Medal "Serce - Dziecku"
Wpisał: Jolanta Swiryd   
01.06.2012.

Kapituła Medalu "Serce - Dziecku", działająca przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka, w dniu 10 maja 2012 r. na wniosek uczniów naszej szkoły przyznała XXIII Liceum Ogólnokształcącemu MEDAL SERCE - DZIECKU za zasługi w pracy społecznej na rzecz dzieci.


Wręczenie Medalu nastąpiło 1 czerwca 2012 roku o godz. 12.00 w trakcie uroczystości pod pomnikiem "Pękniętego Serca" w Parku Szarych Szeregów.


 


Szkołę tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy. Każda z wymienionych grup osób związanych ze szkołą w mniejszym lub większym stopniu działa bezinteresownie na rzecz dzieci.
Najczęściej inspiratorami działań na rzecz dzieci są nauczyciele. To oni wspierają uczniów w realizacji pomysłów i zachęcają do osobistego rozwoju. Pani pedagog każdego roku  jest organizatorem i koordynatorem wielu akcji charytatywnych. Od 10 lat uczniowie szkoły zbierają drobne monety w ramach akcji Góra Grosza prowadzonej przez Towarzystwo "Nasz Dom", by następnie przekazać je na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym. W ramach wieloletniej współpracy ze Stowarzyszeniem KARAN pedagog szkolny promuje zdrowy styl życia, przeciwdziała występowaniu wszelkich patologii społecznych w środowisku dzieci i młodzieży, a w szczególności prowadzi profilaktyczne akcje antynarkotykowe i antynikotynowe, w tym także zajęcia warsztatowe dla rodziców i uczniów. W  ostatnich 10. latach w tego rodzaju przedsięwzięciach wzięło udział ponad 1000 osób.
 
 
 
Pokolenia uczniów (bo już nikt nie pamięta dokładnie od kiedy) oddają swoje serce i czas podczas pakowania paczek świątecznych lub obsługując imprezę choinkową w Teatrze Wielkim organizowaną przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka dla dzieci z najbiedniejszych rodzin i dzieci niepełnosprawnych z  województwa łódzkiego.
Od 2005 roku każdy uczeń naszej szkoły może zaangażować się w akcję wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z 37 SP. Zadaniem wolontariuszy jest pomoc w nauce dzieciom z sąsiedztwa. W najlepszym okresie, systematycznie raz w tygodniu, angażowało się w takie działanie ponad 30 uczniów. Aktualnie pomocy w nauce udzielają dwie uczennice.
W  latach 2003-2010 uczniowie szkoły razem z nauczycielami systematycznie w sobotnie i niedzielne przedpołudnia czytali dzieciom bajki niemal we wszystkich domach dziecka w Łodzi. W tym samym czasie uczniowie razem z nauczycielami matematyki organizowali warsztaty orgiami dla swoich młodszych kolegów i koleżanek ze szkół podstawowych, świetlic środowiskowych szczególnie z miejscowości podłódzkich.
Od roku szkolnego 2003/2004 do dziś, dwa razy w roku, pełnoletnie, zdrowe osoby - głównie uczniowie, coraz częściej absolwenci i rzadziej pracownicy  szkoły oddają honorowo krew. Organizatorem corocznych akcji jest nauczycielka biologii, a inspiratorami byli uczniowie z tamtych lat.  Ponad 100 litrów krwi z pewnością uratowało już niejedno życie. W 2010 roku Powiatowa Stacja Krwiodawstwa
uhonorowała społeczność szkolną Medalem Młoda krew ratuje życie. W ostatnich latach spotykamy się z coraz bardziej różnorodnymi propozycjami, które łączą w sobie twórcze działanie z pomocą innym. W
roku szkolnym 2010/2011 grupa przyszłych wirtuozów słowa wzięła udział w projekcie prowadzonym przez Fundację Banku Zachodniego WBK zatytułowanym Dzieci dzieciom.  Bajki laureatów zostały zilustrowane pracami plastycznymi uczniów Szkoły Podstawowej nr 34. Wśród 16 wyróżnionych bajek, pięć jest napisanych przez uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego. Bajki sprzedawane są w ramach zbiórki publicznej i dostępne w oddziałach Banku Zachodniego WBK. Całkowity dochód ze sprzedaży książki przeznaczony jest na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Społeczność naszego liceum w bieżącym roku szkolnym wzięła udział w Światowym Projekcie UNICEF "Wszystkie Kolory Świata". Stało się takdzięki aktywności Klubu Europejskiego "Szkoła Globalna i Humanitarna", który przeprowadził akcję informacyjną o tym projekcie, a także szkolny konkurs na najładniejszą lalkę reprezentującą różne kręgi kulturowe świata. Dzięki kreatywności, pomysłowości i zaangażowaniu uczniów naszej szkoły, zostały zebrane środki finansowe, umożliwiając zakup
przez UNICEF szczepionek dla dzieci z Sierra Leone.
 
 
 
Projekt, z którego jesteśmy szczególnie dumni, to testament Janiny Tischner. W projekcie uczestniczą wszystkie szkoły tischnerowskie z Polski. W październiku 2011 roku w Dzień Edukacji Narodowej społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele, rodzice,  dyrektor- zebrała pieniądze. Zebrane w czasie uroczystości szkolnej pieniądze przewodniczący samorządu szkolnego wpłacił na odpowiednie konto (podobnie jak inne szkoły tischnerowskie), na budowę studni w Czadzie. Na początku maja 2012 roku otrzymaliśmy informację, że pierwsza studnia już działa. Otrzymała imię bratowej Patrona szkoły - śp. Janiny Tischner. To działanie pozwoli poprawić życie zarówno dzieci jak i dorosłych mieszkańców kraju, w którym dostęp do wody pitnej jest podstawą przeżycia.
 
 
 
Na stronach szkoły można znaleźć relacje z innych, nieopisanych tu działań. W 2010 roku czteroosobowa reprezentacja uczniów wygrała ogólnopolski konkurs na program profilaktyki raka prostaty realizowany w ramach projektu Mam haka na raka. Nasze koleżanki po mistrzowsku przeprowadziły wśród bezdomnych mężczyzn z Łodzi akcję promującą profilaktykę raka prostaty. Pozornie wydaje się, że nie ma to nic wspólnego z dziećmi. A może ojcu jakiegoś dziecka przedłużyło się życie?
Na nasze lekcje z pierwszej pomocy przedmedycznej przychodzą absolwenci szkoły, którzy wraz z nauczycielem uczą, poprawiają i wspierają, byśmy byli sprawni i odważni, gdy trzeba jej udzielić.
W każdym roczniku mury naszej szkoły opuszczają pasjonaci ratownictwa medycznego, wolontariusze, honorowi dawcy krwi, ochotnicy straży pożarnej, którzy mimo upływu lat wciąż zachowują w sobie pasję
pomagania innym.
 
Wszystkim, którzy przyczynili się do otrzymania tak zaszczytnego Medalu gratuluję i dziękuję.

Zmieniony ( 09.05.2013. )