Serce Łodzi
Wpisał: Patrycja Tylak-Prochowska   
06.10.2011.

Data 5 października 2011 roku to dwa ważne wydarzenia dla Łodzi, w których brali udział uczniowie naszej szkoły. To święto patronki naszego miasta św. Faustyny Kowalskiej oraz okazja do podziękowania szkołom, dyrektorom, nauczycielom i uczniom za zaangażowanie się w akcję „Serce Łodzi”.
Pięcioro uczniów z klasy 3A w składzie: Róża Izydorczyk, Dagmara Danielak, Patrycja Gołębowska, Justyna Wachowiec, Rafał Turek oraz nauczycielka historii Patrycja Tylak-Prochowska uczestniczyli z tej okazji w łódzkiej Bazylice Archikatedralnej, we mszy św. koncelebrowanej przez Księdza Biskupa Ireneusza Pękalskiego.

 


Po mszy każda szkoła otrzymała podziękowanie i pamiatkę za uczestnictwo z okazji 100 rocznicy uroczystości poświęcenia łódzkiego dzwonu o nowym imieniu „ Serce Łodzi”.
XXIII Liceum Ogólnokształcące od samego początku z wielkim zapałem zaangażowało się w inicjatywę przywrócenia miastu skradzionego symbolu, dlatego dnia 8 lutego 2010 r. gościliśmy w szkole znakomitych gości włączając się w tę inicjatywę, by wreszcie 18 września 2011 r. uczestniczyć wraz z szkolnym pocztem sztandarowym w obchodach miejskich i kościelnych chrztu dzwonu.
Nasze liceum jako pierwsze w Łodzi spośród szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w tej inicjatywie. Nagrodą dla uczniów i nauczycieli była miniatura dzwonu „Serce Łodzi”, którego prawdziwy wizerunek mogą mieszkańcy miasta oglądać pod łódzką Archikatedrą.

 

Zmieniony ( 11.10.2011. )