I Art Festival "Energia Afryki"
Wpisał: Bogumiła Miodyńska Kowalczyk   
07.01.2013.

W dniach 16-17 listopada 2012r. w Poleskim Ośrodku Sztuki odbył się I Art Festival "ENERGIA AFRYKI" zorganizowany przez  Centrum Kultury Afryki Zachodniej Chiwara w Łodzi, które jest zaprzyjaźnione z naszym Klubem Europejskim „Szkoła Globalna i Humanitarna”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Joanna Skrzydlewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz John Godson - Poseł do Sejmu RP.Oczywiście nie mogło nas zabraknąć na tym wydarzeniu, tym bardziej, że jego główne cele były spójne z założeniami Projektu Afrykańskiego realizowanego od 2008r. w naszym liceum.


Cele:
1. Propagowanie sztuki i kultury Afryki
2. Szerzenie postaw tolerancji wobec innych kultur
3. Wspieranie integracji polsko-afrykańskiej
4. Szerzenie wiedzy na temat Afryki
5. Wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży z nastawieniem na zdobywanie przez nich wiedzy na temat Afryki

Program:
1. Mini-recital afrykańskiej wokalistki Betty Bata
2. Występ Sylwii Walczak z Akademii Rytmu Folk'n'Roll.
3. Wernisaż wystawy „Afryka - fikcja i rzeczywistość” czterech twórców: Zbigniew Błoński-
     rzeźba, Piotr Tymochowicz- rysunek, Andrzej Zając- rzeźba, malarstwo, Joanna Zybert-
     haft.
3. Warsztaty plastyczne "Tworzymy maskę afrykańską" oraz "Malujemy ceramikę"
4. Warsztaty gry na bębnach afrykańskich djembe & dundun
5.  Konkurs na najciekawszy strój zainspirowany Afryką
6. Slajdowisko "Afryka Północna - turystyczny cel Polaków" - podróżnik i rzeźbiarz
     Zbigniew Błoński
7. Pokaz filmu "Smakowanie Afryki", spotkanie z podróżnikami: Joanna Zybert, Andrzej
     Zając
8. Z cyklu "Porozmawiajmy o sztuce" pogadanka "Postrzeganie sztuki afrykańskiej oczami
    Zachodu na przykładzie maski afrykańskiej"- Andrzej Zając, Zbigniew Błoński.


I Art. Festiwal „Energia Afryki” przybliżył jego uczestnikom klimat odległego Czarnego Lądu. Spotkanie z jego kulturą i sztuką, szczególnie muzyką bębnów afrykańskich, było niezapomnianym, integrującym czynnikiem. Był to zastrzyk energii, świetna rozrywka, wspaniała okazja do poznania obrazów, rzeźb, instalacji inspirowanych sztuką Afryki a także tradycyjnych rytmów pochodzących z Afryki Zachodniej.

Dodatkowo nasi uczniowie mieli tutaj okazję do przeprowadzenia wywiadu z panem Andrzejem Zającem i zrealizowania części swojego filmu na temat Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012, ponieważ działalność tego zafascynowanego Afryką artysty - dla łódzkiego środowiska lokalnego, szczególnie  młodzieży i dzieci, jest wzorcowym przykładem współpracy międzypokoleniowej. 
Zmieniony ( 08.01.2013. )