Hymn do Heraklesa. Podczas koronowania sportowców olimpijskich wykonywano tenella kallinike; tenella oznaczała dźwięk liry, natomiast kallinikos - przymiotnik "zwycięski".

Hymnem olimpijskim jest utwór skomponowany przez Spirosa Samarę z okazji I Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 1896r, którego słowa napisał Kostis Palamas. W 1957 r. żona Spirosa Samary zrzekła się praw do hymnu na rzecz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Na 54. Sesji MKOl w Tokio w 1958 r. utwór Samary zatwierdzono jako jedyny oficjalny hymn olimpijski, a partyturę zdeponowano w siedzibie MKOl.

Utwór ten, jako oficjalny hymn olimpijski, w wykonaniu Samary i Palamasa w aranżacji włoskiego kompozytora Domenico Fantiniego jest wykorzystywany od igrzysk olimpijskich w Rzymie w 1960 roku. Jest również oficjalnym hymnem Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej oraz Greckiego Komitetu Olimpijskiego."
 

ORIGINAL LYRICS BY KOSTIS PALAMAS

Music: Spiros Samara

ΑΡΧΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

Αρχαίο Πνεύμ' αθάνατον, αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ' αληθινού,
κατέβα, φαλερώσου κι άστραψ' εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και τ' ουρανού.
Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι,
στων ευγενών Αγώνων λάμψε τιν ορμή,
και με τ' αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
και σιδερένιο πλάσε κι άξιο το κορμί.
Κάμποι, βουνά και πέλαγα φέγγουν μαζί σου
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός,
και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου.
Αρχαίο Πνεύμ' αθάνατο, κάθε λαός.
 

 

 

 

 

1.
spotkanie_z_kultura_grecka_01.jpg
2.
spotkanie_z_kultura_grecka_02.jpg
3.
spotkanie_z_kultura_grecka_03.jpg
4.
spotkanie_z_kultura_grecka_04.jpg
5.
spotkanie_z_kultura_grecka_05.jpg
6.
spotkanie_z_kultura_grecka_06.jpg
7.
spotkanie_z_kultura_grecka_07.jpg
8.
spotkanie_z_kultura_grecka_08.jpg
9.
spotkanie_z_kultura_grecka_09.jpg
10.
spotkanie_z_kultura_grecka_10.jpg
11.
spotkanie_z_kultura_grecka_11.jpg

Zmieniony ( 10.05.2011. )