Wideokonferencja z Komisją Europejską O strefie euro
Wpisał: Bogumiła Miodyńska Kowalczyk   
14.05.2013.
W dniu 26 marca 2013r. uczniowie klasy IIIE, uczestnicy Projektu „Nauczanie języków obcych inspiracją do poznania świata,  wychowania w duchu wartości oraz działań globalnych i humanitarnych” razem z Biurem Poselskim dr Jacka Saryusz Wolskiego przeprowadzili wideokonferencję na temat „Strefa euro”.

Wideokonferencja była ciekawą formą CLIL (Content Language Integrated Learning) zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu. Uczniowie przygotowując się do tego przedsięwzięcia pracowali na lekcjach geografii, historii i języków obcych oraz także indywidualnie. Opracowali zagadnienia i pytania dotyczące „za i przeciw” wprowadzenia euro w naszym kraju.  W ten sposób powstała lista pytań, również w językach obcych, które młodzież zadawała w trakcie dyskusji.
 


„E-spotkania” to inicjatywa prowadzona interaktywnie w oparciu o wykorzystanie nowych technologii komunikacji, za pomocą komunikatora Skype. Pozwala w ciekawy i inspirujący sposób poznawać i dyskutować o ważnych zagadnieniach z zakresu edukacji europejskiej.  
 
Serdecznie dziękuję prof. Sebastianowi Zaborowskiemu oraz prof. Jarosławowi Lewandowskiemu za pomoc merytoryczną w przygotowaniu młodzieży do dyskusji.
Zmieniony ( 14.05.2013. )