Projekt Ocalić od zapomnienia
Wpisał: Bogumiła Miodyńska Kowalczyk   
09.10.2012.

W ramach projektu „Ocalić od zapomnienia” przeprowadzonego przez Klub Europejski „Szkoła Globalna i Humanitarna” młodzież wykonała wystawę, na której przedstawiła ludzi, którzy z narażeniem własnego życia ratowali Żydów przed Holokaustem i za swoją szlachetną i bohaterską postawę zostali uhonorowani Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Na wystawie zaprezentowano sylwetki pani Ireny Sendlerowej oraz państwa Józefy i Bolesława Boratyńskich odznaczonych właśnie tym Medalem.  Przedstawiliśmy także oryginalne dokumenty i zdjęcia z Izraela z uroczystości nadania tego odznaczenia państwu Boratyńskim, które otrzymaliśmy dzięki uprzejmości ich rodziny mieszkającej w Łodzi. Postaci innych osób nagrodzonych Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata zaprezentowaliśmy dzięki materiałom otrzymanym z Instytutu The Yewish Foundation.


 

INFO (wikipedia.org)
Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (transkrypcja z hebrajskiego: Chasid Umot ha-Olam, חסיד אומות העולם) – najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie.

Medal i dyplom zostały powołane dekretem Knesetu w 1963. Na medalu widnieje właśnie pochodzący z Talmudu napis "Kto ratuje jedno życie - ratuje cały świat".
Kapituła Instytutu Pamięci Jad Waszem przyznaje wyróżnienie osobom i rodzinom (uhonorowano również francuskie miasteczko Le Chambon-sur-Lignon), które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów z Holocaustu podczas II wojny światowej. Uprawnieni do składania wniosków o przyznanie tytułu "Sprawiedliwego" są sami uratowani albo ich bliscy. Dawniej, poza medalem i dyplomem Sprawiedliwym przysługiwało także prawo do zasadzenia własnego drzewa w parku otaczającym siedzibę Instytutu, jednak z powodu braku miejsca zwyczaju zaniechano.
Osoba uznana za Sprawiedliwego jest odznaczana specjalnie wybitym medalem noszącym jej imię i nazwisko, dyplomem honorowym i przywilejem wpisania nazwiska na Murze Honorowym w Ogrodzie Sprawiedliwych w Jad Waszem. Odznaczenia są nadawane w trakcie podniosłej ceremonii w Izraelu lub w kraju zamieszkania tej osoby, gdzie działają dyplomatyczni przedstawiciele Izraela. W ceremoniach tych uczestniczą przedstawiciele miejscowego rządu i są one zawsze relacjonowane przez media. Ustawa o Jad Waszem upoważnia instytut Jad Waszem do nadania Sprawiedliwemu, w uznaniu jego zasług, honorowego obywatelstwa państwa Izrael, a jeśli już nie żyje, nadania mu pamiątkowego obywatelstwa.
Każda osoba, którą uznano za Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, jest uprawniona do otrzymania od Jad Waszem stosownego certyfikatu. Ważne kryteria:
•    Uratowany musi być Żydem, a osoba, która ocaliła mu życie, nie może być narodowości żydowskiej.
•    Z uratowaniem życia nie mogła się wiązać jakakolwiek rekompensata dla wybawcy.
•    Pospieszenie na ratunek musiało wiązać się z jakimś ryzykiem dla życia lub wolności wybawcy.
Statystyka: Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata otrzymało 24 356 osób (stan na 1 stycznia 2012).

 1. Polska: 6 339
 2. Holandia: 5 204
 3. Francja: 3 513
 4. Ukraina: 2 402
 5. Belgia: 1 612
 6. Litwa: 831
 7. Węgry: 791
 8. Białoruś: 569
 9. Słowacja: 525
 10. Włochy: 524
 11. Niemcy: 510
 12. Grecja: 313
 13. Rosja: 179
 14. Łotwa: 132
 15. Serbia: 131
 16. Czechy: 108
 17. Chorwacja: 107
 18. Austria: 90
 19. Mołdawia: 79
 20. Albania: 69
 21. Rumunia: 60
 22. Norwegia: 47
 23. Szwajcaria: 45
 24. Bośnia i Hercegowina: 40
 1. Dania: 22
 2. Armenia: 21
 3. Bułgaria: 20
 4. Wielka Brytania: 19
 5. Macedonia: 10
 6. Szwecja: 10
 7. Hiszpania: 6
 8. Słowenia: 6
 9. Estonia: 3
 10. Stany Zjednoczone: 3
 11. Brazylia: 2
 12. Portugalia: 2
 13. Chiny: 2
 14. Chile: 1
 15. Czarnogóra: 1
 16. Ekwador: 1
 17. Gruzja: 1
 18. Japonia: 1
 19. Kuba: 1
 20. Luksemburg: 1
 21. Salwador: 1
 22. Turcja: 1
 23. Wietnam: 1

 

 

 

1.
01_ dsc_0037.jpg
2.
02_ dsc_0039.jpg
3.
03_ dsc_1615.jpg
4.
04_.jpg
5.
05_ dsc_0040.jpg
6.
06_ dsc_0042.jpg
7.
07_ dsc_0045.jpg
8.
08_ dsc_0046.jpg
9.
09_ dsc_0049.jpg
10.
10_ dsc_0051.jpg
11.
11_ dsc_0052.jpg
12.
12_ dsc_0053.jpg
13.
13_ dsc_0055.jpg
14.
14_ dsc_0056.jpg
15.
15_ dsc_0057.jpg

Zmieniony ( 12.10.2012. )