Wręczenie certyfikatu ELL 2011
Wpisał: Bogumiła Miodyńska Kowalczyk   
08.10.2011.

Europejski Znak Innowacyjności w Dziedzinie Nauczania i Uczenia Się Języków Obcych dla naszego liceum!

 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi jest po raz trzeci laureatem Europejskiego Konkursu European Language Label i zostało uhonorowane Certyfikatem European Language Label 2011 - Europejski Znak Innowacyjności w Dziedzinie Nauczania i Uczenia Się Języków Obcych.
 
 

 

Uznanie jury zdobył projekt: cz.1 „Wielokulturowa Łódź - wczoraj i dziś - Wiosna Języków; cz.2 „Uczniowie XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi Obywatelami Świata”. Koordynatorem tego projektu była prof. Bogumiła Miodyńska Kowalczyk a realizatorem głównie uczniowie klasy europejskiej Ie.


W dniu 28 września 2011r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów jubileuszowej dziesiątej edycji konkursu European Language Label.
Ceremonia miała wyjątkową oprawę podczas konferencji "Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego  w Europie", która jest oficjalnym wydarzeniem w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.
Pani Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej oraz pan Rytis Martikonis - Dyrektor Generalny ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej wręczyli – pani dyrektor Jolancie Swiryd oraz pani prof. Bogumile Miodyńskiej Kowalczyk prestiżowy Certyfikat ELL oraz szklaną statuetkę Europejskiego Znaku Innowacyjności w Dziedzinie Nauczania i Uczenia Się Języków Obcych.
Ponadto, w dniu 28 września przed Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego miało miejsce otwarcie wystawy "10 lat European Language Label w Polsce". Oficjalnego "przecięcia wstęgi" dokonał pan Rytis Martikonis. Na wystawie zaprezentowano najbardziej oryginalne i twórcze projekty językowe przeprowadzone w minionej dekadzie w szkołach w Polsce. Miło nam, że wśród nich znalazł się  tegoroczny zwycięski projekt naszego liceum.

 

1.
01.jpg
2.
02.jpg
3.
03.jpg
4.
04.jpg
5.
05.jpg
6.
06.jpg
7.
07.jpg
8.
08.jpg
9.
09.jpg
10.
10.jpg
11.
11.jpg
12.
12.jpg
13.
13.jpg
14.
14.jpg
15.
15.jpg
16.
16.jpg

W dwudniowej międzynarodowej konferencji "Kompetencje językowe podstawa sukcesu zawodowego i społecznego w Europie" uczestniczyło ok. 400 osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym eksperci zajmujący się nauczaniem języków, nauczyciele i wykładowcy akademiccy, przedstawiciele ośrodków badawczych, stowarzyszeń tłumaczy oraz przedstawiciele instytucji unijnych i Rady Europy.
Organizatorami wydarzenia było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Uniwersytetem Warszawskim, Urzędem Miasta st. Warszawy oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
Natomiast na uroczystą galę dinner w Pałacu Prymasowskim zaprosili gości z Unii Europejskiej oraz laureatów konkursu ELL 2011 pani Hanna Gronkiewicz Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz pan Mirosław Marczewski – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

 
Projekty, w których docenione zostały innowacyjne metody w nauczaniu i uczeniu się języków obcych oraz nowatorskie działania językowe podejmowane na rzecz społeczności lokalnej.
1. Europejski Znak Innowacyjności w Dziedzinie Nauczania i Uczenia Się Języków Obcych, European Language Label 2011r. w kategorii „Instytucja”. Koordynator: prof. Bogumiła Miodyńska Kowalczyk


cz.1 - „WIELOKULTUROWA ŁÓDŹ - WCZORAJ I DZIŚ - WIOSNA JĘZYKÓW.
cz.2 - „UCZNIOWIE XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W ŁODZI OBYWATELAMI ŚWIATA”.

2. Europejski Znak Innowacyjności w Zakresie Nauczania i Uczenia się Języków Obcych, European Language Label 2009r. w kategorii „Instytucja”.  Koordynator: prof. Bogumiła Miodyńska Kowalczyk, prof. Anna Pęczek

cz.1 - „MATURA - NASZ WSPÓLNY SUKCES! JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO
cz.2 – „EUROPEJSKIE FORUM PRAW CZŁOWIEKA I PRAW DZIECKA”

3. Europejski Znak Jakości dla Nowatorskich Inicjatyw w Nauczaniu Języków Obcych, European Language Label 2008 w kategorii „Nauczyciel” dla prof. Bogumiły Miodyńskiej Kowalczyk

cz.1 - „MOJE HOBBY - FOTOGRAFIKA”
cz. 2 - „STUDIUM EUROPEJSKIE PRZY XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W ŁODZI

Projekty zrealizowane w naszym liceum, wraz z innymi nagrodzonymi Certyfikatem ELL w krajach europejskich, znajdują się w europejskiej bazie Komisji Europejskiej jako przykład najlepszej praktyki w dziedzinie nauczania języków obcych.
Laureaci posiadają prawo do umieszczania logo Certyfikatu ELL na swoich dokumentach, materiałach edukacyjnych, stronach internetowych.

 

Zmieniony ( 12.10.2011. )