Dłuuuugi weeeekend...
Wpisał: Jolanta Swiryd   
26.04.2012.
Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2011/2012, zatwierdzoną przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców we wrześniu 2011 r., informujemy że dla uczniów klas I i II  dni od 30 kwietnia 2012 r. do 10 maja 2012 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Uczniowie ww. klas przychodzą na zajęcia dopiero 11 maja 2012 r. (piątek). Zajęcia będą się odbywały według nowego planu, który zostanie opublikowany na stronie plan.lo23lodz.pl około 9 maja (środa).
 
Jednocześnie informujemy, ze w dniach 7 maja i 9 maja, nauczyciele nieuczestniczący w egzaminie maturalnym, są do dyspozycji uczniów od godz. 12.00 (konsultacje), po uprzednim (tzn. w dniach 26-27 kwietnia) umówieniu się uczniów chętnych z danym nauczycielem.