O Parlamencie Europejskim w klasie 2E
Wpisał: Bogumiła Miodyńska Kowalczyk   
15.05.2012.

24 kwietnia 2012 r. gościem klasy europejskiej 2E był pan Tomasz Dominiak, zastępca dyrektora Biura Poselskiego pani Joanny Skrzydlewskiej, Deputowanej do Parlamentu Europejskiego.
Było to już drugie spotkanie w ramach współpracy z panią Poseł. I tym razem uczniowie mieli możliwość pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego oraz pracy europosłów.  Spotkanie to miało charakter wykładu i dyskusji, w której młodzież mogła skonfrontować teorię z wiedzą praktyczną nabytą podczas pobytu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w grudniu 2011r. Pan Tomasz Dominiak poprowadził lekcję ciekawie. Wykorzystując swoje doświadczenie w działalności europejskiej zachęcił młodzież do udziału w dyskusji na  temat ważnych problemów wielokulturowej Europy.
Grupa uczniów klasy 2E będzie miała okazję, jeszcze w tym roku szkolnym, poszerzenia wiadomości na temat Unii Europejskiej podczas czerwcowego pobytu w Brukseli, wyjeżdżając do stolicy Belgii na zaproszenie pani Poseł Joanny Skrzydlewskiej.
 

O Parlamencie Europejskim  warto wiedzieć więcej: http://www.europarl.europa.eu
 

Zmieniony ( 15.05.2012. )