VI Generalny Zjazd Klubów Europejskich
Wpisał: Bogumiła Miodyńska Kowalczyk   
20.12.2012.
23 listopada 2012 r. Klub Europejski „Szkoła Globalna i Humanitarna” wziął udział w VI Generalnym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich i Kół Europejskich dla Łodzi i Województwa Łódzkiego. Zjazd został zorganizowany przez Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej przy Instytucie Europejskim.
 

 

Uroczystość odbyła się w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym im. Alcide de Gasperi Instytutu Europejskiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 258/260. Honorowy patronat nad imprezą objęło Biuro Poselskie dr Jacka Saryusz-Wolskiego w Łodzi. Akcję wspierało Centrum Informacji o Euro NBP, które to zaprezentowało wystawę o euro.  Przewodnim tematem Zjazdu była promocja Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Członkowie Klubu Europejskiego „Szkoła Globalna i Humanitarna” zrealizowali i zaprezentowali dwa filmy na temat Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

1. Film: „Aktywni - zawsze młodzi” - Sebastian Kowara, Dorota Gierańczyk, Michał Janduła, Julia Dzięcielska, Paulina Lewandowska

 

 

2. Film: „Wszechobecni seniorzy” - Mateusz Bojanowski, Magdalena Michalak, Błażej Mondry, Grzegorz Kurczyński, Mateusz Obała

INFO: ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji) „Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europy rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.  To dobry czas na to, by zwrócić uwagę na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze, stworzyć możliwości wspierania solidarności, współpracy i zrozumienia między pokoleniami, rozpowszechniać dobre praktyki oraz promować udział młodzieży i osób starszych we wspólnych inicjatywach.”

INFO: Europa, Informacje o roku tematycznym 2012 „Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze. Jest to również okazja, by zachęcić polityków i inne zainteresowane strony do podejmowania konkretnych działań z myślą o tworzeniu warunków sprzyjających aktywności osób starszych i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej.”


Zmieniony ( 08.01.2013. )