Likwidacja XXIII LO niezgodna z prawem
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
07.05.2013.

Pani Jolanta Chełmińska (wojewoda łódzki)  uchyliła uchwałę łódzkiej rady miejskiej o likwidacji XXIII LO.

 

List do Rodziców:

W sprawie likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wszczęto w dniu 3 kwietnia 2013 r. postępowanie nadzorcze w wyniku, którego Wojewoda Łódzki rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PNK-I.4131.714.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. stwierdził nieważność ww. uchwały jako niezgodnej z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).

 

Zmieniony ( 08.05.2013. )