Zmiany w stypendiach
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
15.10.2007.

Uprzejmie informujemy, że Rada Miejska w Łodzi podjęła w dniu 3 października 2007 r. uchwałę Nr XIX/375/07 zmieniającą Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi (tzw. stypendia miejskie), na podstawie której nastąpiła zmiana wysokości progu dochodowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne do kwoty 351 zł netto.

Wnioski należy składać do 23 października 2007 r. Szczegółowych informacji udziela pedagod p. Kamilla Noweta.