II miejsce Patryka Michałowicza w wielokulturowym europejskim konkursie Eurogame
Wpisał: Bogumiła Miodyńska Kowalczyk   
02.01.2012.

Patryk Michałowicz (2E) będąc członkiem międzynarodowego czteroosobowego zespołu młodzieżowego zajął II miejsce w Europejskim Konkursie Eurogame. Konkurs ten zorganizowany został przez Parlament Europejski w Strasburgu w ramach programu edukacyjnego "Euroscola" (16.12.2011r.).

 

 

W konkursie udział wzięło 480 uczniów z 20 krajów Unii Europejskiej (Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Holandia, Austria, Polska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania). Miał on charakter wielokulturowy, pytania dotyczyły zagadnień historii i dziedzictwa kulturowego krajów Unii Europejskiej oraz problemów integracji europejskiej. Zredagowane były w 20 językach krajów, które brały udział w Euroscoli. Aby rozwiązać zadania konkursowe młodzież musiała wykazać się nie tylko wiedzą, ale również umiejętnością pracy w grupie i nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z różnych krajów oraz praktyczną znajomością języków obcych.

Konkurs Eurogame, z niepowtarzalną atmosferą Sali Plenarnej Parlamentu Europejskiego, w której rozgrywał się jego finał, stanowi płaszczyznę, na której kształtują się postawy zrozumienia wielokulturowości oraz tolerancji i integracji.   

Patrykowi serdecznie gratulujemy!

 

Zmieniony ( 15.01.2012. )