Wojewódzka konferencja "Wiedzieć, pamiętać - dla lepszego świata. W służbie człowieka"
Wpisał: Bogumiła Miodyńska Kowalczyk   
11.04.2012.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i uczniowie XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi oraz Gimnazjum Nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi serdecznie zapraszają delegacje młodzieży wraz z opiekunami z gimnazjów, szkolnych klubów europejskich z Łodzi i województwa łódzkiego do udziału w:


WOJEWÓDZKIEJ KONFERENCJI,  MŁODZIEŻOWYCH WARSZTATACH INTEGRACYJNYCH,
Wiedzieć, pamiętać - dla lepszego świata. W służbie człowiekaPrace zespołowe wykonane w trakcie warsztatów oceniane będą w ramach Międzyszkolnego Konkursu „Wiedzieć, Pamiętać – Dla Lepszego Świata. W Służbie Człowieka”

Uczestnicy:
•    uczniowie trzecich klas gimnazjów
•    szkolne kluby europejskie
•    uczniowie szkół specjalnych

Termin: 18 kwietnia 2012 r.  w godz. 11:00 – 16:00
Miejsce spotkań: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi, al. Marszałka J. Piłsudskiego 159
 

 

Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image Image  Image 


Honorowy Patronat:
•    Joanna Skrzydlewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego
•    J.E. Asalina Raymond Mamuno - Ambasador Republiki Federalnej Nigerii w Polsce
•    J.E. Domingos Culolo – Ambasador Republiki Angoli w Polsce
•    John Godson - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; Instytut Afrykański w Łodzi
•    Ksiądz Prałat Ireneusz Kulesza - Proboszcz Parafii Archikatedralnej w Łodzi, Dyrektor Honorowy Caritas Archidiecezji Łódzkiej
•    dr Jan Kamiński - Łódzki Kurator Oświaty
•    dr Maria Celina Błaszczyk - Dyrektor Generalny Instytutu Europejskiego w Łodzi
•    Joanna Podolska-Płocka - Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
•    Joanna Zybert - Dyrektor Centrum Sztuki Afryki Zachodniej Chi-Wara w Łodzi

Patronat medialny:
•    TVP 3 Łódź
•    Radio Parada Łódź

 

Cele:

•    Realizacja priorytetu ministra edukacji narodowej na rok szkolny 2011/2012 „Rok Szkoły z Pasją”
•    Uczczenie  Jubileuszu 25-lecia pobytu papieża Jana  Pawła II w Łodzi
•    Włączenie się w obchody Roku Janusza Korczaka 2012r.
•    Przedstawienie pomocy humanitarnej Unii Europejskiej na rzecz Świata
•    Promowanie demokracji, etyki w polityce oraz praw człowieka
•    Promowanie wartości etycznych w życiu człowieka
•    Uczenie i wychowywanie w duchu działalności na rzecz drugiego człowieka oraz inspirowanie uczniów do działań zgodnych z tymi zasadami
•    Ukazanie,  na podstawie działalności wybranych wybitnych postaci, różnorodnych aspektów poświęcenia się bezinteresownej idei niesienia pomocy
•    Propagowanie działań na rzecz kultywowania pamięci o wielokulturowej społeczności Łodzi
•    Realizacja dialogu międzykulturowego - motywowanie do nauki języków obcych

 


Program uroczystości:

•    Powitanie gości przez Dyrektora XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi
•    Uroczyste otwarcie Konferencji
Część I
•    Wykład Księdza Prałata Ireneusza Kuleszy - Dyrektora Honorowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej; Proboszcza Parafii Archikatedralnej w Łodzi: „By nie zabrakło wam sił… “ - łódzkie spotkania Jana Pawła II.
•    Wykład pani Joanny Podolskiej - Płockiej - Dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi: „Janusz Korczak, Irena Sendlerowa i Edelmanowie w służbie człowieka”
•    Wykład pana Johna Godsona - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Afrykański w Łodzi „Żyć, to służyć”
•    Wykład pani Anny Wilczek - Instytut Europejski w Łodzi nt.: „Pomoc humanitarna Unii Europejskiej na rzecz Świata”
•    Wręczenie uczniom XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi certyfikatów Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej
•    Prezentacja wystawy fotograficznej nt. „Świat wartości uniwersalnych i społecznych w działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły”
Część II
•    Warsztaty Integracyjno - Konkursowe na temat: „Wiedzieć, Pamiętać – Dla Lepszego Świata. W Służbie Człowieka”.
•    Prezentacja prac młodzieży w ramach Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy „Wiedzieć, Pamiętać - Dla Lepszego Świata. W Służbie Człowieka”.
•    Ogłoszenie wyników konkursu - wręczenie nagród i wyróżnień laureatom

Zmieniony ( 09.05.2013. )