Kto mieszka za ścianą
Wpisał: Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk   
27.04.2011.

Realizatorzy projektu językowo-historycznego „Wielokulturowa Łódź - wczoraj i dziś” byli w dniu 19 kwietnia 2011r. z wizytą w  Urzędzie dla Cudzoziemców w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 103 w celu zdobycia informacji o repatriantach i cudzoziemcach, którzy mieszkają w Łodzi i województwie łódzkim.

Oto informacje, których udzieliła pani Monika Skonieczna, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Image


Należy mieć na względzie, iż liczba cudzoziemców ulega ciągłej zmianie. Cudzoziemcy legalizują swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na wykonywanie pracy, małżeństwo z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz studia. Zgodnie z danymi zawartymi w systemie informatycznym „Pobyt” na terenie województwa łódzkiego przebywało na dzień 1 czerwca 2010 roku 10 848 cudzoziemców. Pochodzą oni ze 144 krajów świata. Ponadto w roku 2010 w Łodzi przebywało 21 repatriantów (9 rodzin) z Kazachstanu (75%) oraz Uzbekistanu i Rosji.

Na następnej stronie zamieszczamy do pobrania alfabetyczną listę cudzoziemców z poszczególnych krajów świata.

Zapraszamy do zapoznania się z danymi Urzędu dla Cudzoziemców w Łodzi. Warto jest wiedzieć, kto mieszka za ścianą …

 

ZADANIE SPECJALNE DLA POLIGLOTÓW:


Zachęcamy do sprawdzenia swoich umiejętności językowych i „zmierzenia się” z podanymi nazwami narodowości w językach obcych. Życzymy miłej zabawy z mapą i słownikami obcojęzycznymi.

Plik do pobrania

 

 

Zmieniony ( 16.05.2011. )