"Wiedzieć, pamiętać - dla lepszego świata. W służbie człowieka" - podsumowanie
Wpisał: Bogumiła Miodyńska Kowalczyk   
24.04.2012.
„Wiedzieć, pamiętać – dla lepszego świata. W służbie człowieka” - to temat Wojewódzkiej Konferencji, Młodzieżowych Warsztatów Integracyjnych i Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy, które odbyły się 18 kwietnia 2012r. Organizatorami były XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi oraz Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi.  

 


W spotkaniu wzięli udział liczni dostojni goście, wśród nich honorowi patroni, oraz przedstawiciele instytucji oświatowych, naukowych i władz lokalnych. W przedsięwzięciu udział wzięło ok. 150 uczestników, uczniów i nauczycieli 15 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy Konferencji wysłuchali ciekawych wykładów ukazujących różnorodne aspekty działań w służbie człowieka i poświęcenia się bezinteresownej idei niesienia pomocy - na przykładzie działalności wybranych wybitnych postaci z różnych kręgów społecznych, kulturowych, religijnych, politycznych, takich jak: papież Jan Paweł II, Irena Sendlerowa, Janusz Korczak, Marek Edelman, John Godson.

Wykłady wygłosili: ks. Prałat Ireneusz Kulesza nt.: „By nie zabrakło wam sił....”, John Godson nt.: „Żyć, to służyć”, Joanna Podolska-Płocka  nt.: „Janusz Korczak, Irena Sendlerowa  i Edelamanowie w służbie człowieka” oraz Krzysztof Łobodziński nt.: „Pomoc humanitarna Unii Europejskiej na rzecz Świata”.

 

 

 Uczestnicy spotkania mieli również okazję obejrzenia wystawy  zatytułowanej „Świat wartości uniwersalnych i społecznych w działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły”, która prezentowała projekty przeprowadzone przez Klub Europejski XXIII LO „Szkoła Globalna i Humanitarna”. Były to m.in takie projekty jak: „Europa - Afryka: „Rozwój Zrównoważony”, „Forum Praw Człowieka i Praw Dziecka”, „Milenijne Cele Rozwoju”. Kolejne projekty to: „Moje serce dla Świata”, „Ormianie nasi sąsiedzi”, Wielokulturowa Łódź - wczoraj i dziś” „Cegiełki pamięci”, „Wiedzieć, pamiętać - dla lepszego Świata” „W służbie człowieka”.
 
Wystawa dokumentowała również współpracę z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską oraz instytucjami i stowarzyszeniami m.in. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Stowarzyszeniem Ormian w Polsce, Stowarzyszeniem Greków w Polsce, Instytutem Afrykańskim w Łodzi, Galerią Sztuki Afryki Zachodniej Chiwara w Łodzi. Wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem i była bardzo chętnie oglądana przez uczestników spotkania.

Ważnym akcentem podkreślającym niezwykłą europejską działalność XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi na arenie międzynarodowej było wręczenie uczniom klasy europejskiej IIe oraz ich opiekunkom Bogumile Miodyńskiej  Kowalczyk i Eugenii Kowalskiej  certyfikatów Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Uroczystego wręczenia certyfikatów dokonali: Jolanta Swiryd – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, J.E. Domingos Culolo - Ambasador Republiki Angoli w Polsce,  Ks. Prałat Ireneusz Kulesza – Proboszcz Parafii Archikatedralnej w Łodzi.

Integralną częścią spotkania były Młodzieżowe Warsztaty Integracyjne połączone z Międzyszkolnym Konkursem Wiedzy nt. „Wiedzieć, pamiętać -  dla lepszego Świata. W służbie człowieka”. Uczniowie rywalizowali o atrakcyjne nagrody ufundowane przez dr Jana Kamińskiego - Łódzkiego Kuratora Oświaty. Jury w składzie: Tomasz Dominiak – Biuro Poselskie Joanny Skrzydlewskiej - Posła do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Łobodziński – Instytut Europejski w Łodzi, Andrzej Zając – artysta plastyk - Galeria Chiwara w Łodzi - oceniło prace konkursowe młodzieży.
 
Konferencja stanowiła świetną okazję do refleksji nt: znaczenia wartości etycznych oraz roli szkoły w wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu poszanowania praw i godności człowieka.  

"Nie ma wychowania bez wartości. Wychowanie bez wartości staje się pustym dzwonem, który nawet mimo silnego rozkołysania nie wyda oczekiwanych dźwięków” - Krystyna Chałas

 

Wyniki konkursu:

I miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Łodzi,
II miejsce: Społeczne Gimnazjum Nr 1 w Łodzi,
III miejsce: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi.


 

 

 

Podziękowania:

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie naszej Konferencji: pani Jolancie Swiryd – dyrektor XXIII LO, pani Agnieszce Śmietańskiej - wicedyrektor XXIII LO, panu Arkadiuszowi Gawełkowi, pani Monice Gajewskiej, panu Wojciechowi Kubiakowi, pani Annie Rakowskiej i uczniom klasy Ih, pani Elżbiecie Dudzie - sekretarce szkolnej oraz pani Marii Marciniak - kierownik administracyjnej.
 
Szczególne podziękowania należą się uczniom klasy europejskiej IIE i ich rodzicom, przede wszystkim pani Agnieszce Dyńdo i pani Jolancie Gierańczyk, którzy będąc głównymi organizatorami znakomicie wywiązali się ze swojej roli i przyczynili się do sukcesu naszego przedsięwzięcia.

 

Bogumiła Miodyńska Kowalczyk i Eugenia Kowalska
Zmieniony ( 25.04.2012. )