Instrukcja wypełniania deklaracji on-line
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
14.10.2007.

Zamiast wypełniać formularz papierowy, znacznie lepiej i łatwiej wypełnić formularz elektroniczny. W jaki sposób? Zapoznaj się z poniższą instrukcją.

 Uczniowie przystępujący do nowej matury po raz pierwszy
(niezależnie od roku ukończenia szkoły)

 

Jeśli wolisz pobrać plik w formacie *.doc możesz to zrobić tu .

1)    Czynności wstępne

a)      Przygotuj dowód osobisty lub skrócony odpis aktu urodzenia

b)      Zapisz na kartce jakie przedmioty będziesz zdawać i na jakim poziomie

c)      Wybierz temat z języka polskiego (http://www.lo23lodz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=237)

d)      Przeczytaj całą instrukcję i dopiero potem przystąp do następnego punktu. Deklarację wypełniaj w dokładnie tej kolejności w jakiej została napisana. W przeciwnym wypadku będzie źle. W czasie pracy nie używaj przycisków Wstecz, Ponów ani Odśwież przeglądarki.

2)    Rozpoczęcie pracy

a)      W przeglądarce internetowej wpisz adres http://maturzysta.vulcan.pl (nie wpisuj www!: www.maturzysta.vulcan.pl)

b)      Sprawdź czy zaznaczona jest opcja: Deklaracja dla osób przystępujących do matury bezpośrednio po ukończeniu szkoły (jeśli nie – zaznacz ją)

c)      Jeśli wypełniałeś już deklarację i chcesz ją poprawić zaznacz pole wyboru Źródło danych, a następnie kliknij Przeglądaj i wskaż swój plik *.deklaracja na dysku

d)      Kliknij Deklaracja

3)    Dane osobowe

a)      W polu Identyfikator szkoły wpisz: 106106-0310E (nie: 106106-0310e)

b)      W polu symbol oddziału / nr w dzienniku wpisz odpowiednio: A, B, C, D lub E oraz koniecznie dwucyfrowy numer z dziennika np. 05 (nie: 5), 21

c)      W polu Rok ukończenia szkoły pozostaw 2009

d)      W polu Deklarację składam… pozostaw szkoły macierzystej

e)      Pole Nazwa i adres placówki… pozostaw puste

f)       Nazwisko – pisownia musi być zgodna z dowodem osobistym, format Jak W Nazwie Własnej, pamiętaj o znakach diakrytycznych, np. Gawełek, nie: gawełek, GAWEŁEK, GaWeŁek, Gawelek!

g)      Imię - pisownia musi być zgodna z dowodem osobistym, format Jak W Nazwie Własnej, pamiętaj o znakach diakrytycznych, nie stosuj zdrobnień! np. Aleksandra, Maciej, Rafał, nie: Ola, Maciek, Rafal

h)      Drugie imię – upewnij się czy je posiadasz czy nie, pisownia musi być zgodna z dowodem osobistym (skróconym aktem urodzenia), to nie jest imię z bierzmowania! Uwaga – jeśli nie masz drugiego imienia – pole pozostaw puste, nic tam nie wpisuj!

i)        W polu Data urodzenia wpisz datę w formacie: RRRR-MM-DD, np. 1990-05-12, nie: 12 maja 1990, 90-05-12, 1990-5-12

j)        W polu Miejsce urodzenia wpisz pełną nazwę miejscowości, np. Łódź, Tomaszów Mazowiecki, nie: Lodz, Tomaszów Maz.

k)      W polu PESEL wpisz 11-cyfrowy numer. Nie pomyl się! PESELem będziesz podpisywać każdą pracę egzaminacyjną!

l)        W polu Płeć wskaż odpowiednio: męska, żeńska.

m)    Pole Nazwisko rodowepomiń, nic tu nie wpisuj!

n)      W polu Ulica wpisz nazwę ulicy

o)      W polu Nr domu wpisz numer ulicy (nie podawaj numeru bloku!)

p)      W polu Nr lokalu wpisz numer lokalu, w przypadku domu pole to może pozostać puste.

q)      W polu Miejscowość wpisz nazwę miejscowości.

r)       W polu kod wpisz 5 cyfr kodu pocztowego rozdzielone kreską

s)       W polu Poczta pozostaw nazwę miejscowości lub zmień ją jeśli jest inna.

t)        W polu telefon podaj 9-cyfrowy numer bez zera, nawiasów, spacji, kresek, np. 505123456, 426745872

4)    Część ustna matury

a)      W części A (obowiązkowej) dla języka polskiego w polu deklarują wybór …  tematu przekopiuj (przepisz bardzo dokładnie) wybrany temat, bez liczby porządkowej z przodu, zakończony znakiem przestankowym. Temat nie może różnić się od tego z listy nawet jednym znakiem! Np. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze.

b)      Listę język mniejszości narodowej oraz odpowiadające mu pole tematu pozostaw niezmienione.

c)      Z listy język obcy nowożytny wybierz jeden z języków: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, francuski, a następnie z listy poziom wybierz jedną wartość z: podstawowy, rozszerzony.

d)      Część B (przedmioty dodatkowe) – pomiń (jeśli koniecznie chcesz zdawać drugi język obcy zgłoś się do pracowni komputerowej).

5)    Część pisemna matury

a)      Z listy poziom dla wiersza z zaznaczonym językiem polskim wybierz jedną wartość z: podstawowy, rozszerzony.

b)      Cały wiersz język mniejszości narodowej pozostaw niezmieniony

c)      Język obcy nowożytny został już wpisany z automatu, nie zmieniaj tego! Wskaż tylko poziom (podstawowy, rozszerzony).

d)      Z listy przedmiot wybrany wybierz jeden z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński, matematyka, wos, wiedza o tańcu, a następnie z listy poziom wybierz: podstawowy lub rozszerzony oraz zdawany w języku  wskaż polski (pole język egzaminu pozostaw niezmienione).

e)      Część B – możesz pozostawić pustą – jeśli jednak chcesz coś zdawać wtedy wybierz z kolejnych list przedmiot dodatkowy jeden lub dwa lub trzy przedmioty (listy język egz. pozostaw niezmienione).

f)       Jeśli nie zdajesz informatyki sekcję Do egzaminu z informatyki… pomiń.

g)      Pole wyboru Dostosowanie kryteriów oceniania ze względu na dysleksję rozwojową pozostaw niezaznaczone (dyslektycy zostaną dopisani później na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły)

h)      Na liście Rodzaj arkuszy egzaminacyjnych pozostaw: standardowy

i)        W polu wyboru Rodzaj deklaracji pozostaw zaznaczone wstępna składana do 30 września 2008r.

j)        Pole wyboru Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych … pozostaw zaznaczone!

k)      Naciśnij Akceptuj.

6)    Plik *.deklaracja

a)      Sprawdź poprawność danych – w przypadku błędów naciśnij Wróć do poprzedniej strony (wróć do punktu 3 instrukcji)

b)      Naciśnij pobierz plik *.deklaracja.

c)      Zapisz plik na dysku – zauważ, że nazwa pliku zawiera nazwisko i imię – nie zmieniaj tego! Nie usuwaj pliku – być może przyda się jeszcze w przyszłości, gdy będziesz wprowadzał zmiany w deklaracji.

d)      Naciśnij pobierz *.pdf

e)      Zapisz plik na dysku – zauważ, że nazwa pliku zawiera nazwisko i imię – nie zmieniaj tego!

f)       Otwórz w przeglądarce internetowej adres: http://wyslij.lo23lodz.pl

g)      Koniecznie najpierw wybierz klasę, do której chodzisz.

h)      Naciśnij przeglądaj i wskaż plik *.deklaracja na dysku.

i)        Jeżeli wysyłasz plik po raz pierwszy - pole Zmień nazwę na pozostaw niezmienione! Jeśli to kolejna poprawiona wersja -  dopisz na końcu nazwy pliku, ale przed kropką kolejną cyfrę np.
Gawełek_Arkadiusz2.deklaracja, Gawełek_Arkadiusz3.deklaracja

j)        Naciśnij prześlij i bądź cierpliwy – serwer może być przeciążony.

k)      Jeżeli samodzielnie drukujesz plik *.pdf przejdź do punktu 7 instrukcji. W przeciwnym wypadku

i)        Wróć do przeglądarki (http://wyslij.lo23lodz.pl)

ii)      Wybierz Przeglądaj i wskaż plik *.pdf z dysku

l)        Jeżeli wysyłasz plik po raz pierwszy - pole Zmień nazwę na pozostaw niezmienione! Jeśli to kolejna poprawiona wersja -  dopisz na końcu nazwy pliku, ale przed kropką kolejną cyfrę np.
Gawełek_Arkadiusz2.pdf, Gawełek_Arkadiusz3.pdf

i)        Naciśnij prześlij i bądź cierpliwy – serwer może być przeciążony.

ii)      Przyjdź do pracowni komputerowej (nr 24), odbierz wydruk (koszt 50 groszy), podpisz deklarację we wskazanym miejscu.

7)    Drukowanie (plik *.pdf)

a)      Jeśli nie wysłałeś pliku *.pdf na serwer – wydrukuj go samodzielnie teraz (dwustronnie!).

b)      Przynieś wydruk do pracowni komputerowej (nr 24) i podpisz we wskazanym miejscu.

 

 

 

Uczniowie przystępujący do nowej matury po raz kolejny
(niezależnie od roku ukończenia szkoły)

Instrukcja pojawi się około 25 września 2008 r.

 

Zmieniony ( 01.10.2008. )