Szkolny konkurs językowo-historyczny "Ormianie nasi sąsiedzi"
Wpisał: Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk   
20.04.2011.

Szkolny konkurs językowo-historyczny „Ormianie nasi sąsiedzi” przeprowadzony został w dniu 20 kwietnia 2011 roku w pięciu w językach obcych nauczanych w szkole: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, rosyjskim.

Aby rozwiązać poprawnie arkusz konkursowy uczniowie  musieli wykazać się znajomością nie tylko zagadnień historycznych, ale również i językowych, ponieważ arkusze przygotowane były w pięciojęzycznych wersjach.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przystąpili do konkursu, sprawdzając w ten sposób swoje wiadomości o Armenii - kraju Ormian obecnie przebywających w Łodzi. 


Konkurs został zorganizowany w ramach językowo-historycznego projektu „Wielokulturowa Łódź – wczoraj i dziś”.

1.
1.jpg
2.
2.jpg
3.
3.jpg
4.
4.jpg
5.
5.jpg
6.
6.jpg
7.
7.jpg
8.
8.jpg