Nasze liceum w klubie szkół UNICEF
Wpisał: Bogumiła Miodyńska Kowalczyk   
15.05.2012.
ImageXXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi  przystąpiło do Klubu Szkół UNICEF. Do tej pory mieliśmy status Szkoły Współpracującej z UNICEF.
Stało się to dzięki współpracy Klubu Europejskiego „Szkoła Globalna i Humanitarna” z UNICEF Polska. Za tę współpracę i działania Klubu w ramach ogólnopolskiej kampanii „Wszystkie kolory Świata” nasze liceum otrzymało Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki w roku szkolnym w 2011/2012.
Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych pomocą humanitarną.  Otwórzmy serca na potrzeby innych, w najodleglejszych zakątkach świata wesprzyjmy tych, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. Możemy pomóc dzięki własnej aktywności, kreatywności i talentom.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł II

 

Więcej na: www.unicef.pl

Klub Szkół UNICEF zrzesza szkoły, które chcą aktywnie uczestniczyć w projektach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF oraz które chcą włączyć się w akcje humanitarne dedykowane najbardziej potrzebującym dzieciom z całego świata.
 
Korzyści wynikające z przynależności do Klubu Szkół UNICEF
 
Wszystkie szkoły należące do klubu:
- jako pierwsze będą informowane o akcjach, projektach edukacyjnych i inicjatywach
  UNICEF
- będą miały zagwarantowane zaproszenie do wszystkich konkursów UNICEF, unikalne
  materiały UNICEF z całego świata (teksty, filmy, prezentacje, zdjęcia)
- uzyskują prawa do używania logo „Klubu Szkół UNICEF
- lista szkół jest zamieszczona na stronie internetowej UNICEF
.”

Zmieniony ( 15.05.2012. )